ข้อกำหนดในการใช้งาน

ข้อกำหนดในการใช้งาน

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC.

อ่านข้อกำหนดเหล่านี้ให้รอบคอบก่อนใช้ไซต์

ไซต์นี้ใช้งานในประเทศสหรัฐอเมริกา

ยินดีต้อนรับสู่ www.bestwestern.com (เรียกว่าไซต์) ไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์และดำเนินการโดย Best Western International, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในรัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา การอ้างอิงถึง "เบสท์เวสเทิร์น" "เรา" และ "พวกเรา" ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับบริบท โดยหมายรวมถึงเบสท์เวสเทิร์นและบริษัทในเครือเบสท์เวสเทิร์นใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ SureStay, Inc. ไซต์นี้ดำเนินการจากสำนักงานของเราในเมืองฟินิกซ์ รัฐแอริโซนา และไม่ได้อยู่ในสถานที่อื่นใด การแปลใด ๆ ของหน้านี้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของไซต์เป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นเพียงเพื่อความสะดวกของลูกค้าเท่านั้น และไม่ได้หมายความว่าไซต์นี้ใช้งานจากประเทศอื่น ๆ โดยทางตรงหรือทางอ้อม

 

ข้อกำหนดการใช้งาน

คุณยอมรับว่าคุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และมีอำนาจตามกฎหมายในการเข้าถึงและใช้งาน "ไซต์" นี้ และเนื้อหา ข้อมูล และข่าวสารที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ (รวมเรียกว่า "เนื้อหา") ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่าง ("ข้อกำหนดการใช้") คุณยินยอมที่จะรับผิดชอบทางการเงินสำหรับทุกรายการที่เกิดจากการใช้งานของไซต์นี้ คุณเห็นด้วยกับการกำกับดูแลการใช้งานไซต์นี้ทั้งหมดโดยผู้เยาว์ภายใต้ชื่อหรือบัญชีของคุณ นอกจากนี้ คุณยังยอมรับว่าข้อมูลทั้งหมดที่ให้โดยคุณหรือสมาชิกในครอบครัวของคุณในการใช้ไซต์นี้เป็นความจริงและถูกต้อง คุณยอมรับว่าระบบการจองของไซต์นี้จะใช้เพียงเพื่อการจองที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือการซื้อสำหรับคุณ หรือบุคคลอื่นที่อนุญาตให้คุณทำหน้าที่แทนได้ถูกต้องตามกฎหมาย คุณเข้าใจดีว่าการใช้งานระบบการจองของไซต์นี้มากเกินไปหรือใช้ในทางที่ผิดอาจส่งผลให้การเข้าถึงของคุณได้รับการปฏิเสธ สำหรับการจองหรือบริการอื่น ๆ ที่มีค่าบริการเรียกเก็บเงิน คุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการชำระด้วยจำนวนเงินทั้งหมดเมื่อครบกำหนด และการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อจำกัดทั้งหมดเกี่ยวกับราคา สินค้า และบริการ คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าภาษีอากร และการประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการใช้ไซต์นี้ทั้งหมด

ถ้าคุณได้รับชื่อบัญชีและรหัสผ่านแล้ว ชื่อบัญชีและรหัสผ่านดังกล่าวจะสงวนไว้ให้คุณใช้งานเท่านั้น คุณจะต้องไม่เปิดเผยชื่อบัญชีหรือรหัสผ่านของคุณแก่บุคคลอื่น หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ชื่อบัญชีและรหัสผ่านของคุณเพื่อเข้าถึงไซต์ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับและความปลอดภัยของชื่อบัญชีและรหัสผ่านของคุณ และคุณยินยอมรับผิดชอบทั้งหมดเนื่องมาจากกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อบัญชีหรือรหัสผ่านของคุณ คุณต้องแจ้ง Best Western International ทันทีถ้าการรักษาความปลอดภัยของชื่อบัญชีหรือรหัสผ่านของคุณได้รับการละเมิด

Best Western International ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไขและการแจ้งเตือนการแสดงเนื้อหาไซต์ที่มีให้บริการในเวลาใดก็ได้ เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยการแก้ไขหน้านี้ บางส่วนของบทบัญญัติที่มีอยู่ในข้อกำหนดเหล่านี้อาจแทนที่โดยบทบัญญัติหรือประกาศอื่น ๆ บนไซต์นี้

 

