ทำงานร่วมกับเบสท์เวสเทิร์น

เบสท์ เวสเทิร์น โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทเสนอ

Best Western Hotels & Resorts เสนอบรรยากาศการทำงานที่แตกต่าง โดยเป็นที่ซึ่งทุกคนจะทำงานโดยมีเป้าหมายร่วมกัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกันพร้อมกันไป นี้คือหัวใจในการทำงานในองค์กรเราที่มีมาแต่แรกก่อตั้งในปี 1946 ด้วยระบบ referral system แบบไม่เป็นทางการที่ช่วยสร้างเครือข่ายสมาชิกโรงแรมตามแนวคิด "สมาชิกช่วยสมาชิก" สืบเนื่องมาจนวันนี้เมื่อองค์กรของเราเติบโตด้วยพนักงานองค์กรกว่า 1,000 คน ทุกคนต่างถือบรรทัดฐานเดิมที่มีมาเมื่อเริ่มก่อตั้ง นั่นคือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อยังความสำเร็จให้มาสู่

Corporate Jobs - North America

Corporate Jobs - North America


The Best Move You'll Ever Make
International Jobs

International Jobs


Find The Best Career Of Your Life
Corporate Jobs - Milan

Corporate Jobs - Milan


Stability, Advancement, & Potential
Hotel Jobs

Hotel Jobs


Open The Door To Your New Career Possibilities

Menu

 Thai ไทย (ภาษาไทย)
Menu