การเทียบเคียงสถานนะ

status match no catch

 
 

เราสามารถเทียบเคียงสถานะสมาชิกให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน โดยเราสามารถเทียบเคียงสถานะ ELITE status กับโรงแรมต่างๆให้โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม สมาชิกสามารถสะสมคะแนน Status Match...No Catch points เมื่อมีสถานะเป็น Elite level ทันทีแล้วคอยสะสมคะแนนเพิ่มต่อไปได้เรื่อยๆอย่างรวดเร็ว.

ถ้าต้องการเทียบเคียงสถานะ ELITE status กับโรงแรมอื่นๆให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Status Match...No Catch form ซึ่งจะใช้เป็นหลักฐานยืนยันสถานะ elite status กับโปรแกรมจากโรงแรมอื่นๆแล้วเราจะดำเนินการต่อไป.

Status Match Form (English) 

Status Match Form (French) 

Questions? Call us at : 1-800-444-7646

 

 

ยังไม่เป็นสมาชิก?

เข้าร่วมฟรี.
ด้วยโรงแรมที่เพิ่มมากขึ้นในสถานที่ต่างๆ คุณจะมีรางวัลและโอกาสให้เลือกมากมาย ด้วยเหตุนี้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมจะได้รับรางวัลมากที่สุดรางวัลหนึ่งในโลกนี้. 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อเสนอ Status Match...No Catch® (“ข้อเสนอ”) ให้แก่ Best Western สมาชิกใหม่และสมาชิกปัจจุบัน (“สมาชิก”) ที่อาศัยอยู่ในประเทศ ดินแดนหรือภูมิภาค ที่เข้าร่วมโครงการ และต้องการที่จะอัพเกรดระดับสถานะ Elite Status Membership ของสมาชิกใหม่หรือปัจจุบันของพวกเขาให้อยู่ในระดับที่เท่ากัน แต่ไม่สูงกว่า สถานะปัจจุบันของพวกเขาใน loyalty โปรแกรมอื่นๆจากเครือโรงแรมใดๆที่แข่งขันอยู่ (“Competitor Loyalty Program”) สมาชิกต้องกรอกแบบฟอร์มที่มีอยู่ใน www.bestwestern.com และส่งไปยัง Best Western International, Inc ผ่านวิธีใดวิธีหนึ่งที่กล่าวถึงในนั้น ตามที่ระบุในแบบฟอร์มสมาชิกต้องแสดงหลักฐานแสดงสถานะ/ระดับชั้นปัจจุบันของ Competitor Loyalty Program Elite status ของพวกเขาในหนึ่งในรูปแบบดังต่อไปนี้: (i) สำเนาแสดงสถานะ/ระดับชั้นปัจจุบันของ Competitor Loyalty Program Elite status หรือ (ii) สำเนาบัตรแสดงสถานะ/ระดับชั้นปัจจุบันของ Competitor Loyalty Program Elite status หากสมาชิกมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อเสนอนี้ ให้ติดต่อกับฝ่ายบริการลูกค้าของ Best Western International, Inc. ผ่านทางโทรศัพท์ที่ 800-444-7646 หรืออีเมล์ที่ STATUSMATCH@BESTWESTERN.COM

Best Western International, Inc. จะเป็นผู้กำหนดระดับสมาชิกเทียบเท่าจาก Best Western Rewards Elite Status ที่ตรงกับระดับสถานะปัจจุบันของ Competitor Loyalty Program elite status โดยพิจารณาจากจำนวนคืนที่เข้าพักและ/หรือคะแนนที่ต้องใช้ในการเทียบเคียงระดับ elite tier/status ระดับสมาชิก Best Western Rewards Elite status ได้แก่ ระดับ Gold Elite (ได้รับเมื่อเข้าพักสิบ (10) คืน, เจ็ด (7) การเข้าพักที่มีสิทธิ์ ** หรือ คะแนน Best Western Rewards 10,000 คะแนน *** ในหนึ่ง (1) ปีปฏิทิน) ระดับ Platinum Elite (ได้รับหลังจากเข้าพักสิบห้า (15) คืน, สิบ (10) การเข้าพักที่มีสิทธิ์ หรือคะแนน Best Western Rewards 15,000 คะแนนในหนึ่ง (1) ปีปฏิทิน), ระดับ Diamond Elite (ได้รับหลังจากเข้าพักสามสิบ (30) คืน, ยี่สิบ (20) การเข้าพักที่มีสิทธิ์ หรือคะแนน Best Western Rewards 30,000 คะแนนในหนึ่ง (1) ปีปฏิทิน) และระดับ Diamond Select Elite (ได้รับหลังจากเข้าพักห้าสิบ (50) คืน, สี่สิบ (40) การเข้าพักที่มีสิทธิ์หรือคะแนน Best Western Rewards 50,000 คะแนนในหนึ่ง (1) ปีปฏิทิน) อย่างไรก็ตามการเลื่อนขึ้นเป็นระดับ Diamond Select Elite ไม่สามารถทำผ่านข้อเสนอนี้ได้ บัตร Best Western Elite Status จะถูกส่งไปยังที่อยู่ทางไปรษณีย์ที่ระบุไว้ในรายละเอียดตามบัญชีสมาชิกภายใน 4-6 สัปดาห์จากขอเลื่อนระดับชั้น การจับคู่นั้นจะทำเฉพาะระดับชั้น / สถานะเท่านั้น (ระดับคะแนนจะไม่ถูกจับคู่กับโรงแรมคู่แข่ง) กฎเกณฑ์อื่นๆจาก Best Western Rewards ยังมีผลบังคับใช้ สำหรับเงื่อนไขของโปรแกรมฉบับสมบูรณ์ดูได้จาก www.bestwesternrewards.com และเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับสมาชิกต่างๆ ข้อเสนอนี้อาจใช้ไม่ได้กับข้อเสนอ โปรโมชั่นหรือส่วนลดอื่นๆ ข้อเสนอนี้อาจมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินใจจาก Best Western International, Inc. เป็นอันที่มีผลบังคับใช้ในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับข้อเสนอนี้.

**“การเข้าพักที่มีสิทธิ์ หรือ Eligible stay” สำหรับข้อเสนอนี้ถูกกำหนดให้เป็นเข้าพักใดๆ (เช่นหนึ่งคืนหรือมากกว่าต่อเนื่องกันในโรงแรมที่มีตรา Best Western Hotel เดียวกัน) ยกเว้นหากเป็นการเข้าพักที่จองผ่านหน่วยงานการท่องเที่ยวออนไลน์, การเข้าพักที่จองไว้ผ่านผู้ประกอบการท่องเที่ยวและการเข้าพักที่จองไว้ในอัตราที่ลดพิเศษ (ดูระเบียบได้ที่ Best Western Rewards Program Rules เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฏเกณฑ์) เพียงหนึ่ง (1) เช็คอิน/เช็คเอาท์เท่านั้นที่ได้รับอนุญาตต่อการเข้าพักที่มีสิทธิ์.

***“คะแนน Best Western Rewards” สำหรับข้อเสนอนี้ถูกกำหนดให้เป็นคะแนนที่เกิดขึ้นจากการเข้าพักที่มีสิทธิ์เท่านั้น แต่ไม่รวมคะแนนโบนัสหรือโปรโมชั่น (ดูระเบียบได้ที่ Best Western Rewards Program Rules เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำจำกัดความของคำนิยามเหล่านี้).

 

 

Menu

 Thai ไทย (ภาษาไทย)
Menu