ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อตกลงนี้จำเป็นต้องมีการอนุญาโตตุลาการเป็นการเฉพาะเพื่อแก้ไขปัญหาใด ๆ นอกเหนือจากการตัดสินคดีโดยคณะลูกขุนหรือการดำเนินคดีแบบกลุ่ม โดยรายละเอียดทั้งหมดได้รับการอธิบายในด้านล่าง

ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ (ข้อตกลง) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2016 ("วันที่ของโปรแกรม") จะควบคุม Best Western Rewards® Program ("โปรแกรม") และจะแทนที่ข้อตกลงและเงื่อนไขก่อนหน้านี้ทั้งหมดที่มีผลบังคับก่อน วันที่ของโปรแกรม

ข้อกำหนดเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับสมาชิกทุกคนของโปรแกรมโดยไม่คำนึงถึงประเทศที่สมาชิกอาศัยอยู่ ทั้งนี้ บางประเทศอาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติมจากข้อกำหนดของโปรแกรม  ในกรณีดังกล่าว ข้อกำหนดที่เพิ่มเติมเหล่านี้จะได้รับการรวมไว้ในตอนท้ายของข้อกำหนดนี้

คำว่า "ท่าน" และ "ของท่าน" จะถูกใช้ในข้อกำหนดนี้เพื่ออ้างถึงสมาชิกแต่ละคนที่ลงทะเบียนในโปรแกรมและได้สร้างบัญชีสมาชิก ("บัญชี")

เกี่ยวกับโปรแกรม

โปรแกรมนี้ได้รับการบริหารโดย Best Western International, Inc. ("BWI") ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่คุณกำลังทำสัญญาด้วยโดยการยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ โดย BWI ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาที่ 1601 North 24th Parkway, Phoenix , Arizona 85016 ทั้งนี้ BWI อาจใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการกำหนดภารกิจบางอย่างเกี่ยวกับการบริหารโปรแกรมให้แก่บริษัทย่อยที่ได้รับมอบหมาย โปรแกรมนี้ได้รับการบริหารโดย BWI ทั้งในนามของ BWI  เอง และในนามของบริษัทย่อย ซึ่งโรงแรมทั่วโลกที่มีแบรนด์ Best Western® (“โรงแรมที่ได้รับสิทธิ์”) และองค์กรในเครือบุคคลที่สามที่อนุญาตโรงแรมที่ได้รับสิทธิ์นอกประเทศสหรัฐอเมริกาในหลาย ๆ ประเทศ และเขตการปกครองในทั่วโลก ("บริษัท ในเครือ") ถือเป็นเจ้าของโปรแกรมนี้และสามารถบริหารโปรแกรมได้อย่างอิสระ โปรดทราบว่าโรงแรมที่ได้รับอนุญาตและบริษัทในเครือเป็นองค์กรที่อิสระซึ่ง BWI หรือ บริษัทในเครือของ BWI ไม่ได้เป็นเจ้าของ ดำเนินงาน บริหารจัดการ หรือควบคุม

โปรแกรมนี้จะช่วยให้สมาชิกมีโอกาสที่จะได้รับคะแนน Best Western Rewards® Points ("คะแนน") ที่สามารถใช้แลกรับสิทธิ์เพื่อเข้าพักฟรีที่โรงแรมที่ได้รับสิทธิ์ ไมล์สะสมจากบางสายการบินที่เป็นพันธมิตร (“สายการบินพันธมิตร” แต่ละสายการบิน) รวมถึงการบริการ หรือรายการอื่น ๆ กับพันธมิตรรายอื่น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเลือกในการแลกคะแนนได้รับการอธิบายไว้ด้านล่างและสามารถดูได้ที่ WWW.BESTWESTERNREWARDS.COM หรือเว็บไซต์ของพันธมิตรของ Best Western สำหรับภูมิภาคหรือประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ ("ไซต์ในประเทศ" แต่ละไซต์)

การเป็นสมาชิกของโปรแกรมและการสร้างบัญชี

สำหรับท่านที่ยังไม่เป็นสมาชิก ท่านสามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิกในฐานะสมาชิกใหม่ได้โดยผ่านระบบออนไลน์ที่ www.bestwestern.com หรือทางไซต์ในประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ ทางไปรษณีย์ หรือโดยการโทรศัพท์ไปที่ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ของ Best Western รวมถึงผ่านทางแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือของ Best Western และผ่านทางแผนกต้อนรับส่วนหน้าของ โรงแรมที่ได้รับสิทธิ์

ท่านต้องมีอายุที่ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ตามเกณฑ์อายุของประเทศที่ท่านอาศัยอยู่เพื่อที่จะมีสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกของโปรแกรมนี้ได้

ในการสร้างบัญชีสมาชิกซึ่งจะใช้ในการติดตามคะแนนและกิจกรรมบัญชีของท่าน ท่านจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนซึ่งประกอบด้วยที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ทางไปรษณีย์ ("ข้อมูลบัญชี") ที่ถูกต้อง ทั้งนี้ ท่านไม่ควรใช้บัญชีของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นอันขาด

การยินยอมตามข้อตกลงและนโยบายความเป็นส่วนตัวของ BWI

การเป็นสมาชิกของท่านในโปรแกรมนี้ถือว่าเป็นการยินยอมและยอมรับข้อตกลงเหล่านี้

โดยการที่ท่านเป็นสมาชิกหรืออยู่ในโปรแกรม แสดงว่าท่านกำลังให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ BWI ซึ่ง BWI จะใช้ระบบต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อดำเนินการลงทะเบียนและรักษาบัญชีของท่าน หากท่านเป็นพลเมืองของประเทศหรือเขตการปกครองที่อยู่ในสหภาพยุโรป เอเชีย หรือภูมิภาคอื่น โดยการเป็นสมาชิกหรืออยู่ในโปรแกรมนี้ แสดงว่าท่านกำลังให้ความยินยอมอย่างชัดเจนในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา และหากคุณเป็นตัวแทนองค์กรท่านถือเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการทำให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจต้องให้กับ BWI ซึ่งเป็นข้อมูลของสมาชิกแต่ละคนที่มีส่วนร่วมในโปรแกรมนี้ที่เป็นพนักงานหรือผู้รับเหมาขององค์กรของท่าน โดยสมาชิกแต่ละคนเหล่านี้ได้ยินยอมที่จะให้ท่านมอบข้อมูลโอนย้ายข้อมูล รวมถึงดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของพวกเขาไปยังและภายในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ ทั้งนี้ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีความเคร่งครัดน้อยกว่ากฎหมายดังกล่าวในประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ BWI สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ BWI (รวมถึงการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศและการมีส่วนร่วมของ BWI ในกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของสหรัฐอเมริกา / สหภาพยุโรป และกรอบการทำงานการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของสหรัฐอเมริกา / สวิสเซอร์แลนด์ ตามที่กำหนดไว้โดยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เกี่ยวกับการรวบรวม การใช้ และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจากประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ BWI ได้ยื่นการรับรองตนเองของบริษัทว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของ การแจ้ง ทางเลือก การส่งต่อ การรักษาความปลอดภัย ความสมบูรณ์ของข้อมูล การเข้าถึง และการบังคับใช้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและดูการรับรองของ BWI เมื่อได้รับการอนุมัติจากกรมพาณิชย์ของสหรัฐฯโปรดเยี่ยมชม http://www.privacyshield.gov. โดยการเป็นสมาชิกของโปรแกรมหรืออยู่ในโปรแกรมนี้  ถือว่าคุณได้แสดงกับ BWI ว่าคุณได้อ่านและเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของ BWI แล้ว

BWI ถือเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการนำเสนอโปรแกรมนี้ให้แก่สมาชิก อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งท่านอาจต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ บริษัทในเครือของเราเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ โดยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ท่านให้กับบริษัทในเครืออาจได้รับการดำเนินการภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวและขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลของบริษัทในเครือดังกล่าว นอกจากนี้ ท่านยังรับทราบและยอมรับว่า BWI อาจรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัทในเครือดังกล่าวและนโยบายความเป็นส่วนตัวของทั้ง BWI และของบริษัทในเครือแต่ละแห่งนั้น จะได้รับการนำมาใช้กับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การใช้ข้อมูลทางบัญชีของท่าน

นอกเหนือจากสิทธิใด ๆ ที่ให้กับ BWI ในส่วนข้อมูลบัญชีของท่านในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ BWI แล้ว เรายังใช้ข้อมูลบัญชีของท่านเพื่อจัดการและดูแลการมีส่วนร่วมของท่านในโปรแกรมและในขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต เพื่อทำการปรับปรุงโปรแกรม

