* *ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก

Thank You

Thank you for enrolling in Best Western Rewards®. Your membership materials will be sent shortly.

เข้าร่วมรายการสะสมแต้ม

ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบ

กฎระเบียบเกี่ยวกับรหัสผ่าน

อย่างน้อย 10 ตัวอักษร
1 ตัวอักษร
1 ตัวเลข
1 สัญลักษณ์

ข้อมูลส่วนตัว

ที่อยู่

ติดต่อ

สิทธิพิเศษในการสะสมคะแนน

ตั้งค่าการสื่อสาร

รับข่าวสาร ข้อเสนอพิเศษ และการสอบถามความคิดเห็นจากเบส เวสเทิร์น

รับข่าวสาร ข้อเสนอพิเศษ จากเบส เวสเทิร์นและกลุ่มพันธมิตร.

Privacy Policy

Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท เบสท์ เวสเทิร์น อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด

อัพเดตล่าสุด: วันที่ 1 มกราคม 2019

นโยบายฉบับนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีที่บริษัท เบสท์ เวสเทิร์น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และสาขา (“BWI” หรือ เรา) จัดเก็บ ใช้ และแแชร์ข้อมูลส่วนบุคคล  ขอให้ทราบว่าโรงแรมภายใต้แบรนด์เบสท์ เวสเทิร์น(“โรงแรมที่ได้รับใบอนุญาต”) แต่ละแห่งเป็นเจ้าของและดำเนินกิจการโดยอิสระ และอาจมีบริษัทที่ BWI ไม่ได้เป็นเจ้าของ หรือไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ BWI   ยิ่งกว่านั้นนอกพื้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา  บริษัทที่ BWI ไม่ได้เป็นเจ้าของอาจได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อแบรนด์ เบสท์ เวสเทิร์น ได้   แม้ BWI อาจอ้างอิงว่าบริษัทเหล่านี้เป็น “บริษัทในเครือ”แต่บริษัทดังกล่าวก็ไม่ได้อยู่ภายใต้ความกำกับดูแลของเรา เมื่อท่านมีการให้ข้อมูลแก่โรงแรมที่ได้รับใบอนุญาต หรือบริษัทในเครือ  บริษัทเหล่านี้อาจมีวิธีปฏิบัติ และนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นของตนเอง

ท่านสามารถเลือกระหว่างหัวข้อเหล่านี้ โดยกดเลือกหัวข้อดังต่อไปนี้

การใช้และการประมวลผลข้อมูลที่เราจัดเก็บ

การแชร์ข้อมูล

ตัวเลือกของท่าน

วิธีที่เราป้องกันข้อมูลส่วนตัว

ระยะเวลาที่เราเก็บข้อมูล

ประเทศที่ใช้ประมวลผล

อื่นๆ

ข้อมูลช่องทางในการติดต่อ

การใช้และการประมวลข้อมูลข้อมูลที่จัดเก็บ

แผนผังดังต่อไปนี้แสดงตัวอย่างต่างๆของรูปแบบข้อมูลที่เราได้จัดเก็บจากท่าน และวิธีที่เราใช้ข้อมูลดังกล่าว

หัวข้อ

รูปแบบข้อมูล

จุดประสงค์หลักในการจัดเก็บและการใช้ข้อมูล

การจองห้อง

เราจัดเก็บข้อมูลช่องทางการติดต่อ ข้อมูลการจ่ายเงิน  ข้อมูลการจอง และรูปแบบที่พักที่ท่านชื่นชอบ โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกจับเก็บโดยตรงจากท่าน เมื่อท่านทำการของห้องพัก 

บางกรณี เราจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของผู้เข้าพัก  เช่น ผู้เข้าพักอาจสมัครที่จะเลือกให้ข้อมูลเกี่ยวความทุพพลการ เพื่อแจ้งความประสงค์เวลาจองห้องพัก

เราใช้ข้อมูลของท่านเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับในสัญญา ปฏิบัติตามคำร้องขอในการจอง และดำเนินการเตรียมพร้อมในข้อตกลง  ในบางเขตอำนาจศาล เรายังต้องการข้อมูลของท่านเพื่อปฏิบัติตามตาม            ข้อบังคับ   ตามกฎหมายในการจัดเก็บและรักษาข้อมูลของผู้เข้าพัก  เรายังมีส่วนได้เสียตามกฎหมายในการวิเคราะห์เทรนด์ และลักษณะของผู้เข้าพัก   ในสถานการณ์ที่มักไม่ค่อยพบ  อาจมีการจัดเก็บข้อมูล  เกี่ยวกับสุขภาพของผู้เข้าพัก   ซึ่งจัดเก็บเฉพาะสำหรับจุดประสงค์ในการอำนวย  ความสะดวกของผู้เข้าพักและไม่ใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่น

