ซื้อทันที!

โปรดเลือกสกุลเงินของบัตรที่ท่านต้องการซื้อ

USD

CAD

Best Western travel card

บัตร Best Western Travel Card เป็นบัตรของขวัญที่ท่านสามารถนำไปใช้ที่โรงแรมภายใต้แบรนด์เบสท์ เวสเทิร์น

ทุกแห่งทั่วโลก มากกว่า 100 ประเทศ และมีให้เลือกทั้งในรูปแบบของบัตรพลาสติกและบัตรของขวัญอิเลคทรอนิกส์

อีกทั้งยังสามารถซื้อได้ในหลากหลายสกุลเงินทั้งที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา, ดอลลาร์แคนาดา หรือยูโร

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

บัตร Best Western Travel Card® คืออะไร?

บัตร Best Western Travel Card (ต่อไปจะเรียกว่าบัตร “Travel Card”) เป็นบัตรของขวัญที่ชำระเงินไว้ล่วงหน้า โดยสามารถบันทึกมูลค่าเป็นสกุลเงินได้หนึ่งในสามสกุลเงิน (ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา, ดอลลาร์แคนาดา และยูโร) บัตร Travel Card สามารถใช้เพื่อชำระค่าห้องพักที่โรงแรมของเบสท์ เวสเทิร์น (เช่น ค่าห้องพักต่อคืน และภาษีที่เกี่ยวข้อง) ส่วนการยอมรับบัตร Travel Card เพื่อใช้ชำระค่าบริการที่นอกเหนือจากค่าห้องพักของโรงแรม จะต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโรงแรมแต่ละแห่ง 

ฉันจะติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าบัตร Travel Card ได้อย่างไร?

หากต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าบัตร Travel Card ที่: 

1-877-CARD-2TVL (227-3288) ภายในประเทศสหรัฐอเมริกา, แคนาดา, เม็กซิโก หรือแคริบเบียน

1 800 232885 ภายในประเทศออสเตรเลีย

0800 237 893 ภายในประเทศนิวซีแลนด์

++800 22 73 28 85 ภายในยุโรปและประเทศอื่นๆ เป็นส่วนใหญ่ หรือโทรติดต่อสำนักงานจองห้องพักเบสท์ เวสเทิร์น ในท้องถิ่นของท่าน

ฉันจะเข้าดูข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตร Travel Card ได้จากที่ไหน?

มีข้อกำหนดและเงื่อนไขอยู่ที่ www.travelcard.bestwestern.com

สกุลเงินใดที่สามารถบันทึกไว้ในบัตร Travel Card?

 • CAD – ดอลลาร์แคนาดา
 • EUR – ยูโร
 • USD – ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

ฉันจะแลกใช้มูลค่าที่เก็บบันทึกไว้ในบัตร Travel Card เป็นสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินในท้องถิ่นได้หรือไม่?

ได้ ท่านสามารถแลกใช้บัตร Travel Card ที่โรงแรมภายใต้แบรนด์เบสท์ เวสเทิร์นได้ทุกแห่งทั่วโลก โดยมิต้องคำนึงว่ามูลค่าที่เก็บบันทึกไว้ในบัตรจะเป็นสกุลเงินใด โดยจะมีการแปลงจำนวนเงินที่แลกใช้เป็นสกุลเงินท้องถิ่นโดยอัตโนมัติ

ผู้ใดที่สามารถใช้บัตร Travel Card?

ทุกท่านสามารถซื้อบัตร Travel Card เพื่อการใช้งานส่วนบุคคล, การเดินทางของบริษัท หรือเป็นรางวัลจูงใจสำหรับพนักงาน และยังเป็นของขวัญที่ดีเยี่ยมสำหรับครอบครัวหรือเพื่อนเนื่องในโอกาสพิเศษ เพราะบัตร Travel Card ไม่ใช่บัตรที่จัดทำขึ้นเฉพาะบุคคล

สามารถถ่ายโอนบัตร Travel Cards ได้หรือไม่?

ได้ เมื่อท่านซื้อบัตร Travel Cards แล้ว สามารถมอบให้ผู้ใดก็ได้ และให้ผู้ใดใช้งานก็ได้ แต่จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันและนโยบายของโรงแรมแต่ละแห่ง (เช่น ข้อจำกัดเรื่องอายุ)

บัตร Travel Card มีวันหมดอายุหรือไม่?