นอกจากนี้ ท่านยังอนุญาตให้ BWI แบ่งปันข้อมูลบัญชีของท่านกับ บริษัทในเครือและบุคคลที่สาม ซึ่งประกอบด้วย บริษัทที่ได้รับสิทธิ์ โรงแรมในเครือ สายการบิน และพันธมิตรรายอื่นๆ ของโปรแกรม ซึ่งได้แก่ ซัพพลายเออร์ที่มอบรางวัล; หน่วยงานที่ดำเนินการต่อคำขอในการแลกคะแนนของท่าน; ผู้ให้บริการเทคโนโลยีเพื่อให้บริการบัญชีสมาชิกของท่านรวมถึงอำนวยความสะดวกในการสำรองห้องพักและดำเนินการจอง และผู้ให้บริการรายอื่นที่ทำหน้าที่จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของ BWI ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย หากท่านเป็นพลเมืองหรือเป็นพลเมืองตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาแล้ว แสดงว่าท่านให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งแก่ BWI ในการขอ “สอบถามข้อมูลที่มีความอ่อนไหว” จากเครดิตบรูโรหรือหน่วยงานรายงานข้อมูลทางเครดิต เพื่อพิจารณาว่าท่านมีสิทธิ์ได้รับรางวัล Best Western Rewards®MasterCard® Best Western Rewards® Platinum Plus®MasterCard® หรือผลิตภัณฑ์ โปรแกรม การบริการ และโปรโมชันอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ หรือไม่ ทั้งนี้ "การสอบถามข้อมูลที่มีความอ่อนไหว" คือการขอให้เครดิตบูโรให้รายชื่อของลูกค้าที่ตรงตามเกณฑ์บางอย่างเพื่อมีสิทธิ์รับข้อเสนอพิเศษทางเครดิตของบริษัท แต่ไม่รวมถึงการได้รับรายงานข้อมูลทางเครดิตที่อาจมีผลต่อคะแนนเครดิตของท่าน

ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลบัญชีของท่านได้ทุกเมื่อโดยลงชื่อเข้าใช้บัญชีของท่านและอัปเดตโปรไฟล์ของท่าน ทั้งนี้ ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำให้ข้อมูลบัญชีของท่านเป็นปัจจุบันและถูกต้องเสมอ โดย BWI จะส่งคำแถลงการณ์ การสื่อสารและการอัปเดตต่างๆ ทั้งหมดเกี่ยวกับโปรแกรมและบัญชีของท่านผ่านทางอีเมลไปยังที่อยู่ในบัญชีของท่าน ซึ่งการสื่อสารถือว่ามีความสำคัญต่อการจัดการโปรแกรมเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น หากท่านไม่รักษาข้อมูลบัญชี รวมถึงที่อยู่อีเมลที่สมัครสมาชิกให้มีความเป็นปัจจุบันและถูกต้อง ท่านอาจไม่ได้รับข้อความหรือการสื่อสารที่สำคัญอื่น ๆ นอกจากนี้ หากไม่มีที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องแล้ว ท่านอาจไม่สามารถรับรางวัลบางประเภท รวมถึงบัตรกำนัลสำหรับการเข้าพักฟรี บัตรของขวัญเสมือนจริง บัตรเดินทาง และรายการอื่น ๆ ที่ดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ หากท่านไม่รักษาข้อมูลบัญชีของท่านให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน BWI ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นเพื่อปกป้องบัญชีของท่านเพื่อไม่ให้มีการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือถูกฉ้อโกง รวมถึงการระงับหรือจำกัดบัญชีของท่านจนกว่าข้อมูลบัญชีของท่านจะได้รับการยืนยัน อีกทั้ง หากท่านไม่เลือกที่จะรับการสื่อสารจาก BWI หรือหากคุณเลือกที่จะไม่รับข้อความจาก BWI หรือผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามของท่าน จะทำให้ท่านไม่สามารถเข้าร่วมโปรแกรมได้อย่างเต็มที่ หรือไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ และการบริการที่มีให้ท่านในฐานะสมาชิกของโปรแกรมอย่างเต็มที่ หากท่านต้องการยกเลิกการรับอีเมลหรือข้อความอื่น ๆ โปรดทำตามคำแนะนำในอีเมลหรือข้อความที่ท่านได้รับ

ท่านสามารถดูข้อมูลบัญชีของท่านได้ทุกเมื่อ โดยลงชื่อเข้าใช้บัญชีของท่านที่ www.bestwestern.com ไซต์ในภูมิภาคของท่านหรือผ่านทางแอพพลิเคชั่นมือถือ Best Western

ในขอบเขตของกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ ถือว่าท่านเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบกิจกรรมในบัญชีและรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยไปยัง BWI

การรับคะแนนสำหรับการเข้าพัก

การเข้าพักทั้งหมดมีสิทธิ์ได้รับคะแนน ("การเข้าพักที่มีสิทธิ์") ยกเว้น ("การเข้าพักที่ไม่มีสิทธิ์") ดังต่อไปนี้:

การเข้าพักที่จองผ่านตัวแทนการท่องเที่ยวทางออนไลน์ ("Online Travel Agencies- OTA") เช่น priceline.com, expedia.com, travelocity.com, booking.com, kayak.com (กล่าวคือช่องอื่น ๆ นอกเหนือจากช่องการจองที่มีแบรนด์ Best Western)

การเข้าพักที่จองผ่านผู้ให้บริการการท่องเที่ยว และ

การเข้าพักที่จองไว้ในราคาพิเศษเช่น ราคาสำหรับพนักงาน FIT / ราคาเหมา / ราคาสุทธิ ราคาสำหรับรถทัวร์/ รถบัส ราคาสำหรับลูกเรือ ราคาสำหรับการเข้าพักฟรีของ BWR (ราคา FX) หรือราคาที่ลดแล้วสำหรับการเข้าพักที่เกินสามสิบ (30) คืน

เนื่องจาก ราคาหรือช่องทางการจองห้องพักที่อยู่ในข้อกำหนดสำหรับการเข้าพักที่มีสิทธิ์ กับ การเข้าพักที่ไม่ได้รับสิทธิ์ อาจเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้น ท่านควรทำการยืนยันรายละเอียดดังกล่าวก่อนที่จะทำการจอง เพื่อตรวจสอบว่าท่านทำการจองในราคาที่อยู่ในข้อกำหนดสำหรับการเข้าพักที่มีสิทธิ์ ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถได้รับคะแนน หรือการเข้าร่วมที่ไม่มีสิทธิ์ ซึ่งท่านจะไม่ได้รับคะแนนจากการเข้าพักดังกล่าว ซึ่งจะถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากยิ่งขึ้นไปอีก หากท่านจองผ่านช่องทางอื่นนอกเหนือจากช่องการจองห้องพักที่มีแบรนด์ Best Western

ท่านจะได้รับสิบ (10) คะแนนสำหรับทุกๆ 1.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือเศษของดอลลาร์สหรัฐฯ) ที่ท่านชำระสำหรับการเข้าพักที่มีสิทธิ์ โดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT) สำหรับบางประเทศที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ไม่รวมเงินที่จ่ายเพื่อชำระภาษีที่ไม่ใช่ภาษีมูลค่าเพิ่มและอื่น ๆ ทั้งนี้ ท่านสามารถได้รับคะแนนจากการจองห้องพักสูงสุดถึงสาม (3) ห้องต่อการเข้าพักที่มีสิทธิ์โดยมีเงื่อนไขว่า: (a) ท่านเข้าพักในห้องพักหนึ่งห้อง (b) ท่านจ่ายค่าห้องพักทั้งหมด (c) คะแนนยังไม่ได้ออกให้แก่สมาชิกรายอื่น และ (d) คุณได้แจ้งหมายเลขสมาชิก Best Western Rewards® ของท่านในขณะที่ทำการจองหรือเช็คอิน อย่างไรก็ตาม หากท่านพักร่วมห้องกับสมาชิกคนอื่น การให้คะแนน จะให้แก่สมาชิกเพียงคนเดียว (1) ดังนั้น ท่านต้องตัดสินใจเองว่าใครจะเป็นผู้ที่ได้รับคะแนน

คะแนนจะได้รับการเพิ่มลงในบัญชีของท่านภายในสิบ (10) วันทำการหลังจากเช็คเอาท์

การเรียกเก็บเงินค่าห้องพักแต่ละห้องจะถูกเรียกเก็บเงินจากบัญชีของบริษัทโดยตรง แต่ท่านต้องรับผิดชอบต่อการอนุมัติการชำระเงินดังกล่าวในขณะที่เช็คเอาท์สำหรับการเข้าพักที่มีสิทธิ์

การให้คะแนนสำหรับการจองห้องพักแบบกลุ่มสำหรับการพักแบบมีสิทธิ์ จะให้คะแนนเฉพาะห้องพักสามห้องเท่านั้น และการเลือกห้องพักสามห้อง (และสมาชิก) ที่จะได้รับคะแนนจะถือตามดุลพินิจของผู้ที่ทำการจองห้องพักดังกล่าว

ในการคำนวณคะแนนที่จะได้รับสำหรับการเข้าพักที่มีสิทธิ์ซึ่งมีการชำระค่าห้องพักด้วยสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ BWI จะทำการแปลงจำนวนเงินที่ชำระเป็นเหรียญสหรัฐฯ ก่อนโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมตามที่กำหนดโดย BWI มาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีและตามดุลพินิจของ BWI แต่ทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนที่มีการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ จากนั้น BWI จะทำการคำนวณคะแนนตามจำนวนเงินที่ชำระที่ได้รับการแปลงแล้ว

หากท่านเข้าพักในห้องพักแบบมีสิทธิ์ในขณะที่ท่านเป็นสมาชิก แต่ท่านไม่ได้แสดงบัตรสมาชิกหรือไม่สามารถบันทึกการเข้าพักลงในบัญชีของท่านได้ ท่านต้องทำการขอคะแนนสำหรับการเข้าพักที่มีสิทธิ์ดังกล่าวภายในหกเดือนหลังจากวันที่เข้าพักที่มีสิทธิ์ โดยไปที่ www.bestwestern.com หรือ ไซต์ในภูมิภาคที่ท่านอาศัยอยู่ หรือโทรไปที่ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ของ Best Western โดยคำขอควรประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ หมายเลขบัญชี ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์สำหรับการติดต่อในเวลากลางวัน และ/ หรือที่อยู่อีเมล รวมถึงหมายเลขยืนยันการสำรองห้องพักของท่าน

หากท่านลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมหลังจากที่ท่านเข้าพักแบบมีสิทธิ์แล้ว ท่านสามารถขอรับคะแนนสำหรับการเข้าพักนั้นได้หากท่านทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิกภายในสามสิบ (30) วันหลังจากการเข้าพักที่มีสิทธิ์ดังกล่าว โดยคำขอควรประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ หมายเลขบัญชี ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์สำหรับการติดต่อในเวลากลางวัน และ/ หรือที่อยู่อีเมล รวมถึงหมายเลขยืนยันการสำรองห้องพักของท่าน

การรวมคะแนนจะใช้ได้สำหรับสมาชิกที่ใช้ที่อยู่สำหรับจัดส่งทางไปรษณีย์ที่อยู่อาศัยเดียวกันกับสมาชิกอีกคน  โดยเป็นการรวมคะแนนที่ได้รับไว้ในบัญชีเดียวสำหรับสมาชิกที่มีที่อยู่ทางไปรษณีย์เดียวกัน

การรับไมล์สะสมของสายการบิน

แทนที่จะได้รับคะแนนสำหรับการเข้าพักที่มีสิทธิ์หรือรางวัลตามที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้ ท่านสามารถเลือกที่จะได้รับไมล์สะสมของสายการบิน (ไมล์) กับโปรแกรมสะสมไมล์ของพันธมิตรของเรา ("โปรแกรมสายการบิน") โดยเข้าสู่บัญชีของท่านทาง www.bestwestern .com หรือ ไซต์ในภูมิภาคที่ท่านอาศัยอยู่ หรือโทรไปยังศูนย์บริการ Best Western และแจ้งให้ BWI มอบไมล์สะสม (แทนคะแนน) ให้เป็นรางวัลของท่านโดยระบุโครงการสายการบินและระบุหมายเลขสมาชิกโปรแกรมไมล์สะสมของ โปรแกรมสายการบินที่ท่านต้องการ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโปรแกรมสายการบินต่างๆ อาจมีการมอบคะแนนที่แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ ดังนั้น ขอแนะนำให้ท่านติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ Best Western ก่อนที่จะทำการจองห้องพักที่มีสิทธิ์ เพื่อรับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของระดับไมล์สะสมที่ให้เป็นรางวัล

สำหรับรายละเอียดทั้งหมดของโครงการสายการบินและรายละเอียดสำหรับการรับไมล์สะสม โปรดไปที่ WWW.BESTWESTERNREWARDS.COM หรือ หรือ ไซต์ในภูมิภาคที่ท่านอาศัยอยู่

เพื่อให้เกิดความชัดเจน เราขอแจ้งอีกครั้งว่า หากท่านแจ้งให้ BWI มอบไมล์แทนคะแนนให้แก่ท่านแล้ว ท่านจะไม่ได้รับคะแนนสะสมหรือรางวัลอย่างอื่นตามที่ระบุไว้ในที่นี้สำหรับการเข้าพักที่มีสิทธิ์ ทั้งนี้ ท่านจะได้รับไมล์สะสมสำหรับโครงการสายการบินจากสายการบินเดียวที่ท่านเลือกเท่านั้น โดยหากท่านต้องการกลับมารับรางวัลเป็นคะแนนแทนไมล์สะสม ท่านก็สามารถทำได้ตลอดเวลาโดยใช้ขั้นตอนเดียวกัน

ไมล์สะสมที่ได้รับสำหรับโครงการสายการบินที่ท่านเลือกจะได้รับการโพสต์ลงในบัญชีของท่านภายในระยะเวลาประมาณ 10 (10) วันทำการ หลังจากที่ท่านเช็คเอาท์ และเนื่องจากการโพสต์ไมล์สะสมนั้นจำเป็นต้องมีการประสานงานกับสายการบินดังนั้น ในบางกรณีระยะเวลาในการโพสต์จึงอาจนานขึ้นได้

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถแปลงคะแนนสะสมที่ท่านสะสมไว้ในบัญชีของท่านไปเป็นไมล์สะสมกับโปรแกรมสายการบินบางสายการบินได้ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีเพียงพันธมิตรสายการบินบางรายเท่านั้นที่ยอมรับการแปลงคะแนนไป เป็นไมล์สะสมได้ แต่เรากำลังพยายามเพื่อเพิ่มทางเลือกนี้โดยการหาเพียงพันธมิตรสายการบินเพิ่มขึ้น ในระหว่างนี้ ท่านก็สามารถเลือกที่จะได้รับไมล์สะสมแทนคะแนนได้ แทนที่จะรับคะแนนแล้วแปลงเป็นไมล์สะสมในภายหลัง

ไม่ว่าท่านจะเลือกที่จะได้รับไมล์สะสมเป็นรางวัลที่ต้องการหรือตัดสินใจเลือกรับเป็นคะแนนแล้วแปลงเป็นไมล์สะสมในภายหลัง โปรดทราบว่า แต่ละโปรแกรมสายการบินต่างมีกฎ  ข้อกำหนด รวมถึงเงื่อนไขของโปรแกรมดังกล่าวซึ่งจะนำไปใช้กับการใช้ไมล์สะสมของท่าน ทั้งนี้ BWI จะไม่รับผิดชอบต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมสายการบินใด ๆ

บางครั้ง BWI อาจเสนอโปรโมชั่นพิเศษร่วมกับโปรแกรมสายการบินซึ่งจะทำให้ท่านได้รับไมล์สะสมเพิ่มขึ้น โดยท่านสามารถมีส่วนร่วมในโปรโมชั่นดังกล่าวได้หากคุณเลือกที่จะรับไมล์สะสมในช่วงที่มีการโปรโมชั่น ทั้งนี้ การโปรโมชั่นดังกล่าวจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมหรือตามกฎของการโปรโมชั่นตามที่มีการโฆษณาไว้สำหรับการให้บริการ

การได้รับคะแนนจากใช้บัตรเครดิตที่  BEST WESTERN REWARDS® และ MASTERCARD®

บัตรเครดิต Best Western Rewards® และ MasterCard® เป็นบัตรเครดิตสำหรับสมาชิกที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา และบัตรเครดิต Best Western Rewards® บัตรเครดิต Platinum Plus® และ MasterCard® เป็นบัตรเครดิตสำหรับสมาชิกที่อาศัยอยู่ในแคนาดาซึ่งเป็นการมอบโอกาสให้สมาชิกสามารถได้รับคะแนนสะสมทุกวันสำหรับทุกการซื้อที่มีสิทธิ์ได้รับคะแนน ทั้งนี้ บัตรเครดิต Best Western Rewards® และ MasterCard® สำหรับสมาชิกที่อาศัยอยู่ในสหรัฐฯจะออกโดย First Bankcard ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของ First National Bank of Omaha ส่วนบัตรเครดิต Best Western Rewards® บัตรเครดิต Platinum Plus® และบัตรเครดิต MasterCard® สำหรับสมาชิกที่อาศัยอยู่ในแคนาดาจะออกโดย MBNA ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของ Toronto-Dominion Bank โดยบัตรทั้งสองจะต้องได้รับการอนุมัติสินเชื่อและข้อกำหนดในการให้บริการเพิ่มเติมที่กำหนดโดยผู้ออกบัตรนั้นๆ หากท่านต้องการสมัครบัตรเครดิตเหล่านี้ โปรดไปที่ WWW.BESTWESTERNREWARDS.COM

วิธีการอื่นที่จะได้รับคะแนน

บางครั้ง BWI จะจับมือเป็นพันธมิตรกับบริษัทขนาดใหญ่ ตั้งแต่บริษัทที่ให้บริการเช่ารถ ไปร้านจำหน่ายดอกไม้ ไปจนถึงสมาคมไวน์และอื่น ๆ เพื่อให้ท่านมีโอกาสในการได้รับคะแนนในหลายช่องทางมากขึ้น เมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์และบริการจากพันธมิตรเหล่านี้ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับพันธมิตรที่ท่านสามารถได้รับคะแนนเมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์หรือการบริการ โปรดไปที่ WWW.BESTWESTERNREWARDS.COM หรือ ไซต์ในภูมิภาคที่ท่านอาศัยอยู่

ท่านอาจได้รับเลือกให้เข้าร่วมโปรโมชั่นสุดพิเศษที่จะทำให้ท่านมีโอกาสได้รับคะแนนโบนัส อย่างไรก็ตาม การได้รับคะแนนโบนัสดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับข้อจำกัด ข้อกำหนด หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับโปรโมชั่นพิเศษนั้น ๆ ดังนั้น โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละโปรโมชั่นพิเศษอย่างละเอียดก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการ

การแลกคะแนนเพื่อการเข้าพักฟรี

จำนวนคะแนนที่ต้องใช้สำหรับการแลกเพื่อเข้าพักฟรีหนึ่ง (1) คืนที่โรงแรมที่มีสิทธิ์จะขึ้นอยู่กับราคาห้องพักรายวันเฉลี่ยที่คาดไว้ในวันที่ท่านร้องขอสำหรับการเข้าพัก โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดปีและอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควรของ BWI หากท่านมีความประสงค์ที่จะดูจำนวนคะแนนที่ต้องใช้สำหรับการเข้าพักฟรีหนึ่งคืน โปรดไปที่ WWW.BESTWESTERN.COM หรือ ไซต์ในภูมิภาคที่ท่านอาศัยอยู่ หรือแอพพลิเคชั่นมือถือของ Best Western หรือติดต่อศูนย์บริการ Best Western ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าพักฟรีหนึ่งคืนในห้องพักมาตรฐานที่โรงแรมที่มีสิทธิ์จะรวมค่าห้องพักและภาษีห้องพัก แต่จะไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าธรรมเนียม ค่าอำนวยความสะดวก หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่โรงแรมที่มีสิทธิ์อาจเรียกเก็บเพิ่ม เช่น ค่าจอดรถ เป็นต้น

การเข้าพักฟรีสามารถสำรองห้องพักได้ที่โรงแรมที่มีสิทธิ์ทั่วโลก ทั้งนี้ ก็จะซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ทางโรงแรมจัดไว้สำหรับการบริการดังกล่าวและความมีพร้อมของห้องพักดังกล่าว หากท่านต้องการตรวจสอบห้องว่างหรือสำรองห้องพัก โปรดไปที่ WWW.BESTWESTERN.COM หรือ ไซต์ในภูมิภาคที่ท่านอาศัยอยู่ หรือแอพพลิเคชั่นมือถือ Best Western หรือโทรไปที่ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ของ Best Western หรือทำการสำรองห้องพักผ่านโรงแรมที่มีสิทธิ์โดยตรง อย่างไรก็ตาม การเข้าพักฟรีอาจไม่สามารถทำการสำรองห้องพักผ่านบริษัทท่องเที่ยว หรือบริษัทท่องเที่ยวทางออนไลน์ได้ อีกทั้ง ยังจะไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่นอีกด้วย นอกจากนี้ การเข้าพักฟรีจะไม่สามารถนำมาเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

การเข้าพักฟรีอาจสามารถมอบเป็นของขวัญแก่ผู้รับที่ท่านเลือกในรูปแบบของบัตรกำนัลที่พิมพ์หรือแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้  การสำรองห้องพักโดยใช้บัตรกำนัลนั้น ต้องโทรไปที่ศูนย์บริการลูกค้าของ Best Western

การแลกคะแนนสำหรับไมล์สะสม

หากท่านได้แจ้งให้ BWI มอบไมล์สะสมแทนคะแนนให้ท่านแล้ว ท่านจะได้รับไมล์สะสมดังกล่าวในขณะที่ท่านชำระค่าที่พักที่มีสิทธิ์หรือผ่านการซื้อผลิตภัณฑ์หรือการบริการจากพันธมิตรต่างๆ โดยไมล์นี้จะได้รับการโอนไปยังบัญชีโปรแกรมสายการบินของท่าน ดังนั้น ในกรณีนี้การแลกคะแนนสะสมจากบัญชีสมาชิกของท่านจึงเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น

หากท่านเลือกที่จะแปลงคะแนนสะสมของท่านและแลกคะแนนดังกล่าวเป็นไมล์สะสม ท่านสามารถทำได้ทุกเมื่อโดยไปที่ WWW.BESTWESTERN.COM เมื่อท่านดำเนินการดังกล่าว ไมล์สะสมที่ได้จะได้รับการโอนไปยังบัญชีโปรแกรมสายการบินของท่าน

อีกครั้ง แต่ละโครงการสายการบินจะมีกฎ ข้อบังคับ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมเป็นของตัวเอง ซึ่งกฎและข้อกำหนดดังกล่าวจะถูกนำมาใช้กับการใช้ไมล์สะสมของคุณ และ BWI จะไม่รับผิดชอบต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมสายการบินใด ๆ

คะแนนจะได้รับการแปลงเป็นไมล์สะสมในอัตราที่กำหนดโดย BWI ตามดุลพินิจของ BWI แต่เพียงผู้เดียว โดยใช้อัตราการแปลงที่ได้รับการเผยแพร่ในปัจจุบันซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว

วิธีการอื่นในการแลกคะแนน

โปรโมชั่นพิเศษ: ท่านอาจได้รับเลือกให้เข้าร่วมโปรโมชั่นสุดพิเศษที่ท่านจะมีโอกาสได้รับคะแนนสะสมสำหรับข้อเสนอพิเศษ

อย่างไรก็ตาม โอกาสพิเศษดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามข้อจำกัด และข้อกำหนดหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับข้อเสนอพิเศษนั้น ๆ ดังนั้น โปรดอ่านข้อกำหนดในการให้บริการโปรโมชั่นพิเศษอย่างอย่างละเอียดก่อนที่จะแลกคะแนนหรือเข้าร่วมโครงการ

Best Western Travel Card®: สามารถใช้คะแนนในการซื้อ Best Western Travel Card® ได้ ซึ่งสามารถใช้สำหรับค่าที่พักที่โรงแรมที่มีสิทธิ์ทั่วโลก (เช่น ค่าห้องพักและภาษีที่ต้องชำระ) เว้นแต่ว่า Best Western Travel Card® จะเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการขาย อย่างไรก็ตาม คะแนนไม่มีวันหมดอายุ ทั้งนี้ การยอมรับ Best Western Travel Card® สำหรับการบริการอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าที่พักจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของโรงแรมที่มีสิทธิ์แต่ละแห่ง สำหรับรายการของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ Best Western Travel Card® โปรดไปที่  www.travelcard.bestwestern.com อย่างไรก็ตาม การได้รับ Best Western Travel Card® ของท่านจะไม่ถือว่าเป็นการสำรองห้องพัก ทั้งนี้ Best Western Travel Card® ของท่านจะออกเป็นสกุลเงินท้องถิ่นของท่าน แต่จะได้รับการแปลงเป็นสกุลเงินของโรงแรมที่มีสิทธิ์ที่คุณใช้ Best Western Travel Card® โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ซึ่งกำหนดโดย BWI โดยใช้อัตราที่เผยแพร่โดยวารสาร สื่อ หรือหนังสือพิมพ์เช่น Wall Street Journal

ทางเลือกอื่น ๆ ในการแลกคะแนน: ท่านสามารถแลกคะแนนสะสมสำหรับรายการอื่น ๆ ได้มากมายโดยไปที่ WWW.BESTWESTERN.COM หรือ ไซต์ในภูมิภาคที่ท่านอาศัยอยู่ หรือโทรไปที่ศูนย์บริการ Best Western

สำหรับรายการแลกรับรางวัลที่จัดส่งในรูปแบบดิจิทัลเช่น บัตรของขวัญเสมือนจริง ท่านจะได้รับอีเมลที่มีบัตรของขวัญของท่านภายในเจ็ด (7) วันทำการหลังจากแลกคะแนนสะสม ส่วนสำหรับรายการแลกรับสินค้าที่ส่งถึงท่านเช่น สินค้าและบัตรของขวัญทางกายภาพ BWI จะพยายามส่งสินค้าดังกล่าวให้ท่านโดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีอาจใช้เวลาระหว่างสี่ (4) สัปดาห์ถึงแปด (8) สัปดาห์ขึ้นอยู่กับความมีพร้อมของสินค้านั้นๆ

เพื่อความปลอดภัยรายการที่แลกคะแนนจะไม่สามารถส่งไปยังตู้รับไปรษณีย์ได้ อีกทั้งและบัตรของขวัญและสินค้าบางประเภทอาจไม่มีในบางพื้นที่ ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อยู่ในบัญชีสมาชิกของท่านเป็นปัจจุบันก่อนที่จะดำเนินคำสั่งในการแลกคะแนน

บัตรของขวัญและบัตรกำนัลที่แลกรับโดยใช้คะแนนสะสมจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่กำหนดโดยผู้ออกบัตร ซึ่งอาจรวมถึงวันที่หมดอายุ ค่าธรรมเนียมการไม่ใช้งาน และข้อ จำกัดอื่น ๆ (ยกเว้น Best Western Travel Card® ซึ่งไม่มีวันหมดอายุ และไม่มีค่าธรรมเนียมจากการไม่ใช้งาน เว้นแต่ว่าจะมีการออกบัตรนี้ในการเป็นส่วนหนึ่งของการโปรโมชัน) นอกจากนี้ ผู้ให้บริการบัตรของขวัญและบัตรกำนัลบางรายจะคิดค่าบริการสำหรับจากการไม่ใช้งานบัตรดังกล่าว จากกรณีนี้ BWI สามารถรับประกันได้ว่าบัตรของขวัญหรือบัตรกำนัลจะสามารถแลกเป็นมูลค่าเต็มจำนวน (เช่น ไม่มีการหักค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้งาน) ภายในระยะเวลาหก (6) เดือนนับจากวันที่ท่านได้ทำการสั่งซื้อ

รายการแลกรับของรางวัลหลายๆ ราบการจะได้รับการมอบผ่านซัพพลายเออร์อิสระและจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม โดย BWI จะไม่รับรอง รับประกัน หรือเป็นตัวแทนใด ๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยสำหรับรายการที่แลกโดยใช้คะแนนดังกล่าว และในขอบเขตที่กฎหมายของเขตอำนาจศาลของท่านอนุญาต ซึ่ง BWI จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ค่าใช้จ่ายอุบัติเหตุ หรือความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นจากการใช้สิ่งของดังกล่าว อย่างไรก็ตาม รายการสินค้าส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในโปรแกรมนี้จะได้รับการรับรองจากผู้ผลิตโดยการรับประกันจากผู้ผลิตอยู่แล้ว

สำหรับรายการสิ่งของที่ชำรุดในระหว่างการขนส่งหรือระหว่างการจัดส่งนั้น สมาชิกควรติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ Best Western โดยเร็วที่สุด แล้ว BWI จะทำการติดต่อผู้ขาย ผู้ค้าปลีก ผู้ขาย หรือผู้ผลิตรายการสิ่งของดังกล่าวเพื่อขอรับฉลากส่งคืน และจะส่งมอบฉลากส่งคืนดังกล่าวให้แก่สมาชิกเพื่อใช้ในการคืนรายการสิ่งของนั้น และแลกเปลี่ยนกับสิ่งของที่อยู่ในสภาพที่ดี อย่างไรก็ตาม บัตรของขวัญและบัตรกำนัลจะไม่สามารถแลกเปลี่ยน คืนเงิน หรือเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าภายใต้สถานการณ์ใด ๆ รวมถึงไม่สามารถเปลี่ยนทดแทนได้ในกรณีที่เกิดการสูญหายหรือถูกทำลาย

การบริจาคเพื่อการกุศล: ท่านสามารถเลือกที่จะแลกคะแนนสะสมเพื่อบริจาคให้กับกับองค์กรการกุศลบางแห่งที่ได้รับการอนุมัติได้ ซึ่งในกรณีนี้จะใช้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

การบริจาคดังกล่าวจะปรากฏในใบแจ้งยอดในบัญชีออนไลน์ของท่านซึ่งจะถือเป็นใบเสร็จรับเงินของท่าน

ท่านต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปรึกษากับที่ปรึกษาด้านภาษีของท่าน ว่าการบริจาคคะแนนของท่านดังกล่าวสามารถนำมาหักภาษีได้หรือไม่

โปรดไปที่ WWW.BESTWESTERNREWARDS.COM หรือไซต์ในภูมิภาคที่ท่านอาศัยอยู่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเลือกในการแลกคะแนนสะสม

ทั่วไป: รายการที่ใช้คะแนนสะสมแลกหลายๆ รายการจะมีเฉพาะในบางประเทศเท่านั้นหรืออยู่ในบางสกุลเงิน

สมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการเลือกรายการที่ใช้คะแนนสะสมแลกให้ตรงกับการใช้งานที่สมาชิกตั้งใจไว้ ในขอบเขตที่กฎหมายที่มีผลบังคับได้กำหนดไว้ และเมื่อพิจารณาอย่างรอบคอบและดำเนินการแลกรายการสิ่งของแล้ว รายการที่แลกดังกล่าวอาจไม่สามารถส่งคืนหรือคืนเงินได้ และรายการสิ่งของดังกล่าวจะต้องมีพร้อมสำหรับการแลกคะแนนสะสมดังกล่าว

BWI จะต้องพยายามอย่างเต็มที่และโดยเจตนาที่ดีในการที่จะหาสิ่งของตามที่สมาชิกต้องการแลก อย่างไรก็ตาม BWI อาจทำการทดแทนรายการสิ่งของที่สมาชิกต้องการด้วยรายการที่คล้ายกันที่มีมูลค่าที่เทียบเท่ากัน หากไม่สามารถหารายการสิ่งของที่สมาชิกต้องการจริงๆ นั้นได้

ราคาส่วนลดของห้องพักที่สำรองโดยใช้ BEST WESTERN REWARDS®

สมาชิกที่สำรองห้องพักในโรงแรมที่มีสิทธิ์ผ่านทาง  www.bestwestern.com หรือไซต์ในภูมิภาคที่ท่านอาศัยอยู่ อาจได้รับส่วนลดถึง 10% หรือมากกว่าจาก "ราคาห้องพักแบบยืดหยุ่น" ตามที่ได้รับการเผยแพร่ และเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากส่วนลดนี้ ให้เลือก "อัตราราคาของ Best Western Rewards®" อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า ราคานี้อาจไม่สามารถใช้ได้ในทุกประเทศ

สถานะแขกผู้ทรงเกียรติ

BWI ขอมอบสถานะแขกผู้ทรงเกียรติในสี่ระดับได้แก่ (โกลด์ แพลตินั่ม ไดมอนด์ และไดมอนด์ซีเล็กซ์) โดยจะสามารถใช้ได้ไม่เกินวันที่ 1 มีนาคม 2016 เป็นต้นไป และเพื่อให้ได้สถานะแขกผู้ทรงเกียรติ ท่านต้องสะสมจำนวนคืน จำนวนครั้งของการเข้าพักที่มีสิทธิ์ หรือมีคะแนนสะสมในปีปฏิทินตามที่กำหนดไว้ในแผนภูมิด้านล่าง:

 

 

ระดับสถานะ

 

 

จำนวนคืน

 

 

จำนวนการเข้าพัก

คะแนน

(จากการเข้าพักที่มีสิทธิ์เท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนโบนัส หรือคะแนนโปรโมชั่น)

โกลด์

10 – 14 คืน

7 – 9 ครั้ง

10,000 – 14,999 คะแนน

แพลตินั่ม

15 – 29 คืน

10 – 19 ครั้ง

15,000 – 29,999 คะแนน

ไดมอนด์

30 – 49 คืน

20 – 39 ครั้ง

30,000 – 49,999 คะแนน

ไดมอนด์ซีเล็กซ์

50 คืนขึ้นไป

40 ครั้งขึ้นไป

50,000 คะแนนขึ้นไป

 

เมื่อท่านได้รับสถานะแขกผู้ทรงเกียรติแล้ว สถานะดังกล่าวจะมีผลตลอดช่วงเวลาที่เหลือของปีปฏิทินที่ท่านได้รับสถานะนั้นและจะมีผลไปจนถึงสิ้นปีปฏิทินถัดไป  และหากท่านมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดสำหรับระดับสถานะถัดไปคุณก็จะได้รับการเลื่อนสถานะของแขกผู้ทรงเกียรติไปอยู่ที่สถานะถัดไปที่ท่านมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น หากท่านได้รับสถานะโกลด์ ในเดือนสิงหาคมปี 2016 ท่านจะมีสถานะดังกล่าวไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2017 และหากคุณมีสถานะโกลด์ในเดือนสิงหาคมปี 2016 และสถานะแพลตินั่ม ในเดือนตุลาคม ปี 2016 ท่านก็จะมีสถานะแพลตินั่มไปจนถึงวันที่ใน 31 ธันวาคมปี  2017 ทั้งนี้ BWI ขอสงวนสิทธิ์ในดุลพินิจของตนเองในการพิจารณามอบสถานะแขกผู้ทรงเกียรติให้แก่สมาชิกที่ไม่ผ่านเกณฑ์ของสถานะที่กำหนด

ในฐานะที่เป็นแขกผู้ทรงเกียรติ หลังเสร็จสิ้นแต่ละการเข้าร่วมที่มีสิทธิ์ในช่วงเวลาที่ท่านอยู่ในฐานะแขกผู้ทรงเกียรติ ท่านจะได้รับคะแนนโบนัส ดังนี้:

 • สมาชิกที่อยู่ในสถานะแขกผู้ทรงเกียรติระดับโกลด์จะได้รับโบนัสคะแนน 10%
 • สมาชิกที่อยู่ในสถานะแขกผู้ทรงเกียรติระดับแพลตินั่มจะได้รับโบนัสคะแนน 15%
 • สมาชิกที่อยู่ในสถานะแขกผู้ทรงเกียรติระดับไดมอนด์จะได้รับโบนัสคะแนน 30%
 • สมาชิกที่อยู่ในสถานะแขกผู้ทรงเกียรติระดับไดมอนด์ซีเล็กซ์จะได้รับโบนัสคะแนน 50%
 • คะแนนโบนัสจะมอบให้ในช่วงเริ่มแรกที่สมาชิกได้รับการรับรองให้อยู่ในสถานะแขกผู้ทรงเกียรติระดับนั้นๆ

สมาชิกที่มีสถานะแขกผู้ทรงเกียรติสามารถโอนคะแนนให้แก่สมาชิกรายอื่น ๆ ได้โยที่ไม่มีค่าใช้จ่าย

สมาชิกที่มีสถานะแขกผู้ทรงเกียรติจะได้รับหมายเลขโทรฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อโทรติดต่อโรงแรมสำหรับการจองทั้งหมดและความต้องการสำหรับบริการด้านบัญชี

สมาชิกที่มีสถานะแขกผู้ทรงเกียรติในระดับแพลตินั่ม ไดมอนด์ และไดมอนด์ซีเล็กซ์ จะได้รับของขวัญเพื่อเป็นการต้อนรับในขณะที่ทำการเช็คอิน

สมาชิกที่มีสถานะแขกผู้ทรงเกียรติในระดับแพลตินั่ม ไดมอนด์ และไดมอนด์ซีเล็กซ์ อาจจะได้รับการอัปเกรดห้องพักในขณะที่ทำการเช็คอิน ทั้งนี้ ดุลยพินิจทั้งหมดในการที่จะอัปเกรดห้องดังกล่าวจะเป็นของโรงแรมที่มีสิทธิ์ที่ท่านสมาชิกจะเข้าพัก และการอัปเกรดห้องอาจรวมถึงห้องพักที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ห้องพักบนชั้นสูง ห้องมุม ห้องพักที่มีบริการพิเศษ หรือห้องสวีท

อย่างไรก็ตาม การอัปเกรดห้องพักจะไม่สามารถทำได้ที่ โรงแรมที่มีสิทธิ์ของBW Premier Collection® อีกทั้ง ในกรณีที่สมาชิกที่มีสถานะแขกผู้ทรงเกียรติในระดับแพลตินั่ม ไดมอนด์ และไดมอนด์ซีเล็กซ์ ทำการสำรองห้องพักหลายห้อง การอัปเกรดห้องพักจะใช้ได้เฉพาะห้องที่สมาชิกที่มีสถานะดังกล่าวจะเข้าพักเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงห้องพักอื่น ๆ ที่ทำการสำรองพร้อมกัน นอกจากนี้ สมาชิกที่มีสถานะแขกผู้ทรงเกียรติจะต้องเข้าพักและใช้หนึ่ง (1)  ห้องพักเพื่อรับผลประโยชน์ต่าง ๆ จากสถานะแขกผู้ทรงเกียรติระดับนั้นๆ และในกรณีที่มีการสำรองห้องพักแบบกลุ่ม สิทธิ์พิเศษจะมอบให้แก่สมาชิกที่มีสถานะแขกผู้ทรงเกียรติ เท่านั้น ซึ่งการอัปเกรดห้องพักก็จะขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ว่างเมื่อทำการเช็คอิน โดยโรงแรมที่มีสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องให้บริการอัปเกรดห้องพักเป็นห้องพักพิเศษหรือห้องสวีท

การหมดอายุของจุดและการยกเลิกการเป็นสมาชิก

คะแนนที่ได้รับจากการเข้าร่วมโปรแกรมจะไม่มีวันหมดอายุ

BWI ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีสมาชิกรวมถึงคะแนน ใด ๆ ที่ยังไม่ได้ทำการแลกของรางวัล ในกรณีดังต่อไปนี้:

 • สมาชิกละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้
 • สมาชิกให้ข้อมูลบัญชีที่เป็นเท็จหรือไม่ถูกต้อง หรือมีการใช้โปรแกรมนี้ในทางที่ผิด
 • สมาชิกละเมิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของชาติ รัฐ หรือท้องถิ่น
 • สมาชิกแลกเปลี่ยนคะแนนหรือขายคะแนนหรือใช้คะแนนเพื่อแลกรายการสิ่งของ (รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า)
 • สมาชิกไม่ได้ชำระค่าบริการที่โรงแรมที่มีสิทธิ์ได้เรียกเก็บ ซึ่งรวมถึงการชำระเงินในจำนวนที่ไม่ถูกต้องให้กับโรงแรมที่มีสิทธิ์หรือมีการคืนห้องพักให้เนื่องจากมีเงินไม่เพียงพอ
 • สมาชิกทำการทุจริตหรือการล่วงละเมิดที่เกี่ยวข้องกับส่วนใดส่วนหนึ่งของโปรแกรม
 • สมาชิกมีเจตนาที่จะรักษาบัญชีสมาชิกที่ใช้งานได้มากกว่าหนึ่ง (1) บัญชี
 • สมาชิกกระทำ หรือดำเนินการใด ๆ ที่ BWI พิจารณาตามดุลยพินิจของ BWI แต่เพียงผู้เดียวว่าเป็นการไม่สมควร

ข่มเหง คุกคาม หรือสร้างความเสียหายต่อโปรแกรม บริษัทในเครือ พันธมิตร หรือตัวแทน รวมถึงพนักงานของ BWI หรือพนักงานของ โรงแรมที่มีสิทธิ์ หรือ

 • มีกิจกรรมที่น่าสงสัยในบัญชีสมาชิกนั้นๆ
 • กฎหมายที่ใช้บังคับ; อนุญาโตตุลาการ

 

โปรดอ่านเนื้อหาต่อไปนี้อย่างละเอียด เพราะอาจส่งผลต่อสิทธิของท่าน

เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมายของเขตอำนาจศาลของท่าน ข้อพิพาทใด ๆ และระหว่างท่านกับ BWI หรือบริษัทในเครือที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือจากการเข้าร่วมโปรแกรมนี้ของท่าน (ตามที่ระบุไว้ด้านล่างว่าเป็นคำร้องขอ) จะได้รับการแก้ไขโดยใช้กฎหมายของรัฐแอริโซนาหรือกฎหมายของรัฐบาลกลางของประเทศสหรัฐอเมริกาตามความเหมาะสม โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งทางกฎหมาย

นอกจากนี้ ข้อพิพาทใด ๆ และระหว่างท่านกับ BWI หรือบริษัท ในเครือที่ได้รับการแต่งตั้งซึ่งเกิดขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวข้องในลักษณะใดก็ตามในข้อกำหนดเหล่านี้ หรือจากการเข้าร่วมโปรแกรมนี้ของท่าน ต้องได้รับการแก้ไขโดยผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามที่อธิบายไว้ในส่วนนี้

ข้อตกลงเพื่อการไกล่เกลี่ยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตีความอย่างกว้าง ๆ โดยรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การเรียกร้องและข้อพิพาททั้งหมดรวมทั้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคล ที่เกี่ยวข้องและที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมโปรแกรมของท่าน อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการอ้างสิทธิ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกิดขึ้นจากการเปิดเผยหรือการเข้าถึงข้อมูลทางบัญชีใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต ("การละเมิดด้านความปลอดภัย") การอ้างสิทธิ์ในการโฆษณาหรือการตลาด ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ หรือการเรียกร้องของผู้บริโภค ("การอ้างสิทธิ์")

โดยการเข้าสู่ข้อตกลงนี้เป็นการแสดงว่าท่านยอมรับว่า ตัวท่านและ BWI ต่างก็จะสละสิทธิ์ที่จะให้มีการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนหรือในการเข้าร่วมการฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคล นอกจากนี้ ท่านและ BWI ยังตกลงร่วมกันว่าอาจทำการเรียกร้องต่ออีกฝ่ายหนึ่งเฉพาะเรื่องที่อยู่ในขีดความสามารถของแต่ละฝ่ายเท่านั้น ซึ่งไม่ใช่ในฐานะโจทก์หรือสมาชิกในกลุ่มคนที่ฟ้องร้องคดีในการฟ้องร้องเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ หรือเป็นตัวแทนเพื่อดำเนินการฟ้องร้องใดๆ ทั้งนี้ อนุญาโตตุลาการจะดำเนินการสอบสวนบนพื้นฐานของแต่ฝ่าย โดยจะไม่อนุญาตให้ใช้กลุ่มอนุญาโตตุลาการและการฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคล

อนุญาโตตุลาการจะอยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎอนุญาโตตุลาการด้านการพาณิชย์และขั้นตอนเพิ่มเติมสำหรับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคของสมาคมอนุญาโตตุลาการอเมริกัน (AAA) ตามที่ได้รับการแก้ไขโดยส่วนนี้ สำหรับการเรียกร้องใด ๆ ที่ค่าเสียหายที่เรียกร้องเป็นเงินเท่ากับ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯหรือน้อยกว่า AAA ตัวท่าน และ BWI ต้องปฏิบัติตามกฎต่อไปนี้: (ก) อนุญาโตตุลาการจะต้องดำเนินการสอบสวนจากข้อมูลที่มีการส่งเป็นลายลักษณ์อักษรแต่เพียงอย่างเดียว และ (ข) อนุญาโตตุลาการจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับการปรากฏตัวของบุคคลใด ทั้งโดยคู่กรณีหรือพยาน เว้นแต่จะมีการตกลงร่วมกันของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แต่หากค่าเสียหายที่เรียกร้องเป็นเงินเกินกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ สิทธิ์ในการพิจารณาคดีจะถูกกำหนดโดยกฎของ AAA และการพิจารณาคดี (หากมี) จะต้องเกิดขึ้นเฉพาะใน เมืองฟีนิกซ์ (Phoenix) มลรัฐอริโซนา (Arizona) เท่านั้น นอกจากนี้ คำตัดสินของอนุญาโตตุลาการจะมีผลผูกพันและอาจนำไปสู่การพิจารณาในชั้นศาลของเขตอำนาจศาล ในกรณีที่ข้อตกลงนี้ที่ได้รับการตัดสินชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการแล้ว แต่ไม่สามารถบังคับใช้โดยศาลได้ หรือถูกห้ามโดยกฎหมายของประเทศที่ท่านพำนักอยู่ การอ้างสิทธิ์ใด ๆ ที่จะถูกตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการจะต้องถูกนำไปพิจารณาและตัดสินในศาลแห่งรัฐหรือศาลรัฐบาลกลางภายใน เมืองฟีนิกซ์ (Phoenix) มลรัฐอริโซนา (Arizona) เท่านั้น

ในขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อเรียกร้อง คำตัดสินและค่าเสียหายที่เรียกร้องทั้งหมดจะจำกัดอยู่ที่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ประกอบด้วย การละเมิดความปลอดภัย ค่าใช้จ่ายในการแจ้งเตือนที่จำเป็นตามกฎหมายและการแก้ไข) แต่ไม่รวมถึงความใช้จ่ายเกี่ยวสำหรับค่าจ้างทนายความ ค่าธรรมเนียม และไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามสมาชิกทุกคนจะไม่ได้รับอนุญาตให้ได้รับค่าเสียหายที่เรียกร้องและขอสละสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายในลักษณะ เชิงลงโทษ ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง และค่าเสียหายอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ในขอบเขตที่กฎหมายของประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ที่กำหนดให้มีข้อจำกัด หรือข้อห้ามในการกำหนดอนุญาโตตุลาการต่อการฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคล การบังคับใช้กฎหมายของมลรัฐอริโซนาหรือกฎหมายของรัฐบาลกลางของประเทศสหรัฐอเมริกาตามที่บังคับใช้หรือเขตอำนาจศาลแห่งรัฐ ศาลรัฐบาลกลางหรือรัฐที่ตั้งอยู่ในเมืองฟีนิกซ์ (Phoenix) มลรัฐอริโซนา (Arizona)  ท่านยอมรับว่าควรใช้บทบัญญัติต่อไปนี้ของวรรคนี้: ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้ (ตามที่ระบุไว้ข้างต้นอย่างกว้าง ๆ ว่าเป็นข้อเรียกร้อง) ประกอบด้วยคำถามเกี่ยวกับการดำรงอยู่ ความถูกต้อง หรือการบอกเลิกสัญญา จะถูกเรียกและตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการที่อยู่ภายใต้อำนาจของศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศลอนดอน (LCIA) และกฎ LCIA ซึ่งกฎดังกล่าวถือว่ารวมอยู่ในการอ้างอิงในมาตรานี้ จำนวนอนุญาโตตุลาการจะกำหนดให้มีได้จำนวนสามคน ที่นั่งหรือสถานที่ทางกฎหมายของอนุญาโตตุลาการจะต้องเป็นกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ภาษาที่จะนำมาใช้ในการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการต้องเป็นภาษาอังกฤษ และกฎหมายที่ใช้บังคับในเหตุการณ์ดังกล่าวจะต้องเป็นกฎหมายสารบัญญัติของประเทศอังกฤษและเวลส์

นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว สมาชิกแต่ละคนและ BWI มีสิทธิที่จะขอคำสั่งศาล (เว้นแต่จะบัญญัติเป็นอย่างอื่นโดยบทบัญญัติอื่นของข้อกำหนดเหล่านี้) ในศาลแห่งรัฐและศาลของรัฐบาลกลางในเมืองฟีนิกซ์ (Phoenix) มลรัฐอริโซนา (Arizona)  

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ

เว้นแต่จะได้รับห้ามโดยกฎหมายในเขตอำนาจศาลที่ท่านอาศัยอยู่ ข้อกำหนดทั้งหมดรวมถึงข้อกำหนดในการรับคะแนนและการแลกรับของรางวัลทั้งหมดอาจได้รับการแก้ไขโดย BWI และตามดุลพินิจของ BWI แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

การกำหนดและการชำระภาษีถือเป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียวในฐานะสมาชิก

ทั้ง BWI บริษัทลูก พนักงาน ตัวแทน หรือพันธมิตร รวมถึงโรงแรมที่มีสิทธิ์ ตลอดจนบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ของรางวัลเกิดการสูญหายหรือถูกขโมย

ท่านจะไม่สามารถโอนคะแนนของท่านไปยังบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับคำสั่งศาลที่ถูกต้อง หรือเว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดเหล่านี้ เช่น สมาชิกในสถานะแขกผู้ทรงเกียรติ ยกเว้นจะเป็นการให้ของขวัญในลักษณะการเข้าพักฟรีที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดเหล่านี้

คะแนนสะสมจะไม่สามารถนำไปแลกเป็นเงินสดหรือเครดิตรูปแบบอื่นใดได้ เว้นแต่จะได้รับการกำหนดไว้โดยกฎหมายที่บังคับใช้ และมูลค่าของคะแนนจะได้รับการกำหนดโดย BWI และจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ BWI แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งอาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว ตามที่กฎหมายอนุญาต

โดยดุลยพินิจของ BWI แต่เพียงผู้เดียว ในการที่ BWI อาจเลือกทำการมอบอำนาจการเป็นสมาชิกในรูปแบบต่างๆ ให้กับสมาชิก ทั้งนี้ ข้อมูลทางกายภาพสำหรับรับรองการเป็นสมาชิกที่ออกโดย BWI จะถือว่ายังคงเป็นทรัพย์สินของ Best Western และสมาชิกจะต้องยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวเมื่อมีการร้องขอเพื่อเป็นสมาชิก

BWI อาจแก้ไขคะแนนที่ระบุไว้ในบัญชีของท่านตามข้อมูลการเข้าพักจริง

BWI อาจยุติโปรแกรมนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งในกรณีนี้ท่านต้องแลกคะแนนสะสมของท่านภายในเก้าสิบวันตามปฏิทินหรือระยะเวลาอื่นตามที่กฎหมายที่บังคับใช้ในเขตอำนาจศาลของท่านอาศัยอยู่ หลังจากที่ท่านได้รับหนังสือแจ้งเกี่ยวกับการยกเลิกโครงการเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียคะแนนสะสมของท่าน

โปรแกรมนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและมลรัฐแอริโซนาโดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของหลักกฎหมายยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในส่วน "ข้อสังเกตพิเศษ" ด้านล่าง นอกจากนี้ BWI จะไม่รับผิดชอบต่อการอ่านไม่ออก ความล่าช้า ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ผิด หรือการส่งไปรษณีย์หรืออีเมลไม่ได้ รวมถึงเหตุการณ์ที่คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ ดาวเทียม เคเบิ้ลเครือข่าย การทำงานผิดพลาดของอิเล็กทรอนิกส์ฮาร์ดแวร์หรือซอฟท์แวร์อินเทอร์เน็ต ความล้มเหลว การเชื่อมต่อ หรือความพร้อมใช้งาน หรือการส่งข้อมูลที่บิดเบือน การส่งข้อมูลที่ทุจริตหรือสับสน ผู้ให้บริการ / อินเทอร์เน็ต / เว็บไซต์ / ความสามารถในการเข้าใช้อินเตอร์เน็ต ความพร้อมใช้งาน หรือความแออัดของการจำนวนผู้ใช้งาน หรือข้อผิดพลาดทางเทคนิค การพิมพ์หรือข้อผิดพลาดอื่น ๆ หรือการแทรกแซงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากมนุษย์ หรือการจับข้อมูลบัญชีอย่างไม่ถูกต้อง หรือความล้มเหลวในการจับ หรือการสูญหายของข้อมูลบัญชีดังกล่าว

BWI จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด การละเลย การขัดจังหวะ การลบ ข้อบกพร่อง ความล่าช้าในการดำเนินการหรือการส่งข้อมูล ความล้มเหลวของสายการสื่อสาร หรือความผิดพลาดทางเทคนิคใดๆ

เราอาจแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราวโดยการโพสต์ฉบับที่ปรับปรุงแล้วในหน้านี้ หากท่านเป็นสมาชิกและการแก้ไขดังกล่าวจะเป็นการลดสิทธิของท่าน เราจะแจ้งให้ท่านทราบโดยการส่งข้อความไปยังที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีของท่าน และท่านยอมรับว่าข้อกำหนดที่แก้ไขแล้วจะมีผลใช้งานเก้าสิบ (90) วันหลังจากที่มีการส่งข้อความไปยัง ทั้งนี้ การเข้าร่วมโปรแกรมแบบต่อเนื่องของท่านจะเป็นโปรแกรมที่ใช้ข้อกำหนดฉบับล่าสุดที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

การให้สละสิทธิ์โดย BWI เมื่อสมาชิกมีการฝ่าฝืน ข้อกำหนด ข้อตกลง บทบัญญัติ หรือเงื่อนไขใด ๆ ในที่นี้ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ก่อนที่จะมีการฝ่าฝืน หรือเกิดผลที่ตามมาจากการที่สมาชิกฝ่าฝืนข้อกำหนด ข้อตกลง บทบัญญัติ หรือเงื่อนไข เดียวกันหรือที่แตกต่างกันในที่นี้

ข้อกำหนดเหล่านี้จะใช้เฉพาะในขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับของประเทศรัฐหรือจังหวัดที่สมาชิกอาศัยอยู่อนุญาตเท่านั้น ในขอบเขตนี้ ข้อจำกัดใด ๆ ข้างต้น จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ภายใต้กฎหมายของประเทศรัฐหรือจังหวัดของท่าน และท่านยอมรับว่าส่วนที่เหลือของข้อกำหนดเหล่านี้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ ควรได้รับการใช้ในขอบเขตสูงสุดตามที่กฎหมายอนุญาต

หมายเหตุพิเศษสำหรับชาวออสเตรเลีย ท่านอาจมีสิทธิบางอย่างตามกฎหมายว่าด้วยผู้บริโภคชาวออสเตรเลียที่เรียกว่า "การค้ำประกันผู้บริโภค" ทั้งนี้ ในข้อกำหนดนี้จะไม่มีข้อกำหนดใดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อยกเว้นหรือ จำกัดสิทธิใด ๆ ที่ไม่สามารถเพิกถอนได้ของสมาชิกรายใดๆ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยผู้บริโภคชาวออสเตรเลีย และในส่วนที่เกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่าง BWI กับสมาชิกที่เป็นพลเมืองของออสเตรเลียในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม ข้อกำหนดเหล่านี้ หรือการรับหรือใช้รางวัลใด ๆ ของท่าน ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจสามารถยื่นคำร้องได้ แต่จะได้รับอนุญาตให้ยื่นคำร้องใน ศาลตั้งอยู่ในเมืองฟีนิกซ์ มลรัฐอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกา หรือในเมืองซิดนีย์ รัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย เท่านั้น

หมายเหตุพิเศษสำหรับชาวแคนดา ในระหว่างการลงทะเบียน ท่านอาจเลือกที่จะให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งแก่ BWI ในการรับข้อเสนอพิเศษและข้อมูลเกี่ยวกับบริการต่างๆ (จาก BWI หรือพันธมิตรที่เป็นบุคคลที่สาม) ซึ่งอาจเป็นประโยชน์สำหรับท่าน รวมถึงให้สิทธิ์แก่ BWI ในการส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับข้อมูลและการบริการเหล่านี้ถึงท่านได้ ซึ่งหากท่านไม่ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนแล้ว ท่านก็จะไม่ได้รับการลงทะเบียนเพื่อรับข้อเสนอดังกล่าว อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่ให้ความยินยอมดังกล่าว แต่จกการลงทะเบียน เราถือว่าท่านยอมรับว่า BWI อาจส่ง ใบแจ้งยอด การสื่อสาร รวมถึงการปรับปรุงเกี่ยวกับบัญชีของท่านผ่านทางอีเมลไปยังที่อยู่ในข้อมูลบัญชีของท่านได้ หากในระหว่างการลงทะเบียน ท่านได้ยินยอมที่จะรับข้อเสนอพิเศษ แต่หลังจากนั้นท่านตัดสินใจว่าไม่ต้องการรับข้อเสนอเหล่านี้อีกต่อไป ท่านสามารถแจ้งกับทางเราได้ตลอดเวลา โดยส่งอีเมลมาที่ REWARDS.CS @ BESTWESTERN.COM

หมายเหตุพิเศษสำหรับชาวญี่ปุ่น ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่าง BWI กับสมาชิกที่เป็นพลเมืองของญี่ปุ่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม ข้อกำหนดเหล่านี้ หรือการรับหรือใช้รางวัลใด ๆ ของท่าน ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจสามารถยื่นคำร้องได้ แต่จะได้รับอนุญาตให้ยื่นคำร้องใน ศาลตั้งอยู่ในเมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่น หรือในเมืองฟีนิกซ์ มลรัฐอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

หมายเหตุพิเศษสำหรับชาวควิเบก ในระหว่างการลงทะเบียน ท่านอาจเลือกที่จะให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งแก่ BWI ในการรับข้อเสนอพิเศษและข้อมูลเกี่ยวกับบริการต่างๆ (จาก BWI หรือพันธมิตรที่เป็นบุคคลที่สาม) ซึ่งอาจเป็นประโยชน์สำหรับท่าน รวมถึงให้สิทธิ์แก่ BWI ในการส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับข้อมูลและการบริการเหล่านี้ถึงท่านได้ ซึ่งหากท่านไม่ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนแล้ว ท่านก็จะไม่ได้รับการลงทะเบียนเพื่อรับข้อเสนอดังกล่าว อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่ให้ความยินยอมดังกล่าว แต่จากการลงทะเบียน เราถือว่าท่านยอมรับว่า BWI อาจส่ง ใบแจ้งยอด การสื่อสาร รวมถึงการปรับปรุงเกี่ยวกับบัญชีของท่านผ่านทางอีเมลไปยังที่อยู่ในข้อมูลบัญชีของท่านได้ หากในระหว่างการลงทะเบียน ท่านได้ยินยอมที่จะรับข้อเสนอพิเศษ แต่หลังจากนั้นท่านตัดสินใจว่าไม่ต้องการรับข้อเสนอเหล่านี้อีกต่อไป ท่านสามารถแจ้งกับทางเราได้ตลอดเวลา โดยส่งอีเมลมาที่ REWARDS.CS @ BESTWESTERN.COM ทั้งนี้ ท่านสามารถดูเว็บไซต์ bestwestern.com ในภาษาฝรั่งเศสได้ โดยเลือก "francais" จากเมนูแบบเลื่อนลงที่ด้านบนของหน้าจอที่ www.Bestwestern.Com

หมายเหตุพิเศษสำหรับชาวแอฟริกาใต้ ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่าง BWI กับสมาชิกที่เป็นพลเมืองของออสเตรเลียในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม ข้อกำหนดเหล่านี้ หรือการรับหรือใช้รางวัลใด ๆ ของท่าน ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจสามารถยื่นคำร้องได้ แต่จะได้รับอนุญาตให้ยื่นคำร้องใน ศาลตั้งอยู่ในเมืองเคปทาวน์ แอฟริกาใต้ หรือในเมืองฟีนิกซ์ มลรัฐอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

หมายเหตุพิเศษสำหรับชาวอิตาลี โปรแกรมนี้มีให้บริการในอิตาลีและสาธารณรัฐซานโมริโน่โดย Best Western Italia S.C.p.A ("BW Italia") และ BWI ข้อกำหนดสำหรับสมาชิกที่อาศัยอยู่ในอิตาลีสามารถดูได้ที่นี่

หมายเหตุพิเศษสำหรับชาวเยอรมัน หากท่านเป็นผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในประเทศเยอรมนี การบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาและรัฐแอริโซนาจะไม่เป็นการลิดรอนสิทธิของท่านที่จะได้รับการคุ้มครองตามบทบัญญัติการคุ้มครองผู้บริโภคของเยอรมันที่บังคับใช้ ทั้งนี้ ในระหว่างการลงทะเบียน ท่านอาจเลือกที่จะให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งแก่ BWI ในการรับข้อเสนอพิเศษและข้อมูลเกี่ยวกับบริการต่างๆ (จาก BWI หรือพันธมิตรที่เป็นบุคคลที่สาม) ซึ่งอาจเป็นประโยชน์สำหรับท่าน รวมถึงให้สิทธิ์แก่ BWI ในการส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับข้อมูลและการบริการเหล่านี้ถึงท่านได้ ซึ่งหากท่านไม่ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนแล้ว ท่านก็จะไม่ได้รับการลงทะเบียนเพื่อรับข้อเสนอดังกล่าว อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่ให้ความยินยอมดังกล่าว แต่จกการลงทะเบียน เราถือว่าท่านยอมรับว่า BWI อาจส่ง ใบแจ้งยอด การสื่อสาร รวมถึงการปรับปรุงเกี่ยวกับบัญชีของท่านผ่านทางอีเมลไปยังที่อยู่ในข้อมูลบัญชีของท่านได้ หากในระหว่างการลงทะเบียน ท่านได้ยินยอมที่จะรับข้อเสนอพิเศษ แต่หลังจากนั้นท่านตัดสินใจว่าไม่ต้องการรับข้อเสนอเหล่านี้อีกต่อไป ท่านสามารถแจ้งกับทางเราได้ตลอดเวลา โดยส่งอีเมลมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

หมายเหตุพิเศษสำหรับชาวฝรั่งเศส ท่านสามารถยกเลิกการมีส่วนร่วมในโปรแกรมและบัญชีของท่านได้ตลอดเวลา โดยการยกเลิกในการเข้าร่วมในโปรแกรมนี้ของท่าน เราจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับว่าท่านจะสูญเสียคะแนนสะสมใด ๆ และจะไม่สามารถแลกคะแนนสะสมสำหรับผลประโยชน์ใด ๆ ตามที่ได้อธิบายไว้ในเอกสารนี้ได้

หมายเหตุพิเศษสำหรับชาวจีน ในระหว่างการลงทะเบียน ท่านอาจเลือกที่จะให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งแก่ BWI ในการรับข้อเสนอพิเศษและข้อมูลเกี่ยวกับบริการต่างๆ (จาก BWI หรือพันธมิตรที่เป็นบุคคลที่สาม) ซึ่งอาจเป็นประโยชน์สำหรับท่าน รวมถึงให้สิทธิ์แก่ BWI ในการส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับข้อมูลและการบริการเหล่านี้ถึงท่านได้ ซึ่งหากท่านไม่ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนแล้ว ท่านก็จะไม่ได้รับการลงทะเบียนเพื่อรับข้อเสนอดังกล่าว อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่ให้ความยินยอมดังกล่าว แต่จกการลงทะเบียน เราถือว่าท่านยอมรับว่า BWI อาจส่ง ใบแจ้งยอด การสื่อสาร รวมถึงการปรับปรุงเกี่ยวกับบัญชีของท่านผ่านทางอีเมลไปยังที่อยู่ในข้อมูลบัญชีของท่านได้ หากในระหว่างการลงทะเบียน ท่านได้ยินยอมที่จะรับข้อเสนอพิเศษ แต่หลังจากนั้นท่านตัดสินใจว่าไม่ต้องการรับข้อเสนอเหล่านี้อีกต่อไป ท่านสามารถแจ้งกับทางเราได้ตลอดเวลา โดยส่งอีเมลมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Menu

 Thai ไทย (ภาษาไทย)
Menu