• หน้าแรก

 

* cho biết đây là trường bắt buộc

Thank You

Thank you for enrolling in Best Western Rewards®. Your membership materials will be sent shortly.

เข้าร่วมรายการสะสมแต้ม

ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลส่วนตัว

ที่อยู่

ติดต่อ

สิทธิพิเศษในการสะสมคะแนน

ตั้งค่าการสื่อสาร

Tôi muốn nhận quảng cáo và tài liệu tiếp thị từ Best Western

Tôi muốn nhận quảng cáo và tài liệu tiếp thị từ đối tác kinh doanh bên thứ ba của Best Western.

Privacy Policy

Privacy Policy

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อกันยายน พ.ศ. 2559

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC.

Best Western International, Inc. (อ้างถึงต่อไปนี้ว่า "BWI" "เรา" และ "พวกเรา") ฟมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณและต้องการให้คุณคุ้นเคยกับวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวอันกำหนดไว้ด้านล่าง การอ้างอิงถึง “BWI” “เรา” และ “พวกเรา” ขึ้นอยู่กับบริบทตลอดนโยบายนี้ใช้หมายถึง BWI และบริษัทในเครือของ BWI

การใช้เว็บไซต์นี้หรือแอปพลิเคชันบนมือถือ ("ไซต์") การให้ข้อมูลส่วนตัว (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) ต่อ BWI หรืออื่นๆ แสดงความยินยอมของคุณในการรับข้อมูลการตลาดหรือข้อมูลอื่นจากเรา ถือว่าคุณยินยอมให้เราดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณตามที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของนโยบายนี้โปรดอย่าใช้ไซต์หรือให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆแก่ BWI ผ่านไซต์หรืออื่นๆของเรา

นโยบายนี้ไม่ได้กล่าวถึงการรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลโดยบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงบุคคลที่สามที่เป็นเจ้าของหรือบริหารโรงแรมและที่พักที่มีตรา Best Western® ("Licensed Hotels") และองค์กรในเครือที่เป็นบุคคลที่สามและที่ได้รับอนุญาติให้ sublicense Licensed Hotels ภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกาในหลายประเทศและพื้นที่อื่นๆทั่วโลก ("บริษัทในเครือ") โปรดทราบว่าโรงแรมที่ได้รับอนุญาตและบริษัทในเครือเป็นองค์กรอิสระจากกันไม่อยู่ภายใต้การเป็นเจ้าของหรือการควบคุมโดย BWI หรือ บริษัทย่อยของ BWI โรงแรมที่ได้รับอนุญาตและบริษัทในเครืออาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเองซึ่งอาจแตกต่างจากนโยบายนี้ หากต้องรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของโรงแรมหรือบริษัทในเครือที่ได้รับอนุญาต โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนั้นๆเอง ไม่ใช่นโยบายนี้

แม้ว่านโยบายนี้มีจุดประสงค์เพื่ออธิบายถึงการประมวลผลข้อมูลที่ครอบคลุมโดยกว้าง แต่กิจกรรมเหล่านี้อาจมีข้อ จำกัดในเขตอำนาจศาลบางแห่ง ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของกฎหมาย หากขอบเขตกิจกรรมใดๆที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ไม่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายของ ประเทศ รัฐ หรือจังหวัดของคุณ คุณต้องยอมรับว่าส่วนที่เหลือของนโยบายนี้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้บังคับได้จะมีผลสูงสุดเท่าที่กฎหมายอนุญาต

ข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวม

BWI อาจจะเก็บรวบรวม "ข้อมูลส่วนตัว" จากคุณ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ระบุตัวตนของคุณ หรือใช้ระบุตัวตนของคุณได้ เช่น เราอาจจะรวบรวม:

 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ อีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ;
 • หมายเลขบัตรเครดิตหรือหมายเลขบัญชีที่ใช้ชำระเงินอื่นๆ ที่อยู่จัดส่งใบเรียกชำระเงิน และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการรับชำระเงินและการเรียกชำระเงิน (“ข้อมูลการรับชำระเงิน”);
 • ข้อมูลสมาชิก Best Western Rewards®("BWR®") loyalty program, ข้อมูลบัญชีออนไลน์, โปรไฟล์ หรือรหัสผ่าน และ frequent flyer หรือ travel partner program affiliation;
 • บันทึกและสำเนาของจดหมายโต้ตอบถ้าคุณได้เคยติดต่อกับเรา;
 • ข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินการตามคำขอร้องพิเศษ (เช่น ข้อมูลสุขภาพที่ทำให้ต้องมีการจัดเตรียมความพร้อมในการเข้าพักที่พิเศษออกไป);
 • ข้อมูลการเข้าพัก รวมถึงโรงแรมที่คุณได้เคยพักมา วันที่เข้าพักและออก สินค้าและบริการที่ซื้อ;
 • ข้อมูลที่รวบรวมได้จากระบบโทรทัศน์วงจรปิด บัตรกุญแจและระบบรักษาความปลอดภัยอื่นๆ; และ
 • ในบางสถานการณ์เท่านั้น ข้อมูลที่เกี่ยวกับเครดิตของคุณ

เราอาจจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณจากหลายแหล่ง รวมไปถึง:

 • จากไซต์นี้;
 • จากการเข้าจองที่พัก และศูนย์บริการทางโทรศัพท์;
 • จากสื่อสังคมออนไลน์ และ สื่อช่องทางอื่น (เช่น Facebook, Twitter);
 • จากบริษัทย่อยของ BWI และจากโรงแรมที่ได้รับอนุญาต บริษัทในเครือ และบุคคลที่สามอื่นๆ; หรือ
 • เมื่อคุณยินยอมมอบข้อมูลกับเรา รวมถึงเมื่อเชื่อมโยงกับ loyalty program ของเรา (เช่น BWR)

เราอาจรวมข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวมไว้กับข้อมูลส่วนตัวที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะพร้อมกับข้อมูลส่วนตัวที่เราได้รับจากคนอื่นหรืออ้างอิงโยงกับผู้อื่นได้ การรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนตัว ไม่ว่าจะแยกหรือรวมกัน เป็นการดำเนินการโดยสอดคล้องและเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้

ถ้าคุณทำการแบ่งปัน “ข้อมูลที่เป็นความลับ” (เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคุณ) กับเรา ข้อมูลนั้นจะถูกใช้เฉพาะที่จำเป็นในการทำตามคำขอพิเศษ (เช่น เมื่อคุณต้องการความสะดวกพิเศษที่ตรงกับสถานะทางสุขภาพของคุณ) เช่น หากคุณมีความสมัครใจในการสื่อสารข้อมูลด้านสุขภาพกับเรา เราอาจจะจัดเก็บและใช้ข้อมูลนั้นสำหรับโรงแรมที่ได้รับอนุญาตเพื่อจัดหาห้องที่พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่เหมาะสม เราจะไม่เก็บรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลที่เป็นความลับเว้นแต่ว่าจะได้รับด้วยความสมัครใจจากคุณ จากการให้ข้อมูลที่มีความสำคัญเช่นนี้คุณจะต้องระบุไว้อย่างชัดแจ้งว่ายินยอมให้เราทำการรวบรวม ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลนั้นให้เป็นไปตามข้อกำหนดของนโยบายนี้

 

Best Western Rewards® (“BWR®”) Program

ในการลงทะเบียนในโปรแกรม BWR คุณต้องส่งบางส่วนของข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และหมายเลขโทรศัพท์ให้กับเรา ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างและจัดการบัญชีผู้ใช้และการจัดการโปรแกรม BWR และการให้สิทธิประโยชน์ของโปรแกรม BWR แก่คุณได้.

การลงทะเบียนในหรือการรักษาสมาชิกภาพในโปรแกรม BWR จะถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรม BWR (ดูได้ที่ Www.Bestwesternrewards.Com) ของคุณ และยินยอมอย่างชัดแจ้งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อการดำเนินการทั้งหมดที่ทำโดยเราต่อข้อมูลส่วนตัวของคุณตามนโยบายนี้ การใช้งานไซต์อย่างต่อเนื่องหลังจากหมดอายุของโปรแกรม BWR ถือว่าเป็นความยินยอมโดยนัยต่อการดำเนินการทั้งหมดโดยเราต่อข้อมูลส่วนตัวของคุณตามนโยบายนี้.

เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไรบ้าง

BWI เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ผู้เยี่ยมชมไซต์ และผู้อื่นเพื่อที่เราจะสามารถมอบประสบการณ์ที่เหมาะสมต่อความต้องการของบุคคลดังกล่าว BWI อาจเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเพื่อหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • ดำเนินการสำรองห้องพักและคำร้องขอข้อมูลให้เสร็จสิ้น เพื่อตอบสนองคำขอของคุณ เช่นการทำธุรกรรมบัตรเครดิต หรือสำรองห้องพักที่โรงแรมที่ได้รับอนุญาตทั่วโลกผ่านระบบการจองของเรา หรือการตอบสนองต่อคำขอของคุณที่เราได้ทำการสื่อสารทางการตลาด การให้ข้อมูล หรือจดหมายข่าวอื่นๆเพื่อคุณ (และได้จัดเตรียมจดหมายข่าวดังกล่าว และไซต์ให้เหมาะสมกับความชอบของคุณ) เช่น เมื่อคุณสำรองห้องพักผ่านระบบการจองที่ส่วนกลางของ BWI เราอาจรวบรวมข้อมูลการชำระเงินจากคุณ อาจใช้ และเปิดเผยข้อมูลการชำระเงินดังกล่าว เพื่อตอบสนองความต้องการสำรองห้องพัก BWI มีไซต์อยู่ทั่วโลก ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ และฐานข้อมูลในสหรัฐอเมริกาและสถานที่อื่นๆทั่วโลกเพื่อช่วยให้ BWI ดำเนินการและสะดวกในการดำเนินงาน และการบำรุงรักษาระบบการจองส่วนกลาง
 • โปรแกรมสมาชิก ในการจัดการและการใช้งานโปรแกรมสำหรับสมาชิกรวมทั้ง loyalty program เช่น BWR ที่อนุญาตให้สมาชิกได้รับคะแนน และแลกของรางวัล หรือเครดิตอันเนื่องมากับโปรแกรม อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับโปรแกรม BWR ฉบับสมบูรณ์
 • Best Western Travel Card® เพื่อดำเนินการและจัดส่งบัตร Best Western Travel Card ซึ่งเป็นบัตรที่เก็บไว้แลกเป็นค่าใช้จ่ายที่พัก (อัตราค่าห้องพักและภาษี) สำหรับการเข้าพักในโรงแรมที่ได้รับอนุญาตทั่วโลก เราอาจจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อจำเป็นที่จะอนุญาตให้มีการใช้งานและการแลกของรางวัลของคุณจาก Best Western Travel Card โปรดศึกษาข้อกำหนดการใช้และเงื่อนไขของ Best Western Travel Card ฉบับสมบูรณ์ได้ที่ Www.Travelcard.Bestwestern.Com
 • การบริหารงานและการสื่อสารอื่นๆ เพื่อส่งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับไซต์ การเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบาย หรือข้อมูลทางการบริหารอื่นๆ (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการจองที่พักสำหรับการเดินทางของคุณ เช่นการยืนยันการจองห้องพัก) เราอาจจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับและ/หรือ ถ้าคุณได้ยินยอม แจ้งคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โปรแกรม การปรับปรุง กิจกรรม ข้อเสนอพิเศษ และการบริการของ BWI บริษัทย่อยของ BWI และบุคคลที่สาม (รวมถึงโรงแรมที่ได้รับอนุญาต และบริษัทในเครือ) ที่อาจเป็นที่สนใจของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ส่วน “ทางเลือกของคุณ” ในด้านล่างของนโยบายนี้
 • โปรโมชั่น เพื่อดำเนินการชิงโชค แข่งขัน หรือกิจกรรมการตลาด หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ (รวมเรียกว่า "โปรโมชั่น") โดยปรกติแล้วเราจะขอให้มอบข้อมูลส่วนตัวบางอย่างเมื่อคุณมีส่วนเข้าร่วมในโปรโมชั่นดังกล่าวและได้ชนะรางวัล และเราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวนั้นในการจัดการโปรโมชั่น การมีส่วนร่วมในโปรโมชั่นเหล่านี้เป็นไปตามความสมัครใจของคุณโดยแท้และคุณมีทางเลือกว่าจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณหรือไม่ ท่านควรตรวจสอบกฎเกณฑ์ใดๆของแต่ละโปรโมชั่นที่คุณมีส่วนร่วมเพราะมันอาจมีข้อมูลที่สำคัญเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณโดย BWI ในกรณีที่กฎระเบียบด้านโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้องกับการรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณขัดแย้งกับนโยบายนี้ กฎระเบียบด้านโปรโมชั่นจะมีผลบังคับใช้แทน
 • การสำรวจ เพื่อดำเนินการหรืออำนวยความสะดวกในการสำรวจ และการขอคำตอบจากแบบสอบถาม เพื่อช่วยพัฒนาสินค้าและบริการแก่ผู้เข้าพักและผู้เข้าชมไซต์ให้ดีขึ้น การตอบรับการสำรวจหรือแบบสอบถามใดๆเป็นไปตามความสมัครใจของคุณเท่านั้น
 • การดูแลลูกค้า เพื่อติดตาม ดำเนินการ และตอบสนองเกี่ยวกับการดูแลลูกค้า และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า นอกจากนี้เรายังอาจส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านไปยังผู้ให้บริการบุคคลที่ที่สาม บริษัทในเครือ และโรงแรมที่ได้รับอนุญาต เพื่อให้บุคคลที่สามเหล่านี้ติดตาม ดำเนินการ และตอบสนองเกี่ยวกับการดูแลลูกค้า
 • จุดประสงค์ทางกิจการภายใน เพื่อวัตถุประสงค์ทางกิจการภายในของเรา เช่นการวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบ การพัฒนาสินค้าใหม่ พัฒนาไซต์ การปรับปรุงบริการของเรา ค้นหารูปแบบแนวโน้มการใช้งานและการเยี่ยมชม การประเมินประสิทธิผลของโปรโมชั่นของเรา และภาระผูกพันตามสัญญา (เช่นภาระผูกพันตามสัญญาเนื่องจากการสะสมคะแนน การรับแลกของรางวัลจากคะแนน BWR หรือไมล์สะสมจากสายการบินผ่านพันธมิตรสายการบินของเรา)
 • หน้าที่ตามกฎหมายของเรา เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบ หรือความต้องการที่สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับ คำสั่งศาลหมายศาล หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ
 • เงื่อนไขการใช้งาน เราอาจบังคับใช้หรือใช้ข้อกำหนดการใช้งานและ/หรือข้อตกลงและนโยบายอื่นๆ
 • อีเมล์ถึงมิตร เพื่อที่จะอนุญาตให้คุณสามารถส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า บริการ และโรงแรมที่ได้รับอนุญาตของเราให้กับบุคคลอื่น เช่น เพื่อน หรือเพื่อนร่วมงาน หากคุณต้องการใช้คุณสมบัตินี้คุณอาจจะต้องและเราอาจจะใช้ชื่อและอีเมล์ของแต่ละบุคคลให้กับเราเพื่อส่งข้อความดังกล่าวให้กับบุคคลดังกล่าว (และข้อมูลส่วนตัวใดๆ เช่น ชื่อและอีเมล์ของคุณที่ให้ไว้สำหรับส่งข้อมูลดังกล่าวจะมีการเปิดเผยให้กับบุคคลดังกล่าว) โดยการใช้งานนี้คุณยืนยันว่าคุณมีสิทธิที่จะใช้ และให้เรามีชื่อและอีเมล์ของผู้รับเพื่อวัตถุประสงค์นี้ เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้รับเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆมากกว่าที่จะใช้ส่งอีเมล์ เว้นแต่ว่าเราได้เปิดเผยวัตถุประสงค์อื่นๆให้คุณในขณะที่คุณให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวให้กับเรา หรือถ้าเรามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวด้วยวิธีการอื่นๆแยกไว้ต่างหาก
 • บัตรเครดิตร่วมแบรนด์ เพื่อส่งเสริมและประเมินการมีสิทธิ์สำหรับบัตรเครดิตร่วมแบรนด์ของ Best Western
 • การใช้งานอื่นๆ เราอาจจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณในรูปแบบอื่นๆ ตามที่อธิบายไว้เมื่อคุณให้ข้อมูลดังกล่าวกับเรา หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆด้วยความยินยอมของคุณ

วิธีการที่เราแบ่งปันและเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

 • บริษัทย่อยของ BWI เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับบริษัทย่อยของ BWI และพวกเขาอาจจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ บริษัทย่อยของ BWI จะต้องปกป้องข้อมูลดังกล่าวของคุณให้สอดคล้องกับนโยบายนี้ BWI เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวมาใช้ร่วมกัน
 • โรงแรมที่ได้รับอนุญาต บริษัทในเครือ และบุคคลที่สาม เรายังอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับโรงแรมที่ได้รับอนุญาต บริษัทในเครือ และบุคคลที่สามอื่นๆที่อยู่ทั่วโลก เพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ (เช่น การส่งข้อมูลการจองของคุณไปยังโรงแรมที่ได้รับอนุญาตหรือบริษัทในเครือ เพื่อให้โรงแรมที่ได้รับอนุญาตหรือบริษัทในเครือ หรือบุคคลที่สามอื่นๆที่มีข้อมูลเกี่ยวกับรางวัลตอบแทน คะแนน หรือเครดิตที่คุณได้รับจาก BWR และเพื่อช่วยให้โรงแรมที่ได้รับอนุญาต บริษัทในเครือ และบุคคลที่สาม ได้ตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์ได้และ / หรือแจ้งให้คุณทราบถึงสินค้า โปรแกรม บริการ และโปรโมชั่นที่เราเชื่อว่าอาจจะเป็นที่สนใจของคุณ ถ้าคุณมีได้ให้ความยินยอมให้เราทำได้)
 • บุคคลที่สามที่ให้บริการ BWI ใช้บริการผู้ให้บริการจากบุคคลที่สามจำนวนมากเพื่อให้สินค้าและบริการบางอย่างในนามของเรา รวมถึงบริการจองห้องพัก บริการการรับชำระเงินและเรียกเก็บเงินด้วยบัตรเครดิต บริการด้านไอที การดูแลลูกค้า การส่งอีเมล์ บริการการสื่อสาร การจัดส่งข้อความส่งเสริมการขายและการตลาดโดยอีเมล์และไปรษณีย์ การสำรวจผู้เข้าพักและโปรโมชั่น การบริหาร การวิเคราะห์ข้อมูลและบริการอื่นๆที่คล้ายกัน เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการรับบริการจากบุคคลที่สามเหล่านี้ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของธุรกิจ BWI รวมทั้งการทำงานของโปรแกรม เช่น BWR และ Best Western Travel Card เมื่อเรา outsource การประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณไปยังบุคคลที่สาม หรือให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณไปยังผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เราสั่งให้บุคคลที่สามเหล่านี้ปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม และจำกัดการใช้งานของพวกเขาเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการที่เราได้เปิดเผยแก่พวกเขา
 • คู่ค้าทางธุรกิจ BWR BWI อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับบริษัทที่ร่วมมือกับเรา หรือบริษัทที่เข้าร่วมในโปรแกรม BWR ของเราที่จะช่วยให้คุณสะสมคะแนน แลกของรางวัล หรือเครดิตจากสมาชิกภาพ BWR ของคุณ ให้สอดคล้องกับความชอบของรายได้และรายจ่ายที่คุณเลือกตั้งค่า (เช่น การเลือกพันธมิตรสายการบินเพื่อให้คุณได้สะสมคะแนน BWR)
 • โปรโมชั่น ข้อมูลส่วนตัวส่งที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับโปรโมชั่นอาจถูกแบ่งปันใช้ร่วมกันกับผู้ให้การบริการบุคคลที่สามของโปรโมชั่นดังกล่าว (ไม่คำนึงถึงว่าโปรโมชั่นดังกล่าวจะมีเราเป็นเจ้าภาพ) หรือไม่เช่นนั้นจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับโปรโมชั่นดังกล่าว
 • การโอนสิทธิ์ ในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กรใดๆ การควบรวมกิจการ ขายกิจการ ร่วมค้า โอน หรือการจำหน่ายอื่นๆทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ BWI หรือทรัพย์สิน ธุรกิจ หรือหุ้นของบริษัทย่อยของ BWI (รวมทั้งการเนื่องมาจากการล้มละลาย หรือการดำเนินการใดๆที่คล้ายกัน) เราอาจถ่ายโอนข้อมูลใดๆหรือทั้งหมดที่เรารวบรวมตามนโยบายนี้ ผู้รับสืบทอด หรือผู้รับโอน อาจจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้
 • ที่รวมของเครือข่ายสังคมออนไลน์ BWI อาจให้บริการแบบโต้ตอบ (เช่น กระดานข้อความ ฟอรั่ม และบล็อก) ซึ่งคุณสามารถโพสต์ข้อมูลและเนื้อหาในไซต์ โปรดทราบว่าข้อมูลใดๆที่คุณเปิดเผยผ่านบริการดังกล่าวจะกลายเป็นข้อมูลสาธารณะ และอาจจะมีผู้เข้าชมไซต์และให้ประชาชนทั่วไปได้รับข้อมูลเหล่านี้ เราขอแนะนำให้คุณใช้ดุลยพินิจและความระมัดระวังในการตัดสินใจที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณหรือข้อมูลอื่นๆผ่านการบริการเหล่านี้ หากคุณสมัครใจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณผ่านบริการดังกล่าว ข้อมูลนั้นอาจถูกเข้าถึงโดยประชาชนทั่วไปและถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆก็ได้
 • การบังคับใช้กฎหมายเหตุฉุกเฉินการปฏิบัติตาม เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณ: (i) เมื่อเรามีเหตุผลที่จะเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นในการระบุ ติดต่อ หรือนำมาดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บแก่คุณ BWI บริษัทย่อยของ BWI โรงแรมที่ได้รับอนุญาต บริษัทในเครือ หรืออื่นๆ; (ii) เมื่อเราเชื่อว่ากฎหมายที่ใช้บังคับหรือระเบียบ (รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่อยู่นอกประเทศที่พำนักของคุณ) ต้องการข้อมูลส่วนตัวของคุณ; (iii) ได้รับคำสั่งจากหมายศาล คำสั่งศาล หรือกระบวนการทางกฎหมาย; (iv) เพื่อสร้างหรือใช้สิทธิทางกฎหมายของเรา ป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมาย หรือป้องกันการดำเนินการของเรา หรือของบริษัทย่อยของ BWI ของโรงแรมที่ได้รับอนุญาตหรือของบริษัทในเครือของเรา; (v) เพื่อปกป้องสิทธิ ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย หรือทรัพย์สินของ BWI ของบริษัทย่อยของ BWI ของโรงแรมที่ได้รับอนุญาต ของบริษัทในเครือ คุณ หรือคนอื่นๆ; (vi) ในการตรวจสอบ ป้องกัน หรือดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมที่สงสัยว่าน่าจะผิดกฎหมาย; (vii) ในการตรวจสอบ ป้องกัน หรือดำเนินการเกี่ยวกับการทุจริตที่น่าสงสัย; (viii) ในการตรวจสอบ ป้องกัน หรือดำเนินการเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นกับความปลอดภัยทางกายภาพของบุคคลใดๆ; (ix) ในการตรวจสอบ ป้องกัน หรือดำเนินการเกี่ยวกับการละเมิดข้อกำหนดในการใช้งานหรือข้อตกลงอื่นๆ หรือนโยบาย; หรือ (x) ในการอื่นใดที่บังคับหรืออนุญาตไว้ตามกฎหมาย
 • การอนุมัติสินเชื่อ เมื่อคุณสมัครใช้บัตรเครดิตร่วมแบรนด์จาก Best Western ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกใช้และเปิดเผยกับบุคคลที่สามที่เหมาะสมเป็นตามกฎหมายที่บังคับใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับบัตรเครดิตหรือไม่ และผู้ออกบัตรพิจารณาอนุญาตให้ และ / หรือรักษา credit line ให้กับคุณหรือไม่
 • ความรับผิดชอบเมื่อข้อมูลถูกถ่ายโอน หากผู้ให้บริการที่ได้รับข้อมูลส่วนตัวจากเราเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลของสหภาพยุโรป ดำเนินการที่ขัดกับกรอบข้อตกลงการโอนข้อมูลส่วนตัวระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา (EU-US Privacy Shield) เราต้องรับผิดชอบต่อการกระทำเหล่านั้น ยกเว้นแต่ว่าถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าเราไม่ได้ก่อเหตุนั้นขึ้น

 

ข้อมูลที่ไม่เป็นข้อมูลส่วนตัว

BWI อาจรวบรวม “ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัว” หมายถึงข้อมูลที่รวบรวมและ/หรือไม่ระบุชื่อ ข้อมูลประชากร และข้อมูลอื่นๆที่ไม่เปิดเผยตัวตนของคุณโดยเฉพาะ เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้ไม่ระบุตัวตนของคุณ เราอาจใช้และแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับ บริษัทย่อยของ BWI โรงแรมที่ได้รับอนุญาต บริษัทในเครือและบุคคลที่สามอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การอำนวยความสะดวก และการปรับปรุงการเข้าใช้งานของคุณในไซต์ของเรา เพื่อจัดบริการที่ดีที่สุดให้เหมาะกับความสนใจส่วนตัว วิเคราะห์รูปแบบการเยี่ยมชม การเสริมสร้างและปรับปรุงการบริการลูกค้า และเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอื่นๆของเรา ในขณะที่คุณเข้าชมไซต์เราและผู้ให้บริการของเราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง เช่น ประเภทของคอมพิวเตอร์ (Windows หรือ Macintosh) ความละเอียดหน้าจอ รุ่นของ OS และรุ่นของอินเตอร์เน็ทเบราว์เซอร์ โดยใช้เทคโนโลยีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ.

นอกจากนี้เราอาจจะใช้บริการการติดตามโดยบุคคลที่สาม และผู้ให้บริการโฆษณา โดยจะกระทำในนามของ BWI ในการติดตามและวิเคราะห์การใช้งานไซต์ของเราผ่านเทคโนโลยีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวโดยอัตโนมัติ บุคคลที่สามเหล่านี้รวบรวมและแบ่งปันข้อมูลการใช้งานไซต์เกี่ยวกับการเข้าชมไซต์กับเราหากเราร้องขอ วัดและการวิจัยประสิทธิผลของการโฆษณาของเรา ติดตามการใช้งานหน้าและเส้นทางระหว่างหน้าต่างๆที่ชมผ่านทางไซต์ของเรา ช่วยให้เรากำหนดเป้าหมายและติดตามการโฆษณาแบนเนอร์บนเว็บไซต์ของเราและในเว็บไซต์อื่นๆ และติดตามการใช้การเชื่อมโยงอื่นๆจากเว็บไซต์ที่เป็นพันธมิตรทางการตลาดของเรามาในไซต์ของเรา เราไม่ได้ควบคุมเทคโนโลยีการติดตามที่บุคคลที่สามเหล่านี้หรือการใช้งานของพวกเขา หากคุณมีคำถามใดๆเกี่ยวกับการโฆษณาหรือเนื้อหาที่กำหนดไว้สำหรับคุณๆควรติดต่อกับผู้ให้บริการที่รับผิดชอบโดยตรง.

คุกกี้

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุกกี้ คุกกี้เป็นไฟล์ที่เรียบง่ายที่ถูกเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณโดยเซิร์ฟเวอร์ของไซต์ มันมีข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อ เช่น unique identifier ชื่อของเว็บไซต์ และตัวเลขบางชนิด คุกกี้ช่วยเว็บไซต์เพื่อจำการตั้งค่าของคุณและรายการชอปปิ้งที่คุณเลือกไว้ในรถเข็นของคุณ เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะบอกคุณว่าจะหยุดรับคุกกี้ใหม่อย่างไร การจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อคุณได้รับคุกกี้ใหม่ทำอย่างไร และการปิดใช้งานคุกกี้ที่มีอยู่ การใช้งาน “ความช่วยเหลือ” ภายในเบราว์เซอร์ของคุณจะบอกคุณเกี่ยวกับการนั้น หรือคุณสามารถเยี่ยมชม Www.Allaboutcookies.Org ซึ่งจะให้ข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับวิธีการปิดการใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์ที่หลายหลายที่ใช้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ หากคุณปิดการใช้งานหรือปฏิเสธคุกกี้โปรดทราบว่าบางส่วนของไซต์นี้อาจไม่สามารถเข้าถึงได้หรือทำงานไม่ถูกต้อง

ไอพีแอดเดรส

ไอพีแอดเดรสของคุณคือตัวเลขที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณกำหนดให้กับคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้ในการเข้าถึงไซต์โดยอัตโนมัติ หมายเลขนี้จะถูกระบุและเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติในบันทึกของเซิร์ฟเวอร์ของเราเมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้เข้าชมไซต์ พร้อมกับเวลาของการเข้าชมแต่ละครั้งหน้า การเก็บรวบรวมไอพีแอดเดรสนี้ถือเป็นมาตรฐานการปฏิบัติบนอินเทอร์เน็ตและจะทำโดยอัตโนมัติจากเว็บไซต์จำนวนมาก เราใช้ไอพีแอดเดรสสำหรับวัตถุประสงค์เช่น การคำนวณระดับการใช้งานไซต์ การช่วยวินิจฉัยปัญหาของเซิร์ฟเวอร์ การตรวจสอบความถูกต้องของผู้ใช้งานผ่านGoogle® captcha และการบริหารจัดการไซต์ โปรดทราบว่าเรารักษาไอพีแอดเดรส บันทึกของเซิร์ฟเวอร์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัว ยกเว้นเมื่อเราจะต้องทำอย่างอื่นตามกฎหมาย.

การไม่ติดตาม (DO NOT TRACK)

เว็บเบราว์เซอร์ของคุณอาจให้คุณเลือกได้ว่าคุณต้องการให้เว็บไซต์เก็บรวบรวมข้อมูลสะสมเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของคุณในเว็บไซต์หรือแหล่งบริการออนไลน์ต่างๆหรือไม่ ในเวลานี้ไซต์เราไม่ตอบสนองต่อการตั้งค่า “Do Not Track” หรือการตั้งค่าที่คล้ายกันที่คุณอาจกำหนดไว้ในเว็บเบราเซอร์ของคุณ และไซต์จะยังคงเก็บรวบรวมข้อมูลในลักษณะที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ อย่างไรก็ตามตามที่ระบุไว้ข้างต้นในหัวข้อ “ข้อมูลที่ไม่เป็นข้อมูลส่วนตัว” เรายินยอมห้คุณเลือกการปฏิบัติต่อข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยการปรับการตั้งค่าคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของคุณ.

เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

ไซต์อาจมีลิ้งค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่ง (ซึ่งอาจรวมถึงเว็บไซต์ของโรงแรมที่ได้รับอนุญาต บริษัท ในเครือ และพันธมิตรของ BWR ต่างๆ หรือบุคคลที่สามอื่นๆ) ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ BWI และเราจะไม่รับผิดชอบกับการปฏิบัติต่อข้อมูลความเป็นส่วนตัวหรือเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงเหล่านั้น (หรือแม้แต่ลิ้งค์ใดๆที่มีอยู่ในเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงนั้น) เราให้ลิ้งค์ไว้เพียงเพื่อความสะดวก และการมีไว้ซึ่งลิ้งค์นั้นในไซต์ไม่ได้หมายความถึงการรับรองเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงโดย BWI หรือบริษัทย่อยของ BWI ถ้าคุณตัดสินใจที่จะเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สามใดๆที่เชื่อมโยงกับไซต์นี้คุณยอมรับความเสี่ยงจากการทำเช่นนั้นทั้งหมด และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของไซต์ดังกล่าว ถ้าคุณให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เช่นข้อมูลส่วนตัวของคุณ ข้อมูลนั้นจะได้รับการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามนั้น.

การรักษาความปลอดภัย

เพราะความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา เราจึงได้ออกมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผยข้อมูล การเปลี่ยนแปลง หรือการทำลายข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวมจากคุณออนไลน์จะถูกเก็บไว้กับเราและ/หรือผู้ให้บริการของเรา และให้การป้องกันผ่านการควบคุมการเข้าถึงทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส์ ไฟร์วอลล์ และมาตรการรักษาความปลอดภัยอื่นๆที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยดังกล่าวไม่สามารถป้องกันการสูญเสีย การเข้าถึง การเข้าถึงในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลส่วนตัวได้ทั้งหมด เพื่อการทำตามกฎหมายเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการสูญเสีย การเข้าถึงในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลส่วนตัวใดๆที่อาจมีผลต่อคุณ เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการที่เหมาะสมในการปกป้องสิทธิของคุณ เราอาจแจ้งให้คุณทราบทางจดหมาย อีเมล์ หรือโทรศัพท์ ตามที่กฎหมายอนุญาต.

กรุณาอย่าส่งข้อมูลการชำระเงินของคุณ หรือข้อมูลสำคัญ ผ่านทางอีเมล์หรือทางอื่นๆที่ไม่ได้ถูกกำหนดไว้โดยเฉพาะ (เช่น การกรอกหมายเลขบัตรเครดิตของคุณช่อง "ความคิดเห็น") หากคุณมีเหตุผลที่จะเชื่อว่าการโต้ตอบกับเราไม่ปลอดภัย (เช่นถ้าคุณรู้สึกว่าบัญชีใดๆที่คุณมีกับเราไม่ปลอดภัยหรือได้รับการโจมตี) คุณต้องแจ้งเราทันทีให้ทราบถึงปัญหาโดยติดต่อกับฝ่ายดูแลลูกค้าของเราตามที่กำหนดไว้ด้านล่างในนโยบายนี้ โปรดทราบว่าถ้าคุณเลือกที่จะแจ้งให้เราทราบผ่านทางไปรษณีย์อาจจะชะลอเวลาสำหรับเราที่จะตอบสนองต่อปัญหา.

ทางเลือกของคุณ

คุณสามารถเลือกข้อมูลส่วนตัว (ถ้ามี) ที่คุณต้องการให้เรา แต่ถ้าคุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลบางส่วนประสบการณ์บางอย่างของคุณกับเราอาจจะได้รับผลกระทบ เช่นเราไม่สามารถสำรองห้องพักให้คุณได้ถ้าไม่มีชื่อ และถ้าเราไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณไปยังโรงแรมที่ได้รับอนุญาต หรือบริษัทในเครือ เราจะไม่สามารถให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนเกี่ยวกับการสำรองห้องพัก บริการอื่นๆ หรือผลประโยชน์ที่เนื่องมาจากโปรแกรมสมาชิกที่เกี่ยวข้อง ในทำนองเดียวกันถ้าเราไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่บุคคลที่สามอื่นๆ เช่นพันธมิตรการค้าในโปรแกรม BWR (เช่น สายการบิน ผู้ออกบัตร และบุคคลที่สามอื่นๆ) เราอาจจะไม่สามารถให้บริการทั้งหมดของโปรแกรมสมาชิกที่มีให้คุณ (เช่น คะแนนสะสมสำหรับลูกค้าประจำกับบริษัทดังกล่าว) หรือการให้บริการดังกล่าวอาจมีความล่าช้า เราจะพยายามดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับคำขอของคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้.

ในบางเขตอำนาจศาลกฎหมายข้อมูลส่วนตัวหรือกฎหมายอื่นๆอาจทำให้เราต้องขอความยินยอมจากคุณก่อนที่เราจะส่งข้อมูลที่คุณร้องขอโดยเฉพาะ ในบางกรณีความยินยอมของคุณอาจจะ

Menu [TH]

 Thai ไทย (ภาษาไทย)
Menu