การอนุญาตให้ใช้และการเข้าถึงไซต์

Best Western International มอบสิทธิที่จำกัด สามารถเพิกถอนได้ และไม่ผูกขาดใบอนุญาตในการเข้าถึง และทำให้การใช้งานส่วนบุคคลของไซต์นี้และเนื้อหาเฉพาะเพื่อสอบถามข้อมูลหรือจองการเดินทางและบริการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียน หรือการจัดการบัญชีสมาชิกเบสท์เวสเทิร์นรีวอร์ดส® คุณจะต้องรับผิดชอบในทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับการอนุญาตการใช้งานที่จำกัดนี้และการเข้าถึงและการใช้ไซต์นี้ด้วย คุณเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงไซต์นี้ คุณจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่สาม นิติบุคคล หรือบริการใด ๆในการเข้าถึงหรือใช้ไซต์นี้ในนามของคุณ คุณจะไม่ดาวน์โหลด (นอกเหนือจากการแคชหน้า) หรือปรับเปลี่ยนไซต์นี้ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของมัน ยกเว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Best Western International การอนุญาตนี้ไม่รวมถึง (ก) การขายหรือการใช้ไซต์หรือเนื้อหาของไซต์ในเชิงพาณิชย์ (ข) การรวบรวมใด ๆ และการใช้รายชื่อโรงแรม รายละเอียด หรือราคาใด ๆ (ค) การใช้งานใด ๆ ที่มาจากอนุพันธ์ของไซต์นี้หรือเนื้อหา หรือ (ง) การใช้งานการทำเหมืองข้อมูล หุ่นยนต์ หรือการรวบรวมข้อมูลและการดึงข้อมูลด้วยเครื่องมือการดึงข้อมูล ไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของไซต์นี้จะไม่มีการทำซ้ำ คัดลอก ขาย เข้าชม หรือใช้ประโยชน์เพื่อการค้าใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Best Western International คุณจะไม่ตีกรอบหรือใช้เทคนิคการทำกรอบเพื่อล้อมเครื่องหมายการค้า โลโก้ หรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่น ๆ (รวมถึงภาพ ข้อความ เค้าโครงหน้า หรือรูปแบบ) ของ Best Western International และบริษัทในเครือโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Best Western International คุณไม่สามารถใช้ Meta Tag ใด ๆ หรือ "ข้อความที่ซ่อน" ใด ๆ ที่ใช้ชื่อ Best Western International หรือเครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Best Western International การใช้งานใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจะทำให้การอนุญาตใช้งานไซต์นี้โดย Best Western International สิ้นสุดลง คุณได้รับสิทธิการใช้แบบจำกัด โดนเพิกถอนได้ และไม่เฉพาะตนที่จะสร้างการเชื่อมโยง (Hyperlink) ไปยัง Home Page ของ Best Western International ตราบใดที่การเชื่อมโยง Best Western International, Inc. และบริษัทในเครือ หรือผลิตภัณฑ์ หรือบริการของพวกเขาไม่เป็นเท็จ ทำให้เกิดการเข้าใจผิดเสื่อมเสีย หรือเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจ คุณไม่สามารถใช้ Best Western International โลโก้หรือกราฟิกที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่น ๆ หรือเครื่องหมายการค้าเป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมโยงโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร สิทธิใดที่มิได้อนุญาตโดยชัดแจ้งในที่นี้จะได้รับการสงวนไว้

พฤติกรรมต้องห้าม

คุณยินยอมที่จะไม่ (ก) คัดลอก แสดง แก้ไข ทำซ้ำ หรือโอนเนื้อหาใด ๆ ต่อบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Best Western International (ข) แทรกแซงหรือทำลายเครือข่ายเน็ตเวิร์กที่เชื่อมต่อกับไซต์ (ค) ใช้หรือพยายามที่จะใช้อุปกรณ์ใด ๆ ซอฟต์แวร์ หรือขั้นตอนปฏิบัติการ ซึ่งเป็นอุปสรรคกับการทำงานที่เหมาะสมของไซต์หรือรายการใด ๆ ที่นำเสนอผ่านทางไซต์ (ง) ส่งไฟล์ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่มีความเสียหาย เวิร์ม "Trojan Horse" หรือคำสั่งอื่น ๆ หรือการออกแบบที่จะลบข้อมูลหรือโปรแกรม หรือทำให้เว็บไซต์หรืออุปกรณ์หรือระบบใด ๆ ใช้การไม่ได้เต็มที่ตามที่ได้รับการออกแบบมา (จ) ส่งการสื่อสารใด ๆ ไปหรือผ่านทางไซต์และละเมิดกฎหมายท้องถิ่น รัฐ จังหวัด รัฐบาลกลาง ระหว่างประเทศ หรือกฎหมายอื่น ๆ (ฉ) ส่งการสื่อสารใด ๆ ไปหรือผ่านทางไซต์และมีเนื้อความหมิ่นประมาท ใส่ร้าย เป็นอันตราย ลามกอนาจาร เสื่อมเสีย หรือ (ช) ส่งการสื่อสารใด ๆ ไปหรือผ่านทางไซต์และมีเนื้อหาละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามใด ๆ

