ฮาลอง
  • 1 คืน

ฮาลอง

ไอคอนกระเป๋าเดินทางอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ฮาลอง

ไอคอนแผนที่สิ่งที่ต้องทำใน ฮาลอง

ตัวกรอง
 ตัวกรอง
ตัวกรอง


Best Western Premier

2.1 mi / 3.4 กม.

4.4/5
97  รีวิว Verified
vn

VND

1760000.00

เลือกโรงแรม

Menu

 Thai ไทย (ภาษาไทย)
Menu