บัตร Travel Card ที่ออกให้เพื่อใช้ชำระเงินตามมูลค่าหน้าบัตรจะไม่มีวันหมดอายุ แต่บัตร Travel Card ที่เป็นรางวัลส่งเสริมการขายหรือสมนาคุณในความภักดีต่อแบรนด์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ด้านการส่งเสริมการขายอาจมีวันหมดอายุ

สามารถใช้บัตร Travel Card ได้ที่ไหน?

สามารถใช้บัตร Travel Card ได้ที่โรงแรมภายใต้แบรนด์เบสท์ เวสเทิร์น ทุกแห่งทั่วโลกเพื่อชำระค่าห้องพักของโรงแรม (เช่น ค่าห้องพักต่อคืน และภาษีที่เกี่ยวข้อง) ส่วนการยอมรับบัตร Travel Card เพื่อใช้ชำระค่าบริการที่นอกเหนือจากค่าห้องพักของโรงแรม จะต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโรงแรม

วิธีการใช้บัตร Travel Card?

แขกผู้เข้าพักเพียงแค่แสดงบัตร Travel Card, บัตรเครดิตของตน หรือหลักประกันการชำระเงินรูปแบบอื่น และเอกสารยืนยันตัวตนที่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย ในขณะที่ลงทะเบียนเข้าพัก และจะมีการหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากยอดเงินที่มีอยู่ในบัตร Travel Card

สามารถใช้คะแนน Best Western Rewards® หรือรางวัลสมนาคุณจากสายการบินที่ได้รับ เพื่อซื้อบัตร Travel Card ได้หรือไม่?

ได้ สมาชิก Best Western Rewards สามารถใช้คะแนนหรือรางวัลสมนาคุณจากสายการบินสำหรับการเข้าพักที่ตรงตามเงื่อนไขของการใช้บัตร Travel Card

สามารถใช้บัตร Travel Card เป็นหลักประกันการจองได้หรือไม่?

ไม่ได้ ไม่สามารถใช้บัตร Travel Card เป็นหลักประกันการจองได้ ท่านจำเป็นจะต้องใช้บัตรเครดิตเพื่อเป็นหลักประกันค่าห้องพัก และให้ใช้นโยบายการยกเลิกและไม่มาลงทะเบียนเข้าพักของโรงแรม

จำเป็นจะต้องจองล่วงหน้าหรือไม่?

ไม่จำเป็นจะต้องจองล่วงหน้า

ฉันจะตรวจสอบยอดคงเหลือในบัตร Travel Card ได้อย่างไร?

วิธีตรวจสอบยอดคงเหลือในบัตร Travel Card ของท่าน คือเข้าไปที่ www.travelcard.bestwestern.com หรือโทร:

1-877-CARD-@TVL (227-3288) ภายในประเทศสหรัฐอเมริกา, แคนาดา, เม็กซิโก หรือแคริบเบียน

1 800 232885 ภายในประเทศออสเตรเลีย

0800 237 893 ภายในประเทศนิวซีแลนด์

++800 22 73 28 85 ภายในยุโรปและประเทศอื่นๆ เป็นส่วนใหญ่ หรือโทรติดต่อสำนักงานจองห้องพักในท้องถิ่น

สามารถเติมเงินในบัตร Travel Card ได้หรือไม่?

ได้ บัตร Travel Card เป็นบัตรของขวัญที่สามารถเติมเงินได้

ฉันจะเติมเงินในบัตร Travel Card ได้อย่างไร?

สามารถเติมเงินในบัตร Travel Cards ได้ที่โรงแรมทั่วโลกภายใต้แบรนด์ของเบสท์ เวสเทิร์น ที่เข้าร่วมโครงการ, เติมออนไลน์ได้ที่ travelcard.bestwestern.com และผ่านผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ

แขกผู้เข้าพักสามารถชำระส่วนต่างได้หรือไม่ ในกรณีที่มูลค่าในบัตร Travel Card ไม่เพียงพอ?

ได้ หากยอดชำระราคาซื้อทั้งหมดสูงกว่าวงเงินในบัตร Travel Card ท่านสามารถชำระส่วนต่างด้วยวิธีการชำระเงินรูปแบบอื่น เช่น บัตรเครดิต

หากบัตร Travel Card สูญหาย, ถูกขโมย หรือเสียหายจนสิ้นสภาพ ต้องทำอย่างไร?