สิทธิพิเศษของ เบสท์ เวสเทิร์น ® (“BWR”)

BWR คือ โปรแกรมสะสมคะแนนสำหรับสมาชิกของเบสท์ เวสเทิร์น เราจัดเก็บข้อมูลสำหรับการติดต่อ แบบการติดต่อสื่อสารที่ชื่นชอบ ประวัติการจองห้องพัก ประวัติการแลกคะแนนสะสม และการเลือกโปรแกรมสะสมคะแนนจากพาร์ทเนอร์  ข้อมูลจะถูกจัดเก็บเมื่อคุณสมัครสมาชิก ใช้บริการแลกคะแนนสะสม ทำการจองโรงแรม อัพเดตบัญชีของ BWR หรือลิ้งค์บัญชี BWR กับโปรแกรมสะสมคะแนนจากพาร์ทเนอร์ของเรา

เราใช้ข้อมูลของท่านเพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญา             เช่น  ใช้ข้อมูลเพื่อให้ท่านได้รับและแลกรับรางวัล คะแนนสมนาคุณ หรือเครดิตในโปรแกรมรอยัลตี้  เรายังมีส่วนได้เสียตามกฎหมายในทำการตลาดกับคุณ   และวิเคราะห์   เทรนด์ กับลักษณะของสมาชิก ข้อตกลงเกี่ยวกับโปรมแกรมแบบสมบูรณ์               

     โปรดดู www.bestwesternrewards.com.

เบสเวสเทิร์น ทราเวลการ์ด ®

เราจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ติดต่อของท่านและข้อมูลการชำระ  เงินเมื่อมีการซื้อ เบสท์ เวสเทิร์น ทราเวลการ์ด® 

เราใช้ข้อมูลของท่านเพื่อปฎิับัติตามข้อตกลงแห่งสัญญา เรายังมีส่วนได้เสียตามกฎหมายในทำการตลาดกับท่าน และวิเคราะห์เทรนด์และลักษณะของสมาชิกผู้ถือบัตร เบสท์ เวสเทิร์น ทราเวลการ์ด®  ข้อตกลงและเงื่อนไขของ เบสท์ เวสเทิร์น ทราเวลการ์ด®ฉบับสมบูรณ์ โปรดดู www.travelcard.bestwestern.com

คุกกี้ และการติดตาม   บุคคลแรก

เราใช้คุกกี้และกิ๊ฟที่ชัดเจน “คุกกี้” คือหน่วยข้อมูล  ขนาดเล็กที่เว็บไซด์ส่งไปยังฮาร์ดดิสของคอมพิวเตอร์ในขณะ   ที่มีการเปิดดูเว็บไซด์

เรามีส่วนได้เสียตามกฎหมายในการจัดทำเว็บไซด์ให้   สามารถใช้งานได้อย่าง     มีประสิทธิภาพและสามารถวิเคราะห์เทรนด์กับรูปแบบ  ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 

 

คุกกี้ และการติดตาม   บุคคลที่สาม

เราเข้าร่วมในการโฆษณาที่อิงพฤติกรรม หมายความว่า บุคคลที่สามใช้เทคโนโลยี (เช่น คุกกี้) เพื่อจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าใช้เว็บไซด์ของเรา เพื่อที่จะสามารถโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆที่เหมาะสม กับความสนใจบนเว็บไซ์ของเราหรือบนเว็บไซด์อื่น.

เราส่วนได้เสียตามกฎหมายในการมีส่วนร่วม กับการโฆษณาที่อิงพฤติกรรม

การติดต่อกันผ่าน  อีเมล

หากท่านได้รับอีเมลจากเรา เราจะใช้เครื่องมือเฉพาะที่จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับช่วงเวลาที่คุณเปิดอ่านข้อความ กดลิ้งค์ หรือแบรนเนอร์ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการจอง

เรามีส่วนได้เสียในการทำความเข้าใจวิธีที่คุณติดต่อ      สื่อสารกับเรา 

การบริการลูกค้า

หากคุณติดต่อเรา เราจะเก็บชื่อ อีเมล รวมถึงรายละเอียดอื่นๆที่ส่งถึงเราเพื่อตอบกลับ

เรามีส่วนได้เสียตามกฎหมายในการรับและทำการใด  เกี่ยวกับข้อมูลที่คุณส่งถึงเราเกี่ยวประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น

กลุ่มรายชื่ออีเมล

เมื่อท่านเลือกหรือสมัครอีเมลที่อยู่ในกลุ่มรายชื่อของเรา เราจะทำการเก็บชื่ออีเมลหรือรหัสโปรษณีย์ไว้

เราแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ หรือผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทอื่น หากท่านยอมรับที่จะรับข้อมูลดังกล่าว  เรายังมีส่วนได้เสียตามกฎหมายในการแชร์ข้อมูลกับท่าน ในเรื่องการบริการของเราหรือกลุ่มพันธมิตร

โทรศัพท์มือถือ

เราเก็บข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือของท่าน เช่น บรอดแคชข้อมูลพิเศษจากเครื่องมือสื่อสารดังกล่าวเมื่อมีการ   เข้าเยี่ยม ชมเว็บไซด์หรือแอพพลิเคชันของเรา

เรามีส่วนได้เสียตามกฎหมายในการระบุผู้เข้าเยี่ยมชม  เฉพาะและในการทำความเข้าใจวิธีที่ผู้ใช้ติดต่อกับเราจาก  โทรศัพท์มือถือ

โปรโมชั่นของกลุ่ม  พันธมิตร

เราจัดเก็บข้อมูลที่ท่านให้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการทำโปรโมชั่น สินค้าร่วมกันกับบริษัทอื่น เช่น เราเก็บข้อมูลของท่าน หากท่านได้สมัครบัตรเบสท์ เวสเทิร์น โคแบรนด์ เครดิตการ์ด

เรามีส่วนได้เสียตามกฎหมายในจัดทำโปรโมชั่น ส่วนได้เสียดังกล่าวรวมถึงการแชร์ข้อมูลของท่านให้กับ   กลุ่มพันธมิตรของเราเพื่อ ที่ใช้กำหนดเกณฑ์ที่คุณเลือกโปรโมชั่น 

แบบสำรวจ

เมื่อท่านกรอกแบบสำรวจ เราจะจัดเก็บข้อมูลที่กรอกในแบบสำรองดังกล่าว

เรามีส่วนได้เสียตามกฎหมายในการทำความเข้าใจถึงข้อคิดเห็นและในการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับองค์กรของเรา เพื่อปรับปรุงการให้บริการ

การชิงโชค หรือการแข่งขัน

เมื่อท่านเข้าร่วมการชิงโชค หรือการแข่งขัน เราจะเก็บข้อมูล    เกี่ยวกับท่าน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลช่องทางติดต่อเพื่อแจ้ง หากท่านได้รับเลือก

เรามีส่วนได้เสียตามกฎหมายในการจัดชิงโชค  บางกรณี เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ  บุคคลที่ร่วมการชิงโชค และเรามีส่วนได้เสียตามกฎหมายเพื่อทำตามข้อกำหนดนี้.

การติดต่อกัน     บนเว็บไซด์ 

เราใช้เทคโนโลยีเพื่อตรวจสอบว่าท่านติดต่อสื่อสารกับเว็บไซด์ ของเราอย่างไร  กรณีนี้อาจรวมถึงลิ้งค์ต่างๆที่กดหรือข้อมูลที่พิมพ์ลงบนแบบ    ฟอร์มออนไลน์

เรามีส่วนได้เสียตามกฎหมายที่จะทำความเข้าใจวิธีที่ท่าน   ติดต่อสื่อสารกับเว็บไซด์ของเราเพื่อประโยชน์ในการ  ปรับปรุงคุณภาพและเพื่อทราบถึงความชื่นชอบและ ความสนใจเพื่อจะได้จัดหาข้อเสนอเป็นประโยชน์กับท่านมากที่สุด

บันทึกการเข้าใช้เว็บ

เราจัดเก็บข้อมูล รวมถึงรูปแบบบราวเซอร์ของท่าน ระบบปฏิบัติการ ไอพีแอดเดรส (ตัวเลขที่ส่งข้อมูลไปยัง  คอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ   เมื่อมีการใช้งานอินเตอร์เน็ต) ชื่อโดเมน การกดคลิ๊ก เว็บไซด์อ้างอิง และ/หรือ การลงบันทึกวันและเวลาเมื่อมีผู้เข้าเยี่ยมชม

เรามีส่วนได้เสียตามกฎหมายในการตรวจเฝ้าเครือข่าย  และผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ของเรา  นอกจากนี้  กรณีดังกล่าวยังช่วยเราให้เข้าใจว่าส่วนใดในบริการของ เราเป็นที่นิยมมากที่สุด

การเข้าถึง Wifi

เราไม่ได้ให้บริการ Wifi ณ โรงแรมที่ได้รับอนุญาต แต่มีการบริการ Wifi ที่สำนักงาน BWI (เช่น สำนักงานใหญ่) เราจัดเก็บข้อมูลของแต่ละบุคคลที่เข้าถึง   เครือข่าย Wifi ดังกล่าว

เรามีส่วนได้เสียตามกฎหมายในการจัดหาเครือข่าย Wifi และในการจัดเก็บข้อมูลสำหรับการฉ้อโกงและเพื่อความปลอดภัย

ผู้สมัครงาน

หากท่านสมัครงานกับเรา เราจะจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญเพื่อประเมินข้อมูลของท่าน

เราใช้ข้อมูลของพนักงานตามข้อบังคับแห่งกฎหมายและ  ตามส่วนได้เสียตามกฎหมายในการประเมินผู้สมัคร

พนักงาน

หากท่านเป็นหรือเคยเป็นพนักงานของBWI เราจัดเก็บข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการจ้างงาน

เราใช้ข้อมูลพนักงานปัจจุบันตามข้อตกลงในการจ้างงาน ในบางกรณีเรายังต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยจัดเก็บ ข้อมูลของพนักงานและเรามีส่วนได้เสียตามกฎหมายใน ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวทั้งยังมีส่วนได้เสียหายตาม  กฎหมายในการใช้ข้อมูลการจ้างงานเพื่อ   ให้การรับสมัครพนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากข้อมูลที่จัดเก็บโดยตรงจากท่าน  เรายังอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับท่านจากช่องทางอื่น รวมถึงพันธมิตรคู่ค้า บริษัทในเครือ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะต่างๆ  เช่น เมื่อท่านจองที่พักซึ่งเป็นหนึ่งในโรงแรมที่ได้รับอนุญาต  โรงแรมดังกล่าวจะทำการส่งข้อมูลของท่านให้กับเราตามส่วนได้เสียในทางกฎหมายเพื่อคงไว้ในระบบการจองทั่วโลกและเพื่อเสนอการบริการลูกค้า

นอกจากวัตถุประสงค์และวิธีใช้ที่อธิบายดังกล่าว  เรายังใช้ข้อมูลในกรณีดังต่อไปนี้:

 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารภายในเช่นเดียวกับเพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์
 • เพื่อทำการวิเคราะห์
 • เพื่อระบุตัวตนเวลาท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ของเรา หรือโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาต
 • เพื่อจัดการบริการให้ท่านและเพื่อปรับปรุงการให้บริการและการเสนอผลิตภัณฑ์
 • เพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการจ้างงาน หรือข้อเรียกร้องอื่นๆ
 • เพื่อส่งข้อมูลทางการตลาดและโปรโมชัน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ การขาย หรือโปรโมชั่นต่างๆ
 • เพื่อปรับปรุงการจอง หรือขั้นตอนจ่ายเงิน
 • เพื่อการรักษาความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน และผู้เข้าเยี่ยมชมอื่น

แม้ส่วนข้างบนอธิบายถึงวัตถุประสงค์แรกเริ่มในการจัดเก็บข้อมูลของท่าน แต่ในหลายสถานการณ์ อาจมีวัตถุประสงค์มากกว่าหนึ่งข้อ  เช่น เมื่อท่านจองห้องพัก เราจะเก็บข้อมูลของท่านเพื่อที่เรา หรือโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตจะสามารถปฏิบัติตามสัญญากับท่านได้ แต่เราจะยังเก็บข้อมูลของท่านไว้เนื่องจากเรามีส่วนได้เสียตามกฎหมายในการรักษาข้อมูล หลังจากท่านทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์เพื่อที่เราจะสามารถตอบคำถามได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย  ในเรื่องการเข้าพัก

ด้วยเหตุผลดังกล่าว การจัดเก็บและการประมวลผลข้อมูลของท่าน อาจขึ้นอยู่กับความต้องการของเราในการปฏิบัติตามสัญญา หน้าที่ต่างๆภายใต้กฎหมาย  ส่วนได้เสียตามกฎหมายในการปฏิบัติตามธุรกิจและ/หรือความยินยอมของท่าน

การแชร์ข้อมูล

นอกเหนือจากกรณีเฉพาะที่ได้กล่าวถึงในส่วนอื่นของนโยบายฉบับนี้  เรายังเปิดเผยข้อมูลตามกรณีต่างๆดังกล่าวต่อไปนี้ด้วย

 1. โรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตและบริษัทในเครือ เราแชร์ข้อมูลกับโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตที่จะดำเนินการจอง เรายังแชร์ข้อมูลกับบริษัทในเครือที่อยู่บริเวณจุดทางภูมิศาสตร์ของโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาต  ซึ่งท่านเข้าพักหรือต้องการจะพัก  โรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตและบริษัทในเครือจะใช้ข้อมูลของท่านตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ขึ้นอยู่กับสถานกาณ์ รวมถึงการเตรียมที่พัก การจัดหาเครื่องอำนวยความสะดวก การตลาด หรือการแลกรับคะแนนรางวัล
 2. พันธมิตรของ BWR เราแชร์ข้อมูลกับบริษัทอื่นที่เราร่วมเป็นพันธมิตร หรือที่เป็นผู้เข้าร่วมโปรแรม BWR เพื่อให้ท่านได้รับและแลกรับคะแนนสะสม หรือเครดิตเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกของ BWR และตามของที่เลือกรับและการใช้จ่ายที่ท่านชื่นชอบ เช่น ท่านอาจตัดสินใจที่จะเลือกพันธมิตรสายการบินพิเศษที่ท่านจะได้รับคะแนน  สะสม BWR เรายังแชร์ข้อมูลกับบริษัทอื่นหากคุณได้เลือกที่จะรับโปรโมชั่นและสื่อการตลาด จากพันธมิตรคู่ค้าบุคคลที่สามของเบสท์ เวสเทิร์น
 3. การตลาดและโปรโมชั่นของพันธมิตร เราแชร์ข้อมูลกับบริษัทอื่น หากท่านเลือกที่จะรับโปรโมชั่น หรือสื่อการตลาดจากพันธมิตรคู่ค้าบุคคลที่สามของ เบสท์ เวสเทิร์น เรายังเสนอการแข่งขัน การชิงโชค หรือโปรโมชั่นอื่นกับพันธมิตรบุคคลที่สาม หากท่านตัดสินที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน การชิงโชค หรือโปรโมชั่น ที่พันธมิตรบุคคลที่สามเป็นสปอนเซอร์ ข้อมูลที่ท่านให้จะถูกแชร์กับเราและกับพันธมิตรดังกล่าวนั้น  การใช้ข้อมูลของพันธมิตรไม่อยู่ในบังคับของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 4. ตัวแทนท่องเที่ยวและเว็บไซด์การท่องเที่ยวออนไลน์ เราแชร์ข้อมูลของท่านกับตัวแทนท่องเที่ยว และ/หรือเว็บไซด์ท่องเที่ยวออนไลน์ที่ท่านใช้บริการ เพื่อปฎิบัติตามข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการจองและเพื่อทำตามข้อกำหนด หรือความต้องการของผู้ใช้บริการเหล่านี้
 5. ผู้จัดหาบริการ เราแชร์ข้อมูลของท่านกับผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะช่วยเหลือเราในการดูแลฐานข้อมูล เว็บไซด์ การตลาด การสื่อสาร และแบบสำรวจ ผู้ให้บริการจะจัดหาการสนับสนุนทางเทคนิกและทางโลจิสติก ผู้ให้บริการจะดำเนินการเรื่องการชำระเงินในนามของเรา และผู้ให้บริการยังช่วยเหลือเพื่อให้การจองและคำสั่งเสร็จสมบูรณ์ หากผู้ให้บริการได้รับข้อมูลจากเราเกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลในสหภาพยุโรป หรือเจ้าของข้อมูล ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และแสดงออกขัดกับกรอบข้อตกลงการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศสหรัฐอเมริกา หรือกรอบข้อตกลงการโอนข้อมูลระหว่างประเทศสวิสเซอร์แลนด์กับประเทศสหรัฐอเมริกา    เราจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำเหล่านั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าไม่ต้องรับผิดสำหรับเหตุที่เกิดขึ้น
 6. สาธารณะ บางเว็บไซด์ของเราอาจเปิดโอกาสให้แสดงความเห็น หรือรีวิวในส่วนที่เป็นสาธารณะ หากท่านตัดสินใจที่จะส่งรายละเอียดข้อมูลบนหน้าดังกล่าว ข้อมูลเหล่านั้นอาจเข้าถึงได้อย่างสาธารณะ
 7. การเปิดเผยอื่นโดยปราศจากความยินยอม เราอาจเปิดเผยข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามหมายเรียก หมายจับ หรือคำสั่งศาล หรือในกรณีที่เกี่ยวกับขั้นตอนตามกฎหมาย  หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือสำหรับข้อเรียกร้องด้านความปลอดภัยระดับชาติภายในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือเขตอำนาจศาลอื่นที่เราดำเนินการ เราอาจแชร์ข้อมูลเพื่อก่อสิทธิ หรือใช้สิทธิ หรือเพื่อปกป้องสิทธิหากถูกฟ้องร้อง  เพื่อสืบสวน ป้องกัน หรือเพื่อดำเนินคดีเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การฉ้อโกงที่น่าสงสัย ความปลอดภัยของบุคคล หรือทรัพย์สิน หรือการละเมิดนโยบาย  หรือเพื่อทำตามข้อเรียกร้องสำหรับการขนส่งสินค้า หรือข้อกำหนดการบริการโดยตัวกลางบุคคลที่สาม  และเราอาจแชร์ข้อมูลกับบริษัทในเครือ (เช่น สาขา กิจการร่วมค้า หรือบริษัทอื่นภายใต้เจ้าของหรือการควบคุมเดียวกัน)  นอกจากนี้ หากบริษัทอื่นใดได้มาหรือวางแผนที่จะได้มาซึ่งบริษัท ธุรกิจ หรือสินทรัพย์ของเรา  เราก็จะแชร์ข้อมูลกับบริษัทนั้น รวมทั้งขณะอยู่ในขั้นตอนเจรจาด้วย
 8. ข้อเปิดเผยอื่นตามข้อยินยอม เราอาจสอบถาม หากคุณประสงค์ให้มีการแชร์ข้อมูลของคุณกับบุคคลที่สามที่ไม่ใช่บริษัทในเครือซึ่งเป็นผู้อื่น  ที่ได้เคยกล่าวถึงในนโยบายฉบับนี้

ทางเลือกต่างๆ

ท่านอาจเลือกตัวเลือกดังต่อไปนี้ตามข้อมูลส่วนบุคคล:

 1. อีเมลแจ้งโปรโมชั่น ท่านอาจหยุดรับอีเมลแจ้งโปรโมชัน โดยทำตามข้อบังคับเรื่องไม่ติดตามโปรโมชั่นในอีเมลที่ท่านจะได้รับ หากท่านตัดสินใจที่จะไม่รับอีเมลแจ้งโปรโมชั่น เราอาจส่งการบริการอื่นที่เกี่ยวกับเรื่องติดต่อสื่อสาร
 2. การส่งข่าวเสนอโปรโมชั่น หากเวลาใด ท่านไม่ต้องการรับข้อเสนอและ/หรือหนังสือต่างๆจากเรา ท่านสามารถยกเลิกรายละเอียดของท่านจากกลุ่มรายชื่ออีเมลของเราได้ (ข้อมูลช่องทางในการติดต่อเราอยู่ด้านล่าง) กับใส่คำว่า "ไม่รับจดหมาย" ในช่องหัวข้อ พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ และรหัสไปรษณีย์ของท่าน ขอให้ทราบว่าการส่งข่าวสารของเราได้จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าก่อนส่ง  แม้เราจะนำชื่อของท่านออกจากกลุ่มรายชื่อที่จะจัดส่งจดหมายหลังจากได้รับคำร้องของท่านก็ตาม  แต่ท่านจะยังได้รับจดหมายจากเราที่ได้ส่งไปก่อนล่วงหน้าที่จะมีการยกเลิก
 3. ข้อความเสนอโปรโมชั่น หากท่านได้รับการส่งข้อความจากเราที่มีข้อมูลโปรโมชั่น ท่านสามารถเลือกไม่รับการส่งข้อความในอนาคตได้ โดยพิมพ์ตอบกลับว่า “หยุด”
 4. การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่าน. ท่านสามารถร้องขอเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวโดยกรอกและส่แบบฟอร์ม  หากกฎหมายกำหนดหรือมีการร้องขอ เราจะอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวที่เรามีอยู่เกี่ยวกับคุณได้
 5. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว เราอนุญาตให้ท่านอัพเดตและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่ถูกต้อง เว็บไซด์ส่วนใหญ่ของเราอนุญาตให้ท่านสามารถเปลี่ยนแปลง หรือลบบัญชีประวัติของท่านได้ ขอให้ทราบว่าเราอาจเก็บข้อมูลประวัติในไฟล์สำรองตามที่กฎหมายอนุญาต หากเว็บไซด์ของเราไม่อนุญาตให้ท่านอัพเดต หรือแก้ไขข้อมูลเฉพาะ ท่านสามารถร้องขอว่าข้อมูลของท่านถูกเปลี่ยนแปลง โดยกรอกและยื่นส่แบบฟอร์ม   แม้ BWI จะพยายามตอบรับคำร้องขอของท่านโดยสุจริต แต่เราอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านได้ เช่น เราอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูล หากการกระทำดังกล่าว เป็นการเพิ่มภาระ หรือค่าใช้จ่าย หรือหากเป็นการขอให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอื่น
 6. การลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถขอข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาที่เราได้เก็บรักษาข้อมูลรูปแบบเฉพาะ โดยติดต่อเราทีที่อยู่ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง ท่านสามารถแจ้งว่าข้อมูลถูกลบ โดยกรอกและยื่นส่งแบบฟอร์ม  หากกฎหมายกำหนดไว้ เราจะลบข้อมูลส่วนตัวของท่าน หลังจากได้มีการร้องขอ  ขอให้ท่านทราบว่ามีบางสถานการณ์ที่เราอาจปฏิเสธที่จะลบข้อมูล เช่น เราอาจเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อทำตามข้อบังคับของกฎหมาย ระงับข้อพิพาท และ/หรือบังคับตามข้อตกลงอื่นใด
 7. การเพิกถอนความยินยอม หรือคัดค้านการดำเนินการ ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมในการดำเนินการ (ในกรณีที่การดำเนินการนั้นอาศัยความยินยอม) หรือคัดค้านการดำเนินการโดยกรอกและยื่นส่งแบบฟรอ์ม หากท่านเพิกถอนความยินยอม หรือคัดค้านกระบวนการอื่น เราอาจไม่สามารถให้บริการท่านได้  และบางกรณีเราอาจจำกัด หรือปฏิเสธการร้องขอ หากกฎหมายอนุญาตหรือกำหนดให้ทำได้ หรือหากเราไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้
 8. การติดตามทางออนไลน์ ปัจจุบันเรายังไม่ได้ใช้สัญญาณบราวเซอร์อัตโนมัติเกี่ยวกับเครื่องมือที่อาจรวมถึงวิธีการ “ไม่ติดตาม”
 9. ผู้พักอาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย ผู้พักอาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนียอาจมีสิทธิถามในเรื่องหนังสือบอกกล่าว ซึ่งอธิบายถึงประเภทข้อมูลส่วนตัว (ถ้ามี) ที่เราแชร์กับบุคคลที่สาม หรือบริษัทในเครือเพื่อการตลาดโดยตรง  หาก่ทานเป็นผู้อาพักอาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย และประสงค์จะได้รับสำเนาใบแจ้งเตือนดังกล่าว กรุณายื่นแบบฟอร์มคำร้องส่งให้เราที่ “ข้อมูลช่องทางในการติดต่อ” ที่ระบุไว้ด้านล่าง 

วิธีป้องกันข้อมูลส่วนตัว

ไม่มีวิธีการส่งข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต หรือการกักเก็บทางอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ปลอดภัยสมบูรณ์ ในขณะที่เราพยายามปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านจากการเข้าถึง การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ชอบ  ก็ยังไม่สามารถรับรองความปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน  ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้เราแจ้งท่านกรณีมีการละเมิดข้อมูลส่วนตัว เราอาจแต้งเตือนท่านผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  แจ้งเป็นลายลักษณ์  หรือทางโทรศัพท์ หากกฎหมายอนุญาต

บางเว็บไซด์ของเราอนุญาตให้ท่านสร้างบัญชี เมื่อท่านดำเนินการแล้ว ท่านจะต้องใส่รหัสผ่าน   ท่านมีความรับผิดชอบที่จะเก็บรักษารหัสผ่านที่เป็นความลับ ทั้งจะต้องรับผิดชอบ หากมีการเข้าถึง หรือการเข้าใช้บัญชีของท่านโดยบุคคลอื่นที่ได้รหัสผ่านของท่านไม่ว่าการเข้าถึงหรือการใช้ดังกล่าวท่านจะเป็น  ผู้อนุญาตให้เข้าใช้ได้ก็ตาม   ท่านควรแจ้งเราหากพบว่ามีการเข้าใช้รหัสผ่านหรือบัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาต

ระยะเวลาที่เราเก็บข้อมูล

เราเก็บข้อมูลส่วนตัวเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ร่างไว้ในนโยบายฉบับนี้ เว้นแต่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้ขยายระยะเวลาได้  เช่น เราเก็บข้อมูล BWR ตามระยะเวลาที่แต่ละบุคคลยังเป็นสมาชิกของ BWR เนื่องจากคะแนนสะสม BWR ไม่มีวันหมดอายุ และข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นในการขอแลกรับรางวัลเราจัดเก็บข้อมูลไว้ในระบบการจองทั้งในแบบเต็มหรือแบบสรุป เป็นเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ลูกค้าออกจากที่พัก เพื่อจะดำเนินการจอง จัดเสนอแผนกบริการสนับสนุนลูกค้าหลังการจอง  และจัดเตรียมใบเสนอราคากับบันทึกหลักฐาน  โดยปกติ เราจะเก็บข้อมูลไว้ในระบบคำร้องฝ่ายบริการลูกค้าเป็นเวลา 3 ปี หลังจากได้รับใบเสร็จ  เว้นแต่จะต้องใช้ข้อมูลในกรณีต้องจัดการแก้ไขประเด็นปัญหา

ประเทศที่มีการดำเนินการ

BWI ดำเนินการในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเป็นไปตามกฎหมายของประเทศดังกล่าว บุคคลที่เสนอข้อมูลให้ BWI หรือเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ของ BWI ควรตระหนักว่ากฎหมายต่างๆของประเทศสหรัฐอเมริกาอาจแตกต่างจากกฎหมายในประเทศที่ท่านมี ภูมิลำเนาเช่น อาจมีสถานการณ์ที่ท่านต้องแชร์ข้อมูลส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา  รายละเอียดต่อไปนี้เป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลที่ BWI ได้รับจากประเทศอื่นๆ หรือที่ BWI ส่งไปยังประเทศอื่นๆ:

 • การส่งข้อมูลจากสหภาพยุโรป BWI ปฏิบัติตามกรอบข้อตกลงการโอนข้อมูลระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับสหภาพยุโรปและกรอบข้อตกลงการโอนข้อมูลระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ตามที่กระทรวงพาณิชย์ของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดเกี่ยวกับการเก็บ การใช้ และการคงไว้ซึ่งข้อมูลส่วนตัวจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป และประเทศสวิตเซอแลนด์  BWI ได้ยื่นหนังสือรับรองตนว่าได้ปฏิบัติตามกรอบข้อตกลงการโอนข้อมูลในเรื่องการแจ้งเตือน ทางเลือก การถ่ายข้อมูล ความปลอดภัย การรวบรวมข้อมูล การเข้าถึง และการใช้บังคับเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัว หากมีการขัดกันระหว่างนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้กับหลักเกณฑ์ในกรอบข้อตกลงการโอนข้อมูล  ให้ใช้หลักเกณฑ์ในกรอบข้อตกลงการโอนข้อมูลบังคับ  เมื่อประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับข้อมูลของท่าน หากมีการส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ดำเนินการภายนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป  BWI จะดำเนินการเพื่อให้แน่ชัดว่าผู้ดำเนินการดังกล่าวปฏิบัติตามหลักสารบัญญัติของร่างกฎหมาย  คุ้มครองข้อมูลส่วนตัว และ/หรือกรอบข้อตกลงการโอนข้อมูล หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อป้องกันต่างๆที่ใช้บังคับกรณีมีการส่งข้อมูลในภายหน้า  สามารถติดต่อเราผ่านช่องทางการติดต่อที่ระบุด้านล่าง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมป้องกันความเป็นส่วนตัวและดูหนังสือรับรองของ  BWI กรุณาเข้าไปที่ http://www.privacyshield.gov.  ขอให้ทราบว่าการละเมิดข้อผูกพันของ BWI เกี่ยวกับกรอบข้อตกลงการโอนข้อมูล อาจถูกหน่วยงานรัฐบาลกลาง   และ/หรือกระทรวงพาณิชย์ของประเทศสหรัฐอเมริกาตรวจสอบได้  หากรู้สึกว่า BWI จัดการข้อมูลส่วนตัวผิดพลาดโดยละเมิดหลักเกณฑ์ในกรอบข้อตกลงการโอนข้อมูล กรุณาติดต่อ BWI ตามที่อยู่ด้านล่าง พร้อมกับแนบรายละเอียดคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษร หลังจากที่ได้รับคำร้องดังกล่าว ตัวแทนจากแผนกบริการลูกค้าสัมพันธ์จะติดต่อท่านเพื่อตกลงเรื่องเวลาเพื่อหารือเกี่ยวกับ  คำร้องขอดังกล่าว BWI มีความตั้งใจที่ในการจัดการกับปัญหาและคำร้องทั้งหมดตามที่ได้ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้และ  หลักเกณฑ์ในกรอบข้อตกลงการโอนข้อมูล และจะทุ่มเทในการประสานงานอันเนื่องมาจากคำร้องดังกล่าว  สำหรับคำร้องที่ไม่ได้รับการแก้ไขภายใต้หลักเกณฑ์ในกรอบข้อตกลงการโอนข้อมูล BWI ยอมรับที่จะเข้าร่วมโปรแรมกรอบข้อตกลงการโอนข้อมูลของ JAMS EU ซึ
**หากเลือกสะสมไมล์กับสายการบินพันธมิตร ข้อมูลสมาชิกบัญชี Best Western Rewards ของท่านจะถูกส่งไปยังสายการบินพันธมิตรด้วย

Thank You

Thank you for enrolling in Best Western Rewards®. Your membership materials will be sent shortly.

Menu

 Thai ไทย (ภาษาไทย)
Menu