Customer Service Center

คำถามที่พบบ่อย

หากท่านมีความประสงค์จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าพักครั้งล่าสุดของท่านหรือเพียงแค่ต้องการคำตอบเกี่ยวกับ Best Western Hotels & Resorts โปรดติดต่อเราผ่านสำนักงานการจองห้องพักในทั่วโลกของเรา เราพร้อมให้บริการแก่ท่านตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์

สำหรับคำถามเกี่ยวกับบัญชี BEST WESTERN REWARDS® ของท่าน รวมถึงวิธีการได้รับและการใช้คะแนน โปรดไปที่  BEST WESTERN REWARDS® SERVICE CENTER.

ข้อกำหนด/คำถาม เกี่ยวกับการจองห้องพัก

ฉันจำเป็นต้องใช้บัตรเครดิตในการสำรองห้องพักของโรงแรมหรือไม่?

จำเป็น ในการสำรองห้องพักของโรงแรมทางออนไลน์ในทั่วโลก Best Western กำหนดให้ต้องทำการจองโดยใช้บัตรเครดิต ซึ่งจะเป็นการรับประกันความมีพร้อมของห้องพักโรงแรมหรือโมเต็ลที่ท่านสำรองไว้จนถึงวันที่ท่านมาถึง อย่างไรก็ตาม ทางเราจะยังไม่เรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของท่านจนกว่าท่านจะมาถึงโรงแรม ยกเว้นในกรณีที่โรงแรมที่ท่านสำรองไว้มีนโยบายที่จะต้องชำระเงินล่วงหน้าหรือวางเงินมัดจำก่อนเข้าพัก ทั้งนี้ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระเงิน การวางเงินมัดจำ และการยกเลิกจะแสดงขึ้นในระหว่างขั้นตอนการยืนยันทางออนไลน์.

หากท่านไม่ทำการยกเลิกการสำรองห้องพักทางออนไลน์ตามนโยบายการยกเลิกของโรงแรมนั้นๆ ท่านจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการพักโรงแรมในอัตราหนึ่งคืน ยกเว้นในกรณีการสำรองโรงแรมทางออนไลน์ของท่านมีข้อกำหนดให้ทำการชำระเงินเต็มจำนวนล่วงหน้าหรือการชำระเงินเต็มจำนวนสำหรับระยะเวลาการเข้าพักที่สั้นที่สุด.

หากท่านไม่มีความประสงค์ที่จะใช้บัตรเครดิตของท่านทางออนไลน์ เราขอเชิญให้ท่านติดต่อสำนักงานการจองห้องพักจอง Best Western ทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 1-800-564-2515 (อเมริกาเหนือ) หรือทำการติดต่อศูนย์การจองห้องพักในทั่วโลกในภูมิภาคที่ท่านอยู่.

นโยบายการยกเลิกการสำรองห้องพักทางออนไลน์ของ Best Western มีอะไรบ้าง.

นโยบายการยกเลิกการจองห้องพักของ Best Western จะแตกต่างกันไปตามที่ตั้งของโรงแรมในแต่ละพื้นที่ โปรดอ่านนโยบายของโรงแรม Best Western แต่ละแห่งก่อนดำเนินการยืนยันการจองการเดินทางของท่านในระหว่างขั้นตอนการจองทางออนไลน์.

หากท่านไม่ยกเลิกการสำรองห้องพักทางออนไลน์ตามนโยบายการยกเลิกของโรงแรมนั้นๆ ท่านจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการพักโรงแรมในอัตราหนึ่งคืน ยกเว้นในกรณีการสำรองห้องพักทางออนไลน์ของท่านมีข้อกำหนดให้ทำการชำระเงินเต็มจำนวนล่วงหน้าหรือการชำระเงินเต็มจำนวนสำหรับระยะเวลาการเข้าพักที่สั้นที่สุด.

ในกรณีที่มีข้อกำหนดให้ทำการชำระเงินเต็มจำนวนล่วงหน้า ท่านจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการเข้าพักเต็มระยะเวลาที่ท่านได้ทำการสำรองห้องพักไว้ยกเว้นในกรณีที่ท่านทำการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองตามข้อกำหนดของนโยบายการยกเลิกการจองของโรงแรมนั้นๆ ทั้งนี้ สำหรับในช่วงระยะเวลาการเดินทางบางช่วงเช่น วันหยุด และกิจกรรมพิเศษ ทางโรงแรมอาจกำหนดให้ท่านต้องเข้าพักเป็นระยะเวลาอย่างต่ำที่ระยะเวลาหนึ่ง นอกจากนี้ ในกรณีของการจองเพื่อเข้าพักเป็นระยะเวลาที่สั้นที่สุดตามที่กำหนด หากท่านเช็คเอาท์ก่อนวันเดินทางที่แจ้งไว้ในตอนที่จองท่านจะถูกเรียกเก็บเงินค่าที่พักเต็มระยะเวลาตามที่ท่านได้จองห้องพักไว้.

หากมีความประสงค์ที่จะทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการยกเลิกการจองห้องพักของโรงแรม โปรดติดต่อกับโรงแรมนั้นๆ โดยตรงหรือติดต่อศูนย์การจองห้องพักในทั่วโลกของเราในภูมิภาคที่ท่านอยู่.

จะมีการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของฉันหรือไม่ หากฉันลืมยกเลิกการจองห้องพักในโรงแรมของฉัน?

ใช่ จะมีการเรียกเก็บเงิน การสำรองห้องพักจะได้รับการยืนยันไปยังบัตรเครดิตของท่าน ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเรียกเก็บเงินท่านจะต้องยกเลิกการจองตามนโยบายการยกเลิกการจองตามที่ระบุไว้ของโรงแรมนั้นๆ ดังนั้น โปรดอ่านทบทวนนโยบายการยกเลิกการจองห้องพักของโรงแรมที่ท่านทำการจองอย่างละเอียด.

ฉันมีคำถามเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงิน?

การเรียกเก็บเงินจะดำเนินการโดยผู้ให้บริการที่พักนั้นๆ ทั้งนี้ การติดต่อโรงแรมโดยตรงอาจลดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาของท่าน โปรดเริ่มต้นการค้นหาของคุณที่นี่สำหรับข้อมูลการติดต่อกับผู้ให้บริการที่พัก.

หากท่านมีความประสงค์ดังกล่าว ท่านอาจให้ข้อมูลของท่านแก่ทางเรา แล้วเราจะบันทึกข้อคิดเห็นของท่านเป็นเอกสารและส่งต่อให้กับผู้ให้บริการที่พักนั้นๆ จากนั้นผู้ให้บริการที่พักดังกล่าวจะทำการตอบข้อคิดเห็นของท่านผ่านทางอีเมล โทรศัพท์ หรือทางไปรษณีย์โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นี่คือรายชื่อของสำนักงานการจองห้องพักในทั่วโลกของเรา โดยท่านสามารถทำการจองห้องพักหรือขอความช่วยเหลือผ่านทางหมายเลขเหล่านี้ได้ เราพร้อมให้บริการแก่ท่านตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์.

การเปลี่ยนหรือการยกเลิกการจองห้องพักของฉัน

 

ฉันต้องการที่จะเปลี่ยนหรือยกเลิกการจองห้องพัก

หากมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนหรือการยกเลิกการจองห้องพักโดยที่อยู่ในกรอบระยะเวลาที่สามารถทำการยกเลิกได้ โปรดไปที่หน้าตรวจสอบการจอง.

ฉันสามารถดูการจองห้องพักของฉันทางออนไลน์ได้อย่างไร?

หากท่านทำการจองห้องพักผ่านทาง Bestwestern.com โปรดไปที่หน้าตรวจสอบการจองเพื่อค้นหาการจองที่มีอยู่ของท่าน โดยทำการป้อนชื่อและนามสกุลรวมถึงหมายเลขการยืนยันของท่าน หรือสามารถเข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขสมาชิก Best Western Rewards® ของท่านเพื่อดูรายละเอียดของการจองโรงแรมของท่าน.

ฉันสามารถแก้ไขหรือยกเลิกการจองของฉันได้อย่างไร?

หากท่านทำการจองห้องพักของโรงแรมผ่านทาง bestwestern.com (และยังอยู่ภายในกรอบระยะเวลาที่สามารถทำการยกเลิก/ แก้ไขได้) ท่านอาจทำการค้นหาและแก้ไขข้อมูลการจองดังกล่าวผ่านทางหน้าเช็คเอาต์ของเรา โดยเพียงทำการป้อนชื่อและนามสกุลและหมายเลขการยืนยันของท่าน.

ฉันลืม/ทำหมายเลขการยืนยันของฉันหาย ฉันจะหาหมายเลขดังกล่าวได้อย่างไร?

หากมีความประสงค์ที่จะเรียกดูหมายเลขการยืนยันของท่าน โปรดทำการติดต่อศูนย์การจองห้องพักในทั่วโลกในภูมิภาคที่ท่านอยู่ หรือทำการติดต่อกับโรงแรมที่ท่านได้จองห้องพักไว้ หากท่านทำการจองห้องพักผ่านทางโรงแรมโดยตรง ท่านอาจต้องทำการติดต่อกับทางโรงแรมโดยตรงเพื่อเรียกดูหมายเลขการยืนยันของท่าน.

ฉันสามารถแก้ไขหรือยกเลิกการจองห้องพักทำการจองผ่านทางโรงแรมโดยตรงได้หรือไม่

โปรดทำการติดต่อกับทางโรงแรมโดยตรงเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงการจองดังกล่าว ทั้งนี้ การจองที่ทำผ่านทางโรงแรมโดยตรงจะไม่สามารถแก้ไขหรือยกเลิกผ่านทาง bestwestern.com ได้.

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรม

 

ฉันสามารถหาข้อมูลการติดต่อสำหรับแต่ละโรงแรม Best Western ได้อย่างไร?

ข้อมูลการติดต่อโรงแรม (เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขแฟกซ์) จะแสดงอยู่ที่ด้านบนสุดของหน้าภาพรวมของโรงแรมแต่ละแห่ง โปรดไปที่หน้าแรกของ Best Western เพื่อเริ่มต้นการค้นหาของท่าน.

ฉันสามารถร้องขอเป็นกรณีพิเศษเกี่ยวกับการเข้าพักของฉันได้อย่างไร?

ท่านสามารถร้องขอเป็นกรณีพิเศษได้เมื่อทำการจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ การร้องขอเตียงเสริมที่พับได้ เปลและการสูบบุหรี่ รวมทั้งสามารถแจ้งคำขอต่างๆ ที่ระบุไว้ในส่วนความคิดเห็นในระหว่างขั้นตอนการจองทางออนไลน์ได้ อย่างไรก็ตาม คำขอเป็นกรณีพิเศษเหล่านี้จะไม่ได้รับการรับประกันและจะได้รับการจัดให้ขึ้นอยู่กับการมีพร้อมของสิ่งที่ร้องขอในเวลาที่เช็คอิน แต่เราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อตอบสนองต่อคำขอของท่าน หากท่านมีความต้องการหรือคำถามที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับคำขอของท่านโปรดติดต่อกับทางโรงแรมโดยตรง.

ฉันจะหาโรงแรมที่พักสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษทางร่างกายจากโรงแรมแต่ละแห่งในเครือของ Best Western ได้อย่างไร?

โปรดดูที่หน้าที่เฉพาะเจาะจงของโรงแรม Best Western ที่ bestwestern.com เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับที่พักรวมถึงข้อกำหนดหรือบริการพิเศษ หากไม่มีข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงระบุไว้ โปรดติดต่อกับทางโรงแรมโดยตรงหรือติดต่อศูนย์การจองห้องพักของเราที่หมายเลข 1-800-564-2515 ในอเมริกาเหนือหรือศูนย์การจองห้องพักในทั่วโลกในภูมิภาคที่ท่านอาศัยอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.

เด็กสามารถเข้าพักที่โรงแรมในเครือของ Best Western โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายได้หรือไม่?

เด็กอายุ 12 ปีหรือต่ำกว่าสามารถเข้าพักได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ Best Western ในอเมริกาเหนือ โรงแรมในอเมริกาเหนือหลายแห่งต่างมีข้อเสนอพิเศษสำหรับการพักเป็นครอบครัวซึ่งรวมถึงการให้เด็กอายุ 18 ปีหรือต่ำกว่าสามารถเข้าพักได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โปรดตรวจสอบหน้าข้อมูลของโรงแรมหรือเว็บไซต์ของโรงแรมแต่ละแห่งเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายสำหรับเด็ก อย่างไรก็ตาม นโยบายเกี่ยวกับเด็กของโรงแรม Best Western ที่ตั้งอยู่นอกทวีปอเมริกาเหนืออาจแตกต่างกันออกไป ดังนั้น โปรดตรวจสอบที่เว็บไซต์ของโรงแรมนั้นๆ เพื่อดูข้อมูล หากไม่มีข้อมูลปรากฏในเว็บไซต์ โปรดติดต่อกับทางโรงแรมโดยตรงหรือติดต่อศูนย์จองห้องพักในทั่วโลกของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.

จะทำอย่างไรหากฉันลืมสิ่งของไว้ในโรงแรมที่ฉันเข้าพัก?

ในกรณีที่มีการลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรม โปรดติดต่อกับทางโรงแรมโดยตรง หากท่านสามารถทำได้ทันทีที่ท่านตระหนักว่าได้ลืมสิ่งของไว้ โอกาสที่จะได้ของดังกล่าวคืนก็จะมีสูงขึ้น และหากมีการพบสิ่งของที่ลืมไว้แล้วโรงแรมก็จะแนะนำท่านถึงวิธีในการรับสิ่งของของท่านคืน.

Menu [TH]

 Thai ไทย (ภาษาไทย)
Menu