บัตร Travel Card จะไม่มีมูลค่าในบัตรจนกว่าจะเปิดใช้งาน มูลค่าในบัตร Travel Card ไม่สามารถเรียกคืน, ขอคืนเงิน หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถจำหน่ายต่อหรือถ่ายโอนมูลค่าในบัตรได้ ยกเว้นในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด บัตร Travel Card ที่สูญหาย, ถูกขโมย หรือได้รับความเสียหายจะไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแทนได้ หากไม่มีการระบุหมายเลขบัตรและแสดงหลักฐานยืนยันการซื้อ อนึ่งการจำหน่ายต่อหรือพยายามจำหน่ายต่อโดยผิดกฎหมายสามารถใช้เป็นมูลเหตุให้ริบและยกเลิกบัตรได้โดยมิต้องจ่ายค่าชดเชย

สามารถซื้อบัตร Travel Card ได้อย่างไร?

สามารถซื้อบัตร Travel Card ได้จากโรงแรมทั่วโลกภายใต้แบรนด์ของเบสท์ เวสเทิร์นที่เข้าร่วมโครงการ, ซื้อออนไลน์ได้ที่ travelcard.bestwestern.com และซื้อผ่านผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ 

วิธีจัดส่งบัตร Travel Card คือวิธีใด?

การจัดส่งบัตร Travel Card จะใช้วิธีการส่งทางอีเมล, ไปรษณีย์ หรือผู้ให้บริการขนส่ง

มีค่าบริการจัดการและขนส่งใดๆ หรือไม่?

มี ค่าบริการจัดการและขนส่งจะขึ้นอยู่กับวิธีการขนส่ง

หากฉันซื้อบัตร Travel Card โดยเลือกงานออกแบบของบัตรที่ไม่ถูกต้อง จะสามารถเปลี่ยนแบบได้หรือไม่?

ไม่ได้ ต้องขออภัยที่ไม่สามารถเปลี่ยนแบบของบัตรที่เลือกได้หลังจากซื้อเรียบร้อยแล้ว

สามารถจัดส่งไปยังที่อยู่ที่เป็น ตู้ ปณ. ได้หรือไม่?

ได้ สามารถจัดส่งบัตร Travel Card ไปยังที่อยู่ที่เป็นตู้ ปณ.

หากฉันพบปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนการซื้อ จะสามารถขอความช่วยเหลือได้จากที่ไหน?

ในกรณีที่ประสบปัญหาระหว่างขั้นตอนการซื้อ ท่านสามารถขอความช่วยเหลือได้ด้วยการโทรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าบัตร Travel Card ที่:

1-877-CARD-2TVL (227-3288) ภายในประเทศสหรัฐอเมริกา, แคนาดา, เม็กซิโก หรือแคริบเบียน หรือทางอีเมล trvlcard@cs.bestwestern.com

1 800 232885 ภายในประเทศออสเตรเลีย

0800 237 893 ภายในประเทศนิวซีแลนด์

+ 66 2 656 1260 ภายในเอเชีย

++800 22 73 28 85 ภายในยุโรปและประเทศอื่นๆ เป็นส่วนใหญ่ หรือทางอีเมล TravelCardMilan@bestwestern.com