 

ทรัพย์สินทางปัญญา

ไซต์นี้และเนื้อหาที่มีอยู่ในเครื่องหมายการค้าโดยเบสท์เวสเทิร์นและเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายการค้าและเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ที่เราได้รับอนุญาตให้ใช้ ("ทรัพย์สินทางปัญญา") แต่คุณไม่ได้รับอนุญาตหรือมีสิทธิใด ๆ ในทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้ การทำซ้ำหรือจัดเก็บเนื้อหาที่ได้รับจากไซต์นี้อยู่ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกา Best Western International เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวในเครื่องหมายการค้า บริการ และเครื่องหมายบริการโดยรวมทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน (รวมเรียกว่า "เครื่องหมายการค้า") ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

BEST WESTERN®; BEST WESTERN PLUS®; BEST WESTERN PREMIER®; BW®; BWR®; BEST WESTERN REWARDS®; Vīb®; GLō®; BW PREMIER COLLECTION® BY BEST WESTERN; EXECUTIVE RESIDENCY BY BEST WESTERN®; BW SIGNATURE COLLECTION® BY BEST WESTERN; SURESTAY® HOTEL BY BEST WESTERN; SURESTAY PLUS® BY BEST WESTERN; SURESTAY COLLECTION® BY BEST WESTERN; 1 800 WESTERN®; BEST REQUESTS®; BEST WESTERN SERVICE REWARDS®; OPERATION: HOSPITALITY®; BEST WESTERN I CARE®; STAY WITH PEOPLE WHO CARE®; BEST WESTERN STAY WITH PEOPLE WHO CARE®; BEST WESTERN GETAWAY ESCAPES®; BUSINESS PLUS®; BEST BUSINESS WORLDWIDE®; BEST WESTERN BESTRATES®; BEST WESTERN RIDE REWARDS®; BEST WESTERN SPEED REWARDS®; SLEEP AND FLY®; BEST WESTERN FOR A GREENER WORLD®; BEST WESTERN FOR A BETTER WORLD®; BEST WESTERN BUSINESS ADVANTAGE®; BEST WESTERN TRAVEL AGENT ADVANTAGE®; BEST WESTERN HOME TEAM ADVANTAGE®; BEST WESTERN VACATION ADVANTAGE®; REWARD IT FORWARD®; BEST WESTERN TO GO®; BEST WESTERN SEARCH & STAY®; BEST WESTERN TRAVEL CARD®; GIVE THE GIFT OF TRAVEL®; THE GIFT THAT TAKES YOU PLACES®; RECOGNITION GUARANTEE; RECOGNITION GUARANTEED®; CLEAN®; BEST BUSINESS SELECT®; BEST WESTERN MARKETPLACE®; GROUP ADVANTAGE®; BESTWESTERN.COM; WHEREVER LIFE TAKES YOU BEST WESTERN IS THERE®; MY STAY MY WAY®; MORE PERKS MORE PRIVILEGES®; STATUS MATCH…NO CATCH®; RIDER-FRIENDLY®; BEST WESTERN ACADEMY®; WELCOME TO THE PREMIER LIFE®; BWRIDER.COM; XML DIRECTCONNECT; AND I CARE.

Best Western International Inc. ถือใบสิทธิที่ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวตาม U.S. Patent Nos. 5774870, 6009412 และ 6578012 ภายใต้กรรมสิทธิ์ของ Affinion Net Patents, Inc.

 

ลิงก์เชื่อมโยงไปยังไซต์ของบุคคลที่สาม

ไซต์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้กรรมสิทธิ์ของหรือดำเนินการโดยบุคคลอื่นที่มิใช่ Best Western International การเชื่อมโยงดังกล่าวมีไว้เพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น Best Western International ไม่ได้ควบคุม และจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ดังกล่าวนอกจากที่กล่าวมาแล้ว และเว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมายในเขตอำนาจศาลของคุณ Best Western International ไม่ยอมรับความรับผิดชอบใด ๆ หากเว็บไซต์ดังกล่าว (ก) ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ของบุคคลที่สาม (ข) มีเนื้อหาไม่ถูกต้องสมบูรณ์ หรือสร้างความเข้าใจผิด (ค) ไม่ได้ให้บริการทางการค้าหรือเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์นั้น (ง) ไม่ได้ให้การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวที่เพียงพอ (จ) มีไวรัสหรืออื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นการทำลาย หรือ (ฉ) มีเนื้อหาหมิ่นประมาทหรือกล่าวร้ายใด ๆ Best Western International ไม่รับรองเนื้อหาหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ดังกล่าว ถ้าคุณสร้างลิงก์ไปยังเว็บไซต์ดังกล่าว คุณจะต้องยอมรับความเสี่ยงเหล่านั้นเอง

