นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท เบสท์ เวสเทิร์น อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด

ปรับปรุงล่าสุด: กุมภาพันธ์ 2565

นโยบายฉบับนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีที่บริษัท เบสท์ เวสเทิร์น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และสาขา รวมถึง SureStay, Inc. (“BWI” หรือ เรา) จัดเก็บ ใช้ และแแชร์ข้อมูลส่วนบุคคล  ขอให้ทราบว่าโรงแรมภายใต้แบรนด์เบสท์ เวสเทิร์น(“โรงแรมที่ได้รับใบอนุญาต”) แต่ละแห่งเป็นเจ้าของและดำเนินกิจการโดยอิสระ และอาจมีบริษัทที่ BWI ไม่ได้เป็นเจ้าของ หรือไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ BWI   ยิ่งกว่านั้นนอกพื้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา  บริษัทที่ BWI ไม่ได้เป็นเจ้าของอาจได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อแบรนด์ เบสท์ เวสเทิร์น ได้   แม้ BWI อาจอ้างอิงว่าบริษัทเหล่านี้เป็น “บริษัทในเครือ”แต่บริษัทดังกล่าวก็ไม่ได้อยู่ภายใต้ความกำกับดูแลของเรา เมื่อท่านมีการให้ข้อมูลแก่โรงแรมที่ได้รับใบอนุญาต หรือบริษัทในเครือ  บริษัทเหล่านี้อาจมีวิธีปฏิบัติ และนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นของตนเอง

ท่านสามารถเลือกระหว่างหัวข้อเหล่านี้ โดยกดเลือกหัวข้อดังต่อไปนี้

การใช้และการประมวลผลข้อมูลที่เราจัดเก็บ

การแชร์ข้อมูล

ทางเลือกต่างๆ

วิธีที่เราป้องกันข้อมูลส่วนตัว

ระยะเวลาที่เราเก็บข้อมูล

ประเทศที่ใช้ประมวลผล

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ข้อมูลช่องทางในการติดต่อ

การใช้และการประมวลข้อมูลข้อมูลที่จัดเก็บ

แผนผังดังต่อไปนี้แสดงตัวอย่างต่างๆของรูปแบบข้อมูลที่เราได้จัดเก็บจากท่าน และวิธีที่เราใช้ข้อมูลดังกล่าว

หัวข้อ

รูปแบบข้อมูล

จุดประสงค์หลักในการจัดเก็บและการใช้ข้อมูล

การจองห้อง

เราจัดเก็บข้อมูลช่องทางการติดต่อ ข้อมูลการจ่ายเงิน  ข้อมูลการจอง และรูปแบบที่พักที่ท่านชื่นชอบ โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกจับเก็บโดยตรงจากท่าน เมื่อท่านทำการของห้องพัก 

บางกรณี เราจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของผู้เข้าพัก  เช่น ผู้เข้าพักอาจสมัครที่จะเลือกให้ข้อมูลเกี่ยวความทุพพลการ เพื่อแจ้งความประสงค์เวลาจองห้องพัก

เราใช้ข้อมูลของท่านเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับในสัญญา ปฏิบัติตามคำร้องขอในการจอง และดำเนินการเตรียมพร้อมในข้อตกลง  ในบางเขตอำนาจศาล เรายังต้องการข้อมูลของท่านเพื่อปฏิบัติตามตาม            ข้อบังคับ   ตามกฎหมายในการจัดเก็บและรักษาข้อมูลของผู้เข้าพัก  เรายังมีส่วนได้เสียตามกฎหมายในการวิเคราะห์เทรนด์ และลักษณะของผู้เข้าพัก   ในสถานการณ์ที่มักไม่ค่อยพบ  อาจมีการจัดเก็บข้อมูล  เกี่ยวกับสุขภาพของผู้เข้าพัก   ซึ่งจัดเก็บเฉพาะสำหรับจุดประสงค์ในการอำนวย  ความสะดวกของผู้เข้าพักและไม่ใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่น

สิทธิพิเศษของ เบสท์ เวสเทิร์น ® (“BWR”)

BWR คือ โปรแกรมสะสมคะแนนสำหรับสมาชิกของเบสท์ เวสเทิร์น เราจัดเก็บข้อมูลสำหรับการติดต่อ แบบการติดต่อสื่อสารที่ชื่นชอบ ประวัติการจองห้องพัก ประวัติการแลกคะแนนสะสม และการเลือกโปรแกรมสะสมคะแนนจากพาร์ทเนอร์  ข้อมูลจะถูกจัดเก็บเมื่อคุณสมัครสมาชิก ใช้บริการแลกคะแนนสะสม ทำการจองโรงแรม อัพเดตบัญชีของ BWR หรือลิ้งค์บัญชี BWR กับโปรแกรมสะสมคะแนนจากพาร์ทเนอร์ของเรา

เราใช้ข้อมูลของท่านเพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญา             เช่น  ใช้ข้อมูลเพื่อให้ท่านได้รับและแลกรับรางวัล คะแนนสมนาคุณ หรือเครดิตในโปรแกรมรอยัลตี้  เรายังมีส่วนได้เสียตามกฎหมายในทำการตลาดกับคุณ   และวิเคราะห์   เทรนด์ กับลักษณะของสมาชิก ข้อตกลงเกี่ยวกับโปรมแกรมแบบสมบูรณ์               

     โปรดดู www.bestwesternrewards.com.

เบสเวสเทิร์น ทราเวลการ์ด ®

เราจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ติดต่อของท่านและข้อมูลการชำระ  เงินเมื่อมีการซื้อ เบสท์ เวสเทิร์น ทราเวลการ์ด® 

เราใช้ข้อมูลของท่านเพื่อปฎิับัติตามข้อตกลงแห่งสัญญา เรายังมีส่วนได้เสียตามกฎหมายในทำการตลาดกับท่าน และวิเคราะห์เทรนด์และลักษณะของสมาชิกผู้ถือบัตร เบสท์ เวสเทิร์น ทราเวลการ์ด®  ข้อตกลงและเงื่อนไขของ เบสท์ เวสเทิร์น ทราเวลการ์ด®ฉบับสมบูรณ์ โปรดดู www.travelcard.bestwestern.com

คุกกี้ และการติดตาม   บุคคลแรก

เราใช้คุกกี้และกิ๊ฟที่ชัดเจน “คุกกี้” คือหน่วยข้อมูล  ขนาดเล็กที่เว็บไซด์ส่งไปยังฮาร์ดดิสของคอมพิวเตอร์ในขณะ   ที่มีการเปิดดูเว็บไซด์

เรามีส่วนได้เสียตามกฎหมายในการจัดทำเว็บไซด์ให้   สามารถใช้งานได้อย่าง     มีประสิทธิภาพและสามารถวิเคราะห์เทรนด์กับรูปแบบ  ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 

 

คุกกี้ และการติดตาม   บุคคลที่สาม

เราเข้าร่วมในการโฆษณาที่อิงพฤติกรรม หมายความว่า บุคคลที่สามใช้เทคโนโลยี (เช่น คุกกี้) เพื่อจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าใช้เว็บไซด์ของเรา เพื่อที่จะสามารถโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆที่เหมาะสม กับความสนใจบนเว็บไซ์ของเราหรือบนเว็บไซด์อื่น.

บริษัทฯ อ้างอิงการใช้บริการติดตามและรวบรวมข้อมูล รวมถึงการแสดงโฆษณาต่อกลุ่มเป้าหมายเชิงพฤติกรรม เมื่อได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลตามกฎหมายกำหนด

การติดต่อกันผ่าน  อีเมล

หากท่านได้รับอีเมลจากเรา เราจะใช้เครื่องมือเฉพาะที่จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับช่วงเวลาที่คุณเปิดอ่านข้อความ กดลิ้งค์ หรือแบรนเนอร์ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการจอง

บริษัทฯ มีสิทธิ์โดยชอบตามกฎหมายในการรับรู้ขั้นตอนการปฏิบัติต่อข้อมูลการสำรองห้องพัก และอ้างอิงการติดตามบัญชีอีเมลและรวบรวมข้อมูลอื่นๆ เมื่อได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลตามกฎหมายกำหนด

การบริการลูกค้า

หากคุณติดต่อเรา เราจะเก็บชื่อ อีเมล รวมถึงรายละเอียดอื่นๆที่ส่งถึงเราเพื่อตอบกลับ

เรามีส่วนได้เสียตามกฎหมายในการรับและทำการใด  เกี่ยวกับข้อมูลที่คุณส่งถึงเราเกี่ยวประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น

กลุ่มรายชื่ออีเมล

เมื่อท่านเลือกหรือสมัครอีเมลที่อยู่ในกลุ่มรายชื่อของเรา เราจะทำการเก็บชื่ออีเมลหรือรหัสโปรษณีย์ไว้

เราแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ หรือผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทอื่น หากท่านยอมรับที่จะรับข้อมูลดังกล่าว  เรายังมีส่วนได้เสียตามกฎหมายในการแชร์ข้อมูลกับท่าน ในเรื่องการบริการของเราหรือกลุ่มพันธมิตร

โทรศัพท์มือถือ

เราเก็บข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือของท่าน เช่น บรอดแคชข้อมูลพิเศษจากเครื่องมือสื่อสารดังกล่าวเมื่อมีการ   เข้าเยี่ยม ชมเว็บไซด์หรือแอพพลิเคชันของเรา

เรามีส่วนได้เสียตามกฎหมายในการระบุผู้เข้าเยี่ยมชม  เฉพาะและในการทำความเข้าใจวิธีที่ผู้ใช้ติดต่อกับเราจาก  โทรศัพท์มือถือ

โปรโมชั่นของกลุ่ม  พันธมิตร

เราจัดเก็บข้อมูลที่ท่านให้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการทำโปรโมชั่น สินค้าร่วมกันกับบริษัทอื่น เช่น เราเก็บข้อมูลของท่าน หากท่านได้สมัครบัตรเบสท์ เวสเทิร์น โคแบรนด์ เครดิตการ์ด

เรามีส่วนได้เสียตามกฎหมายในจัดทำโปรโมชั่น ส่วนได้เสียดังกล่าวรวมถึงการแชร์ข้อมูลของท่านให้กับ   กลุ่มพันธมิตรของเราเพื่อ ที่ใช้กำหนดเกณฑ์ที่คุณเลือกโปรโมชั่น 

แบบสำรวจ

เมื่อท่านกรอกแบบสำรวจ เราจะจัดเก็บข้อมูลที่กรอกในแบบสำรองดังกล่าว

เรามีส่วนได้เสียตามกฎหมายในการทำความเข้าใจถึงข้อคิดเห็นและในการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับองค์กรของเรา เพื่อปรับปรุงการให้บริการ

การชิงโชค หรือการแข่งขัน

เมื่อท่านเข้าร่วมการชิงโชค หรือการแข่งขัน เราจะเก็บข้อมูล    เกี่ยวกับท่าน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลช่องทางติดต่อเพื่อแจ้ง หากท่านได้รับเลือก

เรามีส่วนได้เสียตามกฎหมายในการจัดชิงโชค  บางกรณี เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ  บุคคลที่ร่วมการชิงโชค และเรามีส่วนได้เสียตามกฎหมายเพื่อทำตามข้อกำหนดนี้.

การติดต่อกัน     บนเว็บไซด์ 

เราใช้เทคโนโลยีเพื่อตรวจสอบว่าท่านติดต่อสื่อสารกับเว็บไซด์ ของเราอย่างไร  กรณีนี้อาจรวมถึงลิ้งค์ต่างๆที่กดหรือข้อมูลที่พิมพ์ลงบนแบบ    ฟอร์มออนไลน์

เรามีส่วนได้เสียตามกฎหมายที่จะทำความเข้าใจวิธีที่ท่าน   ติดต่อสื่อสารกับเว็บไซด์ของเราเพื่อประโยชน์ในการ  ปรับปรุงคุณภาพและเพื่อทราบถึงความชื่นชอบและ ความสนใจเพื่อจะได้จัดหาข้อเสนอเป็นประโยชน์กับท่านมากที่สุด

บันทึกการเข้าใช้เว็บ

เราจัดเก็บข้อมูล รวมถึงรูปแบบบราวเซอร์ของท่าน ระบบปฏิบัติการ ไอพีแอดเดรส (ตัวเลขที่ส่งข้อมูลไปยัง  คอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ   เมื่อมีการใช้งานอินเตอร์เน็ต) ชื่อโดเมน การกดคลิ๊ก เว็บไซด์อ้างอิง และ/หรือ การลงบันทึกวันและเวลาเมื่อมีผู้เข้าเยี่ยมชม

เรามีส่วนได้เสียตามกฎหมายในการตรวจเฝ้าเครือข่าย  และผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ของเรา  นอกจากนี้  กรณีดังกล่าวยังช่วยเราให้เข้าใจว่าส่วนใดในบริการของ เราเป็นที่นิยมมากที่สุด

การเข้าถึง Wifi

เราไม่ได้ให้บริการ Wifi ณ โรงแรมที่ได้รับอนุญาต แต่มีการบริการ Wifi ที่สำนักงาน BWI (เช่น สำนักงานใหญ่) เราจัดเก็บข้อมูลของแต่ละบุคคลที่เข้าถึง   เครือข่าย Wifi ดังกล่าว

เรามีส่วนได้เสียตามกฎหมายในการจัดหาเครือข่าย Wifi และในการจัดเก็บข้อมูลสำหรับการฉ้อโกงและเพื่อความปลอดภัย

ผู้สมัครงาน

หากท่านสมัครงานกับเรา เราจะจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญเพื่อประเมินข้อมูลของท่าน

เราใช้ข้อมูลของพนักงานตามข้อบังคับแห่งกฎหมายและ  ตามส่วนได้เสียตามกฎหมายในการประเมินผู้สมัคร

พนักงาน

หากท่านเป็นหรือเคยเป็นพนักงานของBWI เราจัดเก็บข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการจ้างงาน

เราใช้ข้อมูลพนักงานปัจจุบันตามข้อตกลงในการจ้างงาน ในบางกรณีเรายังต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยจัดเก็บ ข้อมูลของพนักงานและเรามีส่วนได้เสียตามกฎหมายใน ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวทั้งยังมีส่วนได้เสียหายตาม  กฎหมายในการใช้ข้อมูลการจ้างงานเพื่อ   ให้การรับสมัครพนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกเหนือจากข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุณโดยตรงเราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากแหล่งอื่น ๆ รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจพันธมิตร BWR โรงแรมที่ได้รับอนุญาต บริษัท ในเครือตัวแทนการท่องเที่ยวเว็บไซต์ท่องเที่ยวออนไลน์หรือแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ตัวอย่างเช่นหากคุณทำการจองที่หนึ่งในโรงแรมที่ได้รับอนุญาตของเราโรงแรมนั้นจะส่งข้อมูลให้เราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการรักษาระบบการจองทั่วโลกและการให้บริการลูกค้าและการสนับสนุน

นอกจากวัตถุประสงค์และวิธีใช้ที่อธิบายดังกล่าว  เรายังใช้ข้อมูลในกรณีดังต่อไปนี้:

 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารภายในเช่นเดียวกับเพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์
 • เพื่อทำการวิเคราะห์
 • เพื่อระบุตัวตนเวลาท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ของเรา หรือโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาต
 • เพื่อจัดการบริการให้ท่านและเพื่อปรับปรุงการให้บริการและการเสนอผลิตภัณฑ์
 • เพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการจ้างงาน หรือข้อเรียกร้องอื่นๆ
 • เพื่อส่งข้อมูลทางการตลาดและโปรโมชัน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ การขาย หรือโปรโมชั่นต่างๆ
 • เพื่อปรับปรุงการจอง หรือขั้นตอนจ่ายเงิน
 • เพื่อการรักษาความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน และผู้เข้าเยี่ยมชมอื่น

แม้ส่วนข้างบนอธิบายถึงวัตถุประสงค์แรกเริ่มในการจัดเก็บข้อมูลของท่าน แต่ในหลายสถานการณ์ อาจมีวัตถุประสงค์มากกว่าหนึ่งข้อ  เช่น เมื่อท่านจองห้องพัก เราจะเก็บข้อมูลของท่านเพื่อที่เรา หรือโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตจะสามารถปฏิบัติตามสัญญากับท่านได้ แต่เราจะยังเก็บข้อมูลของท่านไว้เนื่องจากเรามีส่วนได้เสียตามกฎหมายในการรักษาข้อมูล หลังจากท่านทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์เพื่อที่เราจะสามารถตอบคำถามได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย  ในเรื่องการเข้าพัก

ด้วยเหตุผลดังกล่าว การจัดเก็บและการประมวลผลข้อมูลของท่าน อาจขึ้นอยู่กับความต้องการของเราในการปฏิบัติตามสัญญา หน้าที่ต่างๆภายใต้กฎหมาย  ส่วนได้เสียตามกฎหมายในการปฏิบัติตามธุรกิจและ/หรือความยินยอมของท่าน

การแชร์ข้อมูล

นอกเหนือจากกรณีเฉพาะที่ได้กล่าวถึงในส่วนอื่นของนโยบายฉบับนี้  เรายังเปิดเผยข้อมูลตามกรณีต่างๆดังกล่าวต่อไปนี้ด้วย

 1. โรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตและบริษัทในเครือ เราแชร์ข้อมูลกับโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตที่จะดำเนินการจอง เรายังแชร์ข้อมูลกับบริษัทในเครือที่อยู่บริเวณจุดทางภูมิศาสตร์ของโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาต  ซึ่งท่านเข้าพักหรือต้องการจะพัก  โรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตและบริษัทในเครือจะใช้ข้อมูลของท่านตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ขึ้นอยู่กับสถานกาณ์ รวมถึงการเตรียมที่พัก การจัดหาเครื่องอำนวยความสะดวก การตลาด หรือการแลกรับคะแนนรางวัล
 2. พันธมิตรของ BWR เราแชร์ข้อมูลกับบริษัทอื่นที่เราร่วมเป็นพันธมิตร หรือที่เป็นผู้เข้าร่วมโปรแรม BWR เพื่อให้ท่านได้รับและแลกรับคะแนนสะสม หรือเครดิตเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกของ BWR และตามของที่เลือกรับและการใช้จ่ายที่ท่านชื่นชอบ เช่น ท่านอาจตัดสินใจที่จะเลือกพันธมิตรสายการบินพิเศษที่ท่านจะได้รับคะแนน  สะสม BWR เรายังแชร์ข้อมูลกับบริษัทอื่นหากคุณได้เลือกที่จะรับโปรโมชั่นและสื่อการตลาด จากพันธมิตรคู่ค้าบุคคลที่สามของเบสท์ เวสเทิร์น
 3. การตลาดและโปรโมชั่นของพันธมิตร เราแชร์ข้อมูลกับบริษัทอื่น หากท่านเลือกที่จะรับโปรโมชั่น หรือสื่อการตลาดจากพันธมิตรคู่ค้าบุคคลที่สามของ เบสท์ เวสเทิร์น เรายังเสนอการแข่งขัน การชิงโชค หรือโปรโมชั่นอื่นกับพันธมิตรบุคคลที่สาม หากท่านตัดสินที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน การชิงโชค หรือโปรโมชั่น ที่พันธมิตรบุคคลที่สามเป็นสปอนเซอร์ ข้อมูลที่ท่านให้จะถูกแชร์กับเราและกับพันธมิตรดังกล่าวนั้น  การใช้ข้อมูลของพันธมิตรไม่อยู่ในบังคับของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 4. ตัวแทนท่องเที่ยวและเว็บไซด์การท่องเที่ยวออนไลน์ เราแชร์ข้อมูลของท่านกับตัวแทนท่องเที่ยว และ/หรือเว็บไซด์ท่องเที่ยวออนไลน์ที่ท่านใช้บริการ เพื่อปฎิบัติตามข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการจองและเพื่อทำตามข้อกำหนด หรือความต้องการของผู้ใช้บริการเหล่านี้
 5. ผู้จัดหาบริการ เราแชร์ข้อมูลของท่านกับผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะช่วยเหลือเราในการดูแลฐานข้อมูล เว็บไซด์ การตลาด การสื่อสาร และแบบสำรวจ ผู้ให้บริการจะจัดหาการสนับสนุนทางเทคนิกและทางโลจิสติก ผู้ให้บริการจะดำเนินการเรื่องการชำระเงินในนามของเรา และผู้ให้บริการยังช่วยเหลือเพื่อให้การจองและคำสั่งเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ แบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องของพนักงานแก่บริการที่ปรึกษาด้านพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 6. สาธารณะ บางเว็บไซด์ของเราอาจเปิดโอกาสให้แสดงความเห็น หรือรีวิวในส่วนที่เป็นสาธารณะ หากท่านตัดสินใจที่จะส่งรายละเอียดข้อมูลบนหน้าดังกล่าว ข้อมูลเหล่านั้นอาจเข้าถึงได้อย่างสาธารณะ
 7. การเปิดเผยอื่นโดยปราศจากความยินยอม เราอาจเปิดเผยข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามหมายเรียก หมายจับ หรือคำสั่งศาล หรือในกรณีที่เกี่ยวกับขั้นตอนตามกฎหมาย  หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือสำหรับข้อเรียกร้องด้านความปลอดภัยระดับชาติภายในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือเขตอำนาจศาลอื่นที่เราดำเนินการ เราอาจแชร์ข้อมูลเพื่อก่อสิทธิ หรือใช้สิทธิ หรือเพื่อปกป้องสิทธิหากถูกฟ้องร้อง  เพื่อสืบสวน ป้องกัน หรือเพื่อดำเนินคดีเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การฉ้อโกงที่น่าสงสัย ความปลอดภัยของบุคคล หรือทรัพย์สิน หรือการละเมิดนโยบาย  หรือเพื่อทำตามข้อเรียกร้องสำหรับการขนส่งสินค้า หรือข้อกำหนดการบริการโดยตัวกลางบุคคลที่สาม  และเราอาจแชร์ข้อมูลกับบริษัทในเครือ (เช่น สาขา กิจการร่วมค้า หรือบริษัทอื่นภายใต้เจ้าของหรือการควบคุมเดียวกัน)  นอกจากนี้ หากบริษัทอื่นใดได้มาหรือวางแผนที่จะได้มาซึ่งบริษัท ธุรกิจ หรือสินทรัพย์ของเรา  เราก็จะแชร์ข้อมูลกับบริษัทนั้น รวมทั้งขณะอยู่ในขั้นตอนเจรจาด้วย
 8. ข้อเปิดเผยอื่นตามข้อยินยอม เราอาจสอบถาม หากคุณประสงค์ให้มีการแชร์ข้อมูลของคุณกับบุคคลที่สามที่ไม่ใช่บริษัทในเครือซึ่งเป็นผู้อื่น  ที่ได้เคยกล่าวถึงในนโยบายฉบับนี้

ทางเลือกต่างๆ

ท่านอาจเลือกตัวเลือกดังต่อไปนี้ตามข้อมูลส่วนบุคคล:

 1. อีเมลแจ้งโปรโมชั่น ท่านอาจหยุดรับอีเมลแจ้งโปรโมชัน โดยทำตามข้อบังคับเรื่องไม่ติดตามโปรโมชั่นในอีเมลที่ท่านจะได้รับ หากท่านตัดสินใจที่จะไม่รับอีเมลแจ้งโปรโมชั่น เราอาจส่งการบริการอื่นที่เกี่ยวกับเรื่องติดต่อสื่อสาร
 2. การส่งข่าวเสนอโปรโมชั่น หากเวลาใด ท่านไม่ต้องการรับข้อเสนอและ/หรือหนังสือต่างๆจากเรา ท่านสามารถยกเลิกรายละเอียดของท่านจากกลุ่มรายชื่ออีเมลของเราได้ (ข้อมูลช่องทางในการติดต่อเราอยู่ด้านล่าง) กับใส่คำว่า "ไม่รับจดหมาย" ในช่องหัวข้อ พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ และรหัสไปรษณีย์ของท่าน ขอให้ทราบว่าการส่งข่าวสารของเราได้จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าก่อนส่ง  แม้เราจะนำชื่อของท่านออกจากกลุ่มรายชื่อที่จะจัดส่งจดหมายหลังจากได้รับคำร้องของท่านก็ตาม  แต่ท่านจะยังได้รับจดหมายจากเราที่ได้ส่งไปก่อนล่วงหน้าที่จะมีการยกเลิก
 3. ข้อความเสนอโปรโมชั่น หากท่านได้รับการส่งข้อความจากเราที่มีข้อมูลโปรโมชั่น ท่านสามารถเลือกไม่รับการส่งข้อความในอนาคตได้ โดยพิมพ์ตอบกลับว่า “หยุด”
 4. การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่าน. ท่านสามารถร้องขอเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวโดยกรอกและส่แบบฟอร์ม  หากกฎหมายกำหนด บริษัทจะอนุญาตให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมีเกี่ยวกับลูกค้า เมื่อมีการร้องขอ
 5. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว เราอนุญาตให้ท่านอัพเดตและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่ถูกต้อง เว็บไซด์ส่วนใหญ่ของเราอนุญาตให้ท่านสามารถเปลี่ยนแปลง หรือลบบัญชีประวัติของท่านได้ ขอให้ทราบว่าเราอาจเก็บข้อมูลประวัติในไฟล์สำรองตามที่กฎหมายอนุญาต หากเว็บไซด์ของเราไม่อนุญาตให้ท่านอัพเดต หรือแก้ไขข้อมูลเฉพาะ ท่านสามารถร้องขอว่าข้อมูลของท่านถูกเปลี่ยนแปลง โดยกรอกและยื่นส่แบบฟอร์ม   แม้ BWI จะพยายามตอบรับคำร้องขอของท่านโดยสุจริต แต่เราอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านได้ เช่น เราอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูล หากการกระทำดังกล่าว เป็นการเพิ่มภาระ หรือค่าใช้จ่าย หรือหากเป็นการขอให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอื่น
 6. การลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถขอข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาที่เราได้เก็บรักษาข้อมูลรูปแบบเฉพาะ โดยติดต่อเราทีที่อยู่ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง ท่านสามารถแจ้งว่าข้อมูลถูกลบ โดยกรอกและยื่นส่งแบบฟอร์ม  หากกฎหมายกำหนดไว้ เราจะลบข้อมูลส่วนตัวของท่าน หลังจากได้มีการร้องขอ  ขอให้ท่านทราบว่ามีบางสถานการณ์ที่เราอาจปฏิเสธที่จะลบข้อมูล เช่น เราอาจเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อทำตามข้อบังคับของกฎหมาย ระงับข้อพิพาท และ/หรือบังคับตามข้อตกลงอื่นใด
 7. การเพิกถอนความยินยอม หรือคัดค้านการดำเนินการ ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมในการดำเนินการ (ในกรณีที่การดำเนินการนั้นอาศัยความยินยอม) หรือคัดค้านการดำเนินการโดยกรอกและยื่นส่งแบบฟรอ์ม หากท่านเพิกถอนความยินยอม หรือคัดค้านกระบวนการอื่น เราอาจไม่สามารถให้บริการท่านได้  และบางกรณีเราอาจจำกัด หรือปฏิเสธการร้องขอ หากกฎหมายอนุญาตหรือกำหนดให้ทำได้ หรือหากเราไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้
 8. การติดตามทางออนไลน์ ปัจจุบันเรายังไม่ได้ใช้สัญญาณบราวเซอร์อัตโนมัติเกี่ยวกับเครื่องมือที่อาจรวมถึงวิธีการ “ไม่ติดตาม”
 9. ผู้พักอาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย ผู้พักอาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนียอาจมีสิทธิถามในเรื่องหนังสือบอกกล่าว ซึ่งอธิบายถึงประเภทข้อมูลส่วนตัว (ถ้ามี) ที่เราแชร์กับบุคคลที่สาม หรือบริษัทในเครือเพื่อการตลาดโดยตรง  หาก่ทานเป็นผู้อาพักอาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย และประสงค์จะได้รับสำเนาใบแจ้งเตือนดังกล่าว กรุณายื่นแบบฟอร์มคำร้องส่งให้เราที่ “ข้อมูลช่องทางในการติดต่อ” ที่ระบุไว้ด้านล่าง 

หากท่านไม่ต้องการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ กรุณาส่งอีเมลล์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทร 1-800-528-1238 ในกรณีที่เป็นตัวแทนที่ได้รับอนุญาติ ส่งคำร้องขอแทนลูกค้า กรุณาส่งข้อมูลทางแบบฟอร์มเท่านั้น พนักงานปัจจุบันของ BWI สามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผ่านฝ่ายทรัพยากรบุคคล และสำหรับอดีตพนักงานของ BWI สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทางการติดต่อที่ระบุไว้ด้านบน

หลังจากที่ได้รับคำร้องของคุณ ตามข้อกำหนดของกฎหมายเราจะทำการร้องขอข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อทำการเปรียบเทียบกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกบันทึกไว้ในระบบของเรา และอาจร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเช่น อีเมลล์ทีใช้ในการสมัครสมาชิก หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการจองห้องพัก หรือข้อมูลการเข้าพักย้อนหลัง รวมถึงอาจมีการร้องขอให้ส่งสำเนาข้อมูลพร้อมลงลายเซ็นต์เพื่อรับรองความถูกต้องอีกด้วย

ในบางกรณี คุณอาจสามารถมอบอำนาจให้ตัวแทนส่งคำขอเพื่อใช้สิทธิ์ส่วนบุคคลบางอย่างในนามของคุณ เพื่อยืนยันว่าคุณได้มอบอำนาจให้ตัวแทน ทางเราจะต้องทำการตรวจสอบโดยอาจมีการร้องขอ สำเนาของการอนุญาตที่ทำการลงนามโดยคุณและมอบให้กับตัวแทนผู้มีอำนาจ รวมถึงการยืนยันตัวตนของคุณโดยตรงกับเรา

หากคุณเป็นตัวแทนที่ได้รับอนุญาตการส่งคำขอในนามของบุคคลคุณจะต้องส่งคำขอผ่านแบบฟอร์มการร้องขอของเราและยืนยันว่าคุณเป็นตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจากผู้มีถิ่นที่อยู่ในแคลิฟอร์เนียตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 17014 ส่วน18 แห่งประมวลกฎหมายแคลิฟอร์เนีย หลังจากได้รับคำขอของคุณเราจะติดต่อคุณทางอีเมลเกี่ยวกับเอกสารและการตรวจสอบที่เราต้องการสำหรับการส่งคำขอในนามของบุคคลอื่น

วิธีป้องกันข้อมูลส่วนตัว

ไม่มีวิธีการส่งข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต หรือการกักเก็บทางอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ปลอดภัยสมบูรณ์ ในขณะที่เราพยายามปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านจากการเข้าถึง การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ชอบ  ก็ยังไม่สามารถรับรองความปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน  ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้เราแจ้งท่านกรณีมีการละเมิดข้อมูลส่วนตัว เราอาจแต้งเตือนท่านผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  แจ้งเป็นลายลักษณ์  หรือทางโทรศัพท์ หากกฎหมายอนุญาต

บางเว็บไซด์ของเราอนุญาตให้ท่านสร้างบัญชี เมื่อท่านดำเนินการแล้ว ท่านจะต้องใส่รหัสผ่าน   ท่านมีความรับผิดชอบที่จะเก็บรักษารหัสผ่านที่เป็นความลับ ทั้งจะต้องรับผิดชอบ หากมีการเข้าถึง หรือการเข้าใช้บัญชีของท่านโดยบุคคลอื่นที่ได้รหัสผ่านของท่านไม่ว่าการเข้าถึงหรือการใช้ดังกล่าวท่านจะเป็น  ผู้อนุญาตให้เข้าใช้ได้ก็ตาม   ท่านควรแจ้งเราหากพบว่ามีการเข้าใช้รหัสผ่านหรือบัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาต

ระยะเวลาที่เราเก็บข้อมูล

เราเก็บข้อมูลส่วนตัวเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ร่างไว้ในนโยบายฉบับนี้ เว้นแต่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้ขยายระยะเวลาได้  เช่น เราเก็บข้อมูล BWR ตามระยะเวลาที่แต่ละบุคคลยังเป็นสมาชิกของ BWR เนื่องจากคะแนนสะสม BWR ไม่มีวันหมดอายุ และข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นในการขอแลกรับรางวัลเราจัดเก็บข้อมูลไว้ในระบบการจองทั้งในแบบเต็มหรือแบบสรุป เป็นเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ลูกค้าออกจากที่พัก เพื่อจะดำเนินการจอง จัดเสนอแผนกบริการสนับสนุนลูกค้าหลังการจอง  และจัดเตรียมใบเสนอราคากับบันทึกหลักฐาน  โดยปกติ เราจะเก็บข้อมูลไว้ในระบบคำร้องฝ่ายบริการลูกค้าเป็นเวลา 3 ปี หลังจากได้รับใบเสร็จ  เว้นแต่จะต้องใช้ข้อมูลในกรณีต้องจัดการแก้ไขประเด็นปัญหา

ประเทศที่มีการดำเนินการ

BWI ดำเนินการในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเป็นไปตามกฎหมายของประเทศดังกล่าว บุคคลที่เสนอข้อมูลให้ BWI หรือเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ของ BWI ควรตระหนักว่ากฎหมายต่างๆของประเทศสหรัฐอเมริกาอาจแตกต่างจากกฎหมายในประเทศที่ท่านมี ภูมิลำเนาเช่น อาจมีสถานการณ์ที่ท่านต้องแชร์ข้อมูลส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา  รายละเอียดต่อไปนี้เป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลที่ BWI ได้รับจากประเทศอื่นๆ หรือที่ BWI ส่งไปยังประเทศอื่นๆ:

 • การส่งข้อมูลจากสหภาพยุโรป BWI ส่งข้อมูลของคุณไปยังผู้ประมวลผลนอกกลุ่มประเทศ European Economic Area (EEA) โดย BWI จะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าการประมวลผลนั้นเป็นไปตามหลักการสำคัญของ GDPR หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันที่ใช้สำหรับการโอนเงิน คุณสามารถติดต่อเราได้โดยใช้ข้อมูลด้านล่าง หากคุณรู้สึกว่า BWI จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไม่ถูกต้องโปรดติดต่อ BWI โดยใช้ข้อมูลติดต่อด้านล่างพร้อมคำอธิบายเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการร้องเรียนของคุณ หลังจากได้รับคำอธิบายเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วตัวแทนจากฝ่ายดูแลลูกค้าของ BWI จะติดต่อคุณเพื่อนัดเวลาสำหรับหารือเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของคุณ BWI มุ่งมั่นที่จะจัดการกับข้อร้องเรียนที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและจะพยายามโดยสุจริตในการสื่อสารเพื่อจัดการกับข้อร้องเรียนดังกล่าว การทำการสำรองห้องพัก, การจองหรือให้ข้อมูลของฉันกับ BWI ฉันเข้าใจว่าฉันกำลังให้ข้อมูลของฉันตรงไปยัง BWI ในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการดำเนินการที่ฉันเลือก และฉันยังเข้าใจอีกว่าประเทศสหรัฐอเมริกาอาจไม่เสนอการปกป้องความเป็นส่วนตัวในระดับเดียวกับประเทศบ้านเกิดของฉัน

  โดยทั่วไปแล้ว BWI จะพยายามใช้ข้อสัญญามาตรฐานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมาธิการยุโรปสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจากยุโรปไปยังประเทศที่ยังไม่ได้นำกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่คล้ายคลึงกันมาใช้ หากไม่ได้นำข้อสัญญามาตรฐานมาใช้หรือพบว่าข้อสัญญาไม่เพียงพอ BWI จะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลนอกยุโรปโดยพิจารณาจากสิ่งต่อไปนี้:

  • การจองที่พักกับ BWI การจองที่พักหรือการให้ข้อมูลของคุณกับ BWI หมายความว่าคุณกำลังถ่ายโอนข้อมูลไปยัง BWI ในสหรัฐอเมริกาโดยตรง ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการประมวลผลที่คุณเลือกรับ และคุณตระหนักดีว่าสหรัฐอเมริกาอาจไม่มีการปกป้องความเป็นส่วนตัวในระดับเดียวกันกับประเทศบ้านเกิดของคุณ
  • การจองที่พักกับพันธมิตร การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจากพันธมิตรในยุโรปไปยัง BWI ในสหรัฐอเมริกา (และไปยังสถานที่ที่ลูกค้าจองที่พักเอาไว้) เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสรุปหรือการปฏิบัติตามความสัมพันธ์เชิงสัญญาที่คุณทำไว้กับโรงแรมที่ได้รับอนุญาต
 • การส่งข้อมูลไปยังประเทศอื่น นอกจากจะมีการส่งข้อมูลของท่านที่ยังประเทศสหรัฐอเมริกาที่ BWI ตั้งอยู่ หากท่านทำการจองโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตในต่างประเทศ  ข้อมูลของท่านจะถูกส่งไปยังโรงแรมดังกล่าวกับถูกส่งไปยังบริษัทในเครือที่ร่วมกับโรงแรมนั้น  เช่นกัน  อีกทั้ง เราอาจส่งข้อมูลของท่านไปยังผู้ขาย หรือพันธมิตรในต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการโปรแกรม BWR และเพื่อการตลาด
 • อื่นๆ

ข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อปฏิบัติในความเป็นส่วนตัวของเรา

 • แอพพลิเคชั่นของบุคคลที่สาม เว็บไซด์ และสื่อโซเซียลมีเดียร์ เราไม่สามารถควบคุมข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเว็บไซด์ หรือแอพพลิเคชั่นที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของ เว็บไซด์หรือช่องทางสื่อสารของเราอาจประกอบด้วย ปลั๊กอิน และรูปแบบอื่นที่รวมแพลตฟอร์มโซเซียลมีเดียบุคคลที่สามไว้  หากท่านกี่ยวข้องกับกรณีข้างต้น บุคคลที่สามที่ดำเนินเกี่ยวกับแพลตฟอร์มเหล่านี้ อาจสามารถระบุตัวตนท่าน  กำหนดวิธีที่ท่านใช้เว็บไซด์ เชื่อม และกักเก็บข้อมูลนี้กับประวัติโซเซียลมีเดียของท่านได้
 • การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เมื่อเวลาผ่านไปอาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อปฏิบัติ  ในกรณีที่นโยบายของเราเปลี่ยนแปลงในข้อสาระสำคัญ  นโยบายฉบับที่นำมาใช้บังคับแทนในเวลาท่านที่ได้ส่งข้อมูลส่วนตัวจะถูกนำมาใช้บังคับ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมของท่านให้ใช้นโยบายฉบับใหม่
 • Accessibility. If you are visually impaired, you may access this notice through your web browser’s audio readers.
 • Information for California Residents. California Civil Code 1798.115(c), 1798.130(a)(5)(c), 1798.130(c), and 1798.140 indicate that organizations should disclose whether certain categories of information are “sold” or transferred for an organization’s “business purpose” as those terms are defined under California law. You can find a list of the categories of information that we share here. Please note that because this list is comprehensive it may refer to types of information that we share about people other than yourself. If you would like more information concerning the categories of personal information (if any) we share with third parties or affiliates for those parties to use for direct marketing please submit a request to us using the information in the "Contact Information" section below. We do not discriminate against California residents who exercise any of their rights described in this Privacy Policy.
 • ประกาศเกี่ยวกับสิ่งจูงใจที่เป็นเงินของรัฐแคลิฟอร์เนีย แขกผู้เข้าพักสามารถลงทะเบียนใน BWR เพื่อรับการเข้าพักในโรงแรม โปรโมชั่น และข้อเสนอสุดพิเศษฟรี เมื่อแขกผู้เข้าพักลงทะเบียนกับ BWR บริษัทจะขอข้อมูลติดต่อและช่องทางการสื่อสารที่แขกผู้เข้าพักต้องการเลือกใช้ หลังจากที่แขกผู้เข้าพักลงทะเบียนแล้ว บริษัทจะติดตามการเข้าพักในโรงแรม การจองที่พัก และการแลกคะแนน เนื่องจาก BWR เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล จึงอาจถูกตีความว่าเป็นโปรแกรม "แรงจูงใจที่เป็นเงิน" ภายใต้กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย มูลค่าของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าถูกเชื่อมโยงกับมูลค่าของผลิตภัณฑ์ บริการ หรือการเข้าพักในโรงแรมฟรีหรือลดราคาที่ลูกค้าได้รับเมื่อนำคะแนนไปแลก มูลค่านี้ขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาผลิตภัณฑ์ บริการ หรือการเข้าพักในโรงแรมฟรีหรือลดราคา

ลูกค้าสามารถถอนตัวจากการเข้าร่วม BWR ได้ตลอดเวลาโดยโทรไปที่หมายเลข 1(800) 894-4365 เข้าไปที่หน้าข้อกำหนดและเงื่อนไขของ BWR เพื่อดูกฎของโปรแกรมฉบับเต็ม รวมถึงวิธีการเข้าร่วม

เราจะพยายามตอบกลับทุกคำถาม ความคิดเห็น หรือข้อติชม เกี่ยวกับข้อปฏิบัติในเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้  กรุณาติดต่อเราได้ที่ข้อมูลต่อไปนี้

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1-800-528-1238

บริษัท เบสท์ เวสเทิร์น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ฝ่ายดูแลลูกค้า

P.O. Box 10203

ฟีนิกซ์, อริโซน่า 85064

อ้าง: ฝ่ายดูแลลูกค้า

บริษัท เบสท์ เวสเทิร์น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Unit 7 Citylink Business Park

Old Nass Road

Dublin 12

ไอซ์แลนด์

อ้าง: ฝ่ายกฎหมาย

(ตัวแทน BWI ใน EU)

ขอให้ทราบว่าการติดต่อผ่านอีเมลอาจไม่ปลอดภัยท่านไม่ควรระบุข้อมูลการชำระเงินส่วนตัวหรือข้อมูล  ที่ละเอียดอ่อนในการสื่อสารกับเรา หากท่านไม่พึงพอใจในคำตอบและพักอยู่ในสหภาพยุโรป ท่านอาจมีสิทธิยื่นคำร้องหน่วยงานที่กำกับดูแลในท้องที่

หากท่านไม่พึงพอใจในคำตอบและพำนักอยู่ในสหภาพยุโรป ท่านอาจมีสิทธิยื􀃉นคำร้องหน่วยงานที􀃉กำกับดูแลในท้องที

LAST UPDATED: กุมภาพันธ์ 2565

EFFECTIVE: กุมภาพันธ์ 2565

 

การเปิดเผยการแชร์ข้อมูลของรัฐแคลิฟอร์เนีย

ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย (California Civil Code) มาตราท 1798.115 (c), 1798.130 (a) (5) (c), 1798.130 (c) และ 1798.140 ระบุว่า บริษัทควรเปิดเผยประเภทข้อมูลเก ยวกับผู้พักอาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนียซ งได้จัดเก็บหรือถ่ายโอน ขอให้ทราบว่า BWI จะไม่จำหน่ายข้อมูลผู้พักอาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนียท ได้จัดเก็บไว้ สังเกตว่าแม้จะทำ เคร องหมายท ประเภทข้อมูลก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะมีข้อมูลท่านในประเภทน  น ตัวอย่างเช่น ขณะท เราถ่ายโอนข้อมูล หมายเลขบัญชีธนาคารเพ อจุดประสงค์ทางธุรกิจของเราในการจ่ายเงินพนักงาน (เช่น การฝากโดยตรง) เราจะไม่จัดเก็บหรือถ่ายโอนข้อมูลหมายเลขบัญชีธนาคารของบุคคลท จองหรือส่งคำถามทางเว็บไซต์ในหน้า "ติดต่อเรา"

 หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม

 เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

 

การระบุตัวตนลูกค้า – เช่นชื่อ,ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, ตัวระบุส่วนบุคคล, ตัวระบุออนไลน์, หมายเลขที่ใช้สำหรับระบุตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่บนเครื่อข่าย,  หมายเลขอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อ, ที่อยู่อีเมล, ชื่อบัญชีBWR, หมายเลข BWR, หมายเลขใบขับขี่, หมายเลขหนังสือเดินทางหรือตัวระบุอื่น ๆ ที่คล้ายกัน

 

 • ผู้ให้บริการอื่น ๆ
 • ผู้ผลิตอุปกรณ์
 • บริษัท ที่ปฏิบัติตามผลิตภัณฑ์และบริการ
 • ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต•เครือข่ายโฆษณา
 • •สังคมออนไลน์
 • ผู้ประมวลผลการชำระเงินและสถาบันการเงิน
 • หน่วยงานภาครัฐ, การบังคับใช้กฎหมาย, นักกฎหมาย, ผู้สอบบัญชี, ที่ปรึกษาและฝ่ายอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
 • •ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล

 

ข้อมูลอาชีพ / การจ้างงาน – เช่น ชื่อ, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, ตัวระบุส่วนบุคคล, ตัวระบุออนไลน์หมายเลขที่ใช้สำหรับระบุตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่บนเครื่อข่าย,  หมายเลขอุปกรณ์, ที่อยู่อีเมล, ชื่อบัญชี, ลายเซ็น, หมายเลขประกันสังคม, หมายเลขใบขับขี่, หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือตัวระบุอาชีพและการอ้างอิงอาชีพอื่นที่คล้ายคลึงกัน

 • ผู้ให้บริการอื่น ๆ
 • ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
 • สังคมออนไลน์
 • ผู้ประมวลผลการชำระเงินและสถาบันการเงิน
 • หน่วยงานภาครัฐ, การบังคับใช้กฎหมาย, นักกฎหมาย, ผู้สอบบัญชี, ที่ปรึกษาและฝ่ายอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

 

ข้อมูลทางการเงิน – เช่นหมายเลขบัญชีธนาคาร, หมายเลขบัตรเครดิตหรือเดบิต หรือข้อมูลทางการเงินอื่น ๆ

 • ผู้ให้บริการอื่น ๆ
 • ผู้ประมวลผลการชำระเงินและสถาบันการเงิน
 • หน่วยงานภาครัฐ, การบังคับใช้กฎหมาย, นักกฎหมาย, ผู้สอบบัญชี, ที่ปรึกษาและฝ่ายอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

 

ข้อมูลด้านสุขภาพ / ประกันสุขภาพของพนักงาน – เช่น ข้อมูลจากผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับประวัติทางการแพทย์ของบุคคล, สภาพจิตใจหรือร่างกาย หรือประวัติการเข้ารับการรักษา, หมายเลขกรมธรรม์ประกันภัย หรือหมายเลขประจำตัวของผู้สมัครสมาชิกตัวระบุเฉพาะใด ๆ ที่ใช้โดย บริษัท ประกันสุขภาพเพื่อระบุตัวบุคคลหรือข้อมูลใด ๆ ในใบสมัครและประวัติการเรียกร้องของบุคคล

 • ผู้ให้บริการอื่น ๆ
 • หน่วยงานภาครัฐ, การบังคับใช้กฎหมาย, นักกฎหมาย, ผู้สอบบัญชี, ที่ปรึกษาและฝ่ายอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

 

ลักษณะที่ได้รับการป้องกัน – เช่น เชื้อชาติ, เพศ, ความพิการทางร่างกายหรือจิตใจ และศาสนา

 • ผู้ให้บริการอื่น ๆ
 • หน่วยงานภาครัฐ, การบังคับใช้กฎหมาย, นักกฎหมาย, ผู้สอบบัญชี, ที่ปรึกษาและฝ่ายอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

 

ข้อมูลธุรกรรมเชิงพาณิชย์ – เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ซื้อ, ได้รับหรือพิจารณาแล้วหรือประวัติการซื้อหรือการบริโภคอื่น ๆ.

 • ผู้ให้บริการอื่น ๆ
 • บริษัท ที่ปฏิบัติตามผลิตภัณฑ์และบริการ
 • เครือข่ายโฆษณา
 • สังคมออนไลน์
 • หน่วยงานภาครัฐ, การบังคับใช้กฎหมาย, นักกฎหมาย, ผู้สอบบัญชี, ที่ปรึกษาและฝ่ายอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
 • ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล

 

ข้อมูลกิจกรรมเครือข่าย - อินเทอร์เน็ตหรือข้อมูลกิจกรรมเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เช่นประวัติการเข้าชมประวัติการค้นหาและข้อมูลเกี่ยวกับการโต้ตอบของแต่ละบุคคลกับเว็บไซต์, แอปพลิเคชัน หรือโฆษณา

 

 • ผู้ให้บริการอื่น ๆ
 • ผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัย
 • ผู้ผลิตอุปกรณ์
 • บริษัท ที่ปฏิบัติตามผลิตภัณฑ์และบริการ
 • ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
 • เครือข่ายโฆษณา
 • สังคมออนไลน์
 • หน่วยงานภาครัฐ, การบังคับใช้กฎหมาย, นักกฎหมาย, ผู้สอบบัญชี, ที่ปรึกษาและฝ่ายอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
 • ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล

Geolocation data – such as precise physical location.

 

 • ผู้ให้บริการอื่น ๆ
 • ผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัย
 • ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
 • เครือข่ายโฆษณา
 • สังคมออนไลน์
 • หน่วยงานภาครัฐ, การบังคับใช้กฎหมาย, นักกฎหมาย, ผู้สอบบัญชี, ที่ปรึกษาและฝ่ายอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
 • ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล

 

ข้อมูลเสียงอิเล็กทรอนิกส์ภาพและสิ่งที่คล้ายกัน – เช่น รูปภาพ, การบันทึกการโทรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า หรือ วิดีโอที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัย

 • ผู้ให้บริการอื่น ๆ
 • หน่วยงานภาครัฐ, การบังคับใช้กฎหมาย, นักกฎหมาย, ผู้สอบบัญชี, ที่ปรึกษาและฝ่ายอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

 

การอนุมานที่ดึงมาจากข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นเพื่อสร้างโปรไฟล์หรือสรุปเกี่ยวกับตัวอย่างเช่นการตั้งค่าของลูกค้า

 • ผู้ให้บริการอื่น ๆ
 • บริษัท ที่ปฏิบัติตามผลิตภัณฑ์และบริการ
 • เครือข่ายโฆษณา
 • สังคมออนไลน์
 • ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล

หมายเหตุ

หมายเหตุ: นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแปลนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างสิทธิ์หรือภาระผูกพันที่บังคับใช้ตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หากต้องการดูประกาศเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลต้นฉบับ โปรดคลิกที่นี่

Menu

 Thai ไทย (ภาษาไทย)
Menu