เงื่อนไขการให้บริการ

1.ข้อกำหนดทั่วไป

 • ต่อไปในเอกสารฉบับนี้จะเรียกบัตร Best Western Travel Card® แต่ละบัตรว่า "Travel Card" หรือทุกบัตรรวมกันว่า "Travel Cards"
 • Travel Card จะเก็บบันทึกมูลค่าบัตรและข้อมูลเกี่ยวกับสกุลเงิน
 • จะมีการออก Travel Card ให้เป็นบัตรจริงในรูปของบัตรพลาสติก บัตรอิเลคทรอนิกส์ หรือในบางสภาพการณ์และในบางสถานที่ จะอยู่ในรูปของบัตรดิจิตอลที่สามารถสั่งพิมพ์ได้
 • แขกผู้เข้าพักจะต้องถือครองบัตร Travel Card ในรูปของบัตรพลาสติก บัตรอิเลคทรอนิกส์ หรือบัตรดิจิตอลที่สามารถสั่งพิมพ์ได้ เพื่อใช้เก็บบันทึกมูลค่าของบัตร
 • บัตร Travel Card จะออกให้สำหรับใช้ชำระราคาตามหน้าบัตร Travel Card โดยไม่มีวันหมดอายุ
 • ในบางกรณี การออกบัตร Travel Card ให้เป็นของรางวัลส่งเสริมการขาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดด้านการส่งเสริมการขาย อาจมีวันหมดอายุ
 • บัตร Travel Card จะไม่มีมูลค่าในบัตรจนกว่าจะเปิดใช้งาน มูลค่าในบัตร Travel Card ไม่สามารถเรียกคืน, ขอคืนเงิน หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถจำหน่ายต่อหรือถ่ายโอนมูลค่าในบัตรได้ ยกเว้นในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด บัตร Travel Card ที่สูญหาย, ถูกขโมย หรือได้รับความเสียหายจะไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแทนได้ หากไม่มีการระบุหมายเลขบัตรและแสดงหลักฐานยืนยันการซื้อ อนึ่งการจำหน่ายต่อหรือพยายามจำหน่ายต่อโดยผิดกฎหมายสามารถใช้เป็นมูลเหตุให้ริบและยกเลิกบัตรได้โดยมิต้องจ่ายค่าชดเชย   
 • เบสท์ เวสเทิร์นขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ, ปิดบัตร, ยกเลิก, ตีกลับ หรือระงับบัตร Travel Card ใดๆ ที่ออกให้โดยมีความผิดพลาดเรื่องสกุลเงิน หรือออกให้หรือจัดหาให้ด้วยความผิดพลาด อันเกี่ยวกับการกระทำโดยฉ้อฉล หรือเกี่ยวข้องกับการละเมิดของกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ยกเว้นที่มีข้อห้ามตามกฎหมาย
 • บัตร Travel Card ที่ซื้อหรือแลกเปลี่ยนมาจากแหล่งต่างๆ ที่ไม่ได้มาจากผู้ขายที่มีใบอนุญาตจากเบสท์ เวสเทิร์น (“ผู้ขายที่ไม่มีใบอนุญาต”) จะไม่สามารถใช้งานได้ หรือไม่สามารถขอคืนเงินได้ และเบสท์ เวสเทิร์นจะไม่รับผิดชอบต่อการสมนาคุณบัตร Travel Card ที่ซื้อมาจากผู้ขายที่ไม่มีใบอนุญาต อนึ่งบุคคลหรือผู้ขายที่ไม่มีใบอนุญาตไม่ว่ารายใดจะไม่สามารถจำหน่ายต่อซึ่งบัตร Travel Card ได้และจะอยู่ภายใต้บทลงโทษตามกฎหมาย หากซื้อบัตร Travel Card ผ่าน “ผู้ขายที่ไม่มีใบอนุญาต” เบสท์ เวสเทิร์นขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้ข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ เกี่ยวกับบัตร ทั้งนี้ขอได้โปรดติดต่อ เบสท์ เวสเทิร์น ที่ 1-877-227-3288 เพื่อขอรายนามผู้ขายที่มีใบอนุญาตของเบสท์ เวสเทิร์น ก่อนซื้อ
 • ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการป้องกันท่านจากการถูกฉ้อโกง เราจึงขอแนะนำมิให้ผู้บริโภคซื้อบัตร  Travel Card จาก “ผู้ขายที่ไม่มีใบอนุญาต”
 • ห้ามมิให้บุคคลหรือนิติบุคคลซื้อบัตร Travel Card จำนวนมากกว่า 10,000 ดอลลาร์ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง
 • ไม่สามารถใช้บัตร Travel Card เพื่อชำระเงินจองล่วงหน้าได้

2.บัตร Travel Card

 • สามารถซื้อบัตร Travel Card ได้จากโรงแรมทั่วโลกภายใต้แบรนด์ของเบสท์ เวสเทิร์นที่เข้าร่วมโครงการ, ซื้อออนไลน์ได้ที่ www.travelcard.bestwestern.com และซื้อผ่านผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยสามารถใช้บัตร Travel Card เพื่อชำระค่าห้องพักของโรงแรมเบสท์ เวสเทิร์นได้ (เช่น ค่าห้องพักต่อคืน และภาษีที่เกี่ยวข้อง) ส่วนการยอมรับบัตร Travel Card เพื่อใช้ชำระค่าบริการที่นอกเหนือจากค่าห้องพักของโรงแรม จะต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโรงแรมแต่ละแห่ง
 • บัตร Travel Card ที่ซื้อผ่าน www.travelcard.bestwestern.com สามารถเติมเงินออนไลน์ได้ที่ www.travelcard.bestwestern.com หรือที่โรงแรมทั่วโลกภายใต้แบรนด์ของเบสท์ เวสเทิร์น ที่เข้าร่วมโครงการ
 • สามารถซื้อบัตร Travel Card ได้ในสกุลเงินดังต่อไปนี้: ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา, ดอลลาร์แคนาดา และยูโร
 • ผู้ซื้อมีหน้าที่ให้ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์และที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง และเบสท์ เวสเทิร์นจะไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่งบัตร Travel Card ไปยังที่อยู่ที่ไม่ถูกต้อง หรือที่อยู่ที่ไม่มีอยู่จริง ตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้ซื้อ

3.การซื้อบัตร Travel Card ผ่าน www.travelcard.bestwestern.com 

 • หากผู้ซื้อใช้บัตรเครดิต (เช่น American Express, MasterCard, ฯลฯ) เพื่อซื้อบัตร Travel Card ในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา จะต้องแปลงสกุลเงินดังกล่าวเป็นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และอาจมีค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน ซึ่งค่าธรรมเนียมจะอ้างอิงจากอัตราการแปลงสกุลเงินที่ใช้โดยทั่วไป ขอให้ท่านโปรดตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการบัตรเครดิตของท่าน
 • นอกจากนี้อาจมีค่าธรรมเนียมธุรกรรมสำหรับบัตรเครดิตระหว่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับการให้บริการของธนาคารในท้องถิ่นของผู้ซื้อ ขอให้ท่านโปรดสอบถามรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมระหว่างประเทศที่ใช้บังคับจากผู้ให้บริการบัตรเครดิตของท่าน

4.การใช้บัตร Travel Card ที่โรงแรมซึ่งอยู่ภายใต้แบรนด์ของเบสท์ เวสเทิร์น

 • แขกผู้เข้าพักจะต้องแสดงบัตร Travel Card พร้อมทั้งบัตรเครดิตของตน หรือหลักประกันการชำระเงินรูปแบบอื่นๆ ในขณะที่ลงทะเบียนเข้าพัก
 • เบสท์ เวสเทิร์นขอสงวนสิทธิ์ในการร้องขอการวางมัดจำเป็นหลักประกันล่วงหน้าในส่วนของค่าใช้จ่ายที่บัตร Travel Card ไม่ครอบคลุม และไม่สามารถใช้บัตร Travel Card เป็นเงินมัดจำล่วงหน้าหรือหลักประกันในการของห้องพักได้
 • มูลค่าที่มีอยู่ในบัตรจะถูกหักลดไปตามยอดค่าใช้จ่ายเรียกเก็บทั้งหมด ซึ่งผู้ถือบัตรมีหน้าที่ต้องคอยตรวจสอบมูลค่าในบัตร Travel Card ของตน โดยสามารถตรวจสอบยอดคงเหลือของบัตร Travel Card แบบออนไลน์ได้ที่ www.travelcard.bestwestern.com นอกจากนี้ยังอาจตรวจสอบยอดคงเหลือได้ด้วยการโทรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าบัตร Travel Card (โปรดดูข้อมูลสำหรับติดต่อด้านล่าง)

5.ข้อมูลสำหรับติดต่อ

 • 1-877-CARD-2TVL (227-3288) ภายในประเทศสหรัฐอเมริกา, แคนาดา, เม็กซิโก หรือแคริบเบียน หรือทางอีเมล trvlcard@cs.bestwestern.com
 • 1 800 232885 ภายในประเทศออสเตรเลีย
 • 0800 237 893 ภายในประเทศนิวซีแลนด์
 • +66 2 656 1260 เอเชีย
 • ++ 800 22 73 28 85 ภายในยุโรปและประเทศอื่นๆ เป็นส่วนใหญ่ หรือโทรติดต่อส่วนงานจองห้องพักเบสท์ เวสเทิร์น ในท้องถิ่นของท่าน หรือทางอีเมล TravelCardMilan@bestwestern.com

บัตร Best Western Travel Cards ที่มีการสั่งซื้อจากทั่วโลกจะเป็นบัตรที่ออกในมลรัฐแอริโซน่า, ประเทศสหรัฐอเมริกา ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของบัตร  Best Western Travel Cards ที่ออกในมลรัฐแอริโซน่า, ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งมลรัฐแอริโซน่า, ประเทศสหรัฐอเมริกา และบัตร Travel Card แต่ละใบจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ประกาศไว้บน www.travelcard.bestwestern.com ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ อนึ่งข้อกำหนดที่เป็นข้อต้องห้ามตามกฎหมายให้ตกเป็นโมฆะ © 2018 สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท เบสท์ เวสเทิร์น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Menu

 Thai ไทย (ภาษาไทย)
Menu