ความเป็นส่วนตัว

การใช้งานไซต์อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Best Western International ระหว่างประเทศ หากคุณต้องการที่จะดูการรักษาความเป็นส่วนตัวที่เราใช้ควบคุมวิธีการที่เราดำเนินการในไซต์นี้ กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

 

ขอบเขตความรับผิดชอบ

ยกเว้นในกรณีที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ไม่มีกรณีใดที่ Best Western International รับผิดชอบต่อความเสียหายพิเศษ ทางอ้อม หรือเป็นผลสืบเนื่อง หรือความเสียหายใด ๆ รวมทั้งการสูญเสียผลประโยชน์หรือข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการตามสัญญาหรือการละเมิดที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของไซต์หรือเนื้อหา หรือประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพโดย Best Western International หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามใด ๆของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับไซต์นี้ ข้อจำกัดความรับผิดนี้ให้ใช้บังคับโดยไม่คำนึงว่าการเรียกร้องที่ได้รับการกล่าวหาจะขึ้นอยู่กับสัญญา การประมาท หรือทฤษฎีอื่น ๆ ของการกู้กลับคืน แม้ว่า Best Western International ได้รับทราบความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว

บทรับประกัน

ยกเว้นในกรณีที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ไซต์นี้และเนื้อหามีไว้ให้ "ตามสภาพ" โดยไม่ต้องมีการรับประกัน การเป็นตัวแทน หรือเงื่อนไขใด ๆ โดยชัดแจ้ง หรือโดยนัยตามกฎหมาย หรืออื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันความสามารถในการจัดจำหน่าย การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์อื่น ๆ Best Western International ไม่รับประกันความถูกต้องหรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อความภาพกราฟิก ลิงก์ หรือรายการอื่น ๆ ของไซต์นี้หรือเนื้อหาของไซต์ Best Western International อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือโปรแกรม นโยบาย หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่อธิบายไว้ในเนื้อหาได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Best Western International ไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ในการปรับปรุงเนื้อหาที่มี

กฎหมายที่ใช้บังคับ

เว้นแต่ว่าจะได้รับอนุญาตตามกฎหมายในเขตอำนาจศาลของคุณ ความขัดแย้งหรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดในการใช้งาน หรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานของไซต์ หรือเนื้อหาที่มีอยู่ในไซต์นี้ จะควบคุมโดยกฎหมายของรัฐแอริโซนาแห่งสหรัฐอเมริกาเพียงแห่งเดียว และจะได้รับการดำเนินการในรัฐหรือศาลรัฐบาลกลางในรัฐแอริโซนา

การควบรวม/การสละสิทธิ์/การเป็นโมฆะ

ข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ประกอบเป็นข้อตกลงทั้งหมดของบุคคลที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ และแทนที่ข้อตกลงด้วยปากเปล่าและด้วยลายลักษณ์อักษรทั้งหมดที่มีก่อนหน้านี้ การดำเนินการใด ๆ โดย Best Western International หรือการล่าช้าในการใช้สิทธิหรือเยียวยา หรือการบังคับใช้ข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้จะถือว่าไม่เป็นการสละสิทธิ์ดังกล่าว หากส่วนหนึ่งส่วนใดหรือบทบัญญัติของข้อกำหนดในการใช้งานใดพบว่าไม่ถูกต้อง ไม่มีผลบังคับใช้ หรือเป็นโมฆะแล้ว ส่วนที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบ ส่วนหัวเรื่องมีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และไม่ได้มีไว้สำหรับการตีความข้อกำหนดในการใช้งาน

การแจ้งเตือน

ประกาศทั้งหมดและการสื่อสารอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาต หรือต้องทำตามบทบัญญัติของข้อกำหนดการในการใช้งานเหล่านี้อาจจะได้รับผ่านทางอีเมล โพสต์ หรือโดย Best Western International โพสต์แจ้งให้ทราบล่วงหน้าในไซต์นี้ การแจ้งเตือนถือว่าได้รับเมื่อคุณได้รับอีเมลหรือจดหมายทางไปรษณีย์ หรือทันทีที่โพสต์ในไซต์นี้

Menu

 Thai ไทย (ภาษาไทย